Page 66 - AKP7

Basic HTML Version

Όπλου
Ε
ίναι παγκοσμίως γνωστοί για την
ακρίβειά τους και πολλές φορές
αναφέρονται ως μικρά θαύματα
της μηχανικής. Εν προκειμένω,
αναφερόμαστε στους ελβετικούς
μηχανισμούς ρολογιών, που ανέδειξαν τους
Ελβετούς κατασκευαστές τους σε αριστοτέ-
χνες του είδους. Ήρθε, όμως, η ώρα να γνω-
ρίσουμε και ένα άλλο κομψοτέχνημα των
Ελβετών κατασκευαστών και συγκεκριμένα
τη σειρά πιστολιών Ρ226 της ελβετικής εται-
ρείας SIG Sauer GmbH. Το μόνο που απομέ-
νει, είναι να διαπιστώσουμε αν όντως θα
αποδειχτεί αντάξια των προσδοκιών μας όσο
και της βαριάς παρακαταθήκης που έχει, λό-
γω της προέλευσής της.
Η εταιρεία
Η ιστορία της εταιρείας ξεκινά το 1853,
όταν ιδρύθηκε από τους Friedrich Peyer im
Hof, Heinrich Moser and Conrad Neher αρχι-
κά ως εταιρεία κατασκευής βαγονιών τρέ-
νων, κοντά στους καταρράχτες του Ρήνου
στην Ελβετία. Έπειτα από επτά χρόνια κατα-
σκευής βαγονιών, οι τρεις ιδιοκτήτες αποφά-
σισαν να συμμετάσχουν σε έναν διαγωνισμό
του Υπουργείου Αμύνης της Ελβετίας για την
προμήθεια 30.000 τυφεκίων. Έπειτα από
τέσσερα χρόνια, η εταιρεία κερδίζει το δια-
γωνισμό με το τυφέκιο Prelaz–Burnand και
αλλάζει το όνομά της σε Schweizerische
Industrie–Gesellschaft (Ελβετική Βιομηχανική
Εταιρεία) ή αλλιώς SIG.
Μέχρι τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο η εται-
ρεία παρήγαγε λειόκαννα και ραβδωτά κυνη-
γετικά τυφέκια. Όταν αργότερα αποφάσισε
να εισέλθει στον τομέα κατασκευής πιστο-
λιών, συνάντησε μπροστά της το τείχος της
ελβετικής νομοθεσίας, που περιόριζε τις κα-
τασκευαστικές δυνατότητες των εγχώριων
εταιρειών. Έτσι, ήταν κοινή τακτική αυτές να
βρίσκουν κάποια άλλη εταιρεία του εξωτερι-
κού, ώστε να μπορεί να ολοκληρωθεί η πα-
ραγωγή. Στην περίπτωση της SIG, η εταιρεία
με την οποία συνεργάστηκε, ήταν η γερμανι-
κή εταιρεία J.P. Sauer & Sohn. Με αυτόν τον
τρόπο, η μετέπειτα SIG Sauer GmbH παρου-
σίασε την πρώτη σειρά πιστολιών της το
1975, τη σειρά των Ρ220.
Το 1985 ιδρύθηκε η SIGARMS Inc. ως θυ-
γατρική που ανέλαβε την εισαγωγή και τη
διανομή των πιστολιών στις ΗΠΑ και τον
Οκτώβριο του 2007 άλλαξε το όνομά της σε
SIG Sauer Inc. Σήμερα η SIG Sauer είναι μία
από τις πέντε μεγαλύτερες εταιρείες κατα-
σκευής όπλων και η ταχύτερα αναπτυσσόμε-
νη στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την εταιρεία, ένας
στους τρεις αστυνομικούς των ΗΠΑ φέρει πι-
στόλι SIG Sauer. Επίσης, η εταιρεία διαθέτει
δική της ακαδημία εκπαίδευσης στη χρήση
όπλων, τη SIG Sauer Academy.
Ιστορία
Η ιστορία του SIG Sauer Ρ226 ξεκινά στις
αρχές της δεκαετίας του 1980, όταν άρχισε
να σχεδιάζεται για να λάβει μέρος στο δια-
γωνισμό του Στρατού των ΗΠΑ, το 1984,
όπου εκπρόσωποι όλων των ένοπλων δυνά-
μεων της χώρας θα έβρισκαν τον αντικατα-
στάτη του Colt M1911A1. Το πιστόλι πέρασε
όλες τις δοκιμές, μαζί με την Beretta 92F,
Το πιστόλι το οποίο ίσως
να μην κατασκευαζόταν
ποτέ, αλλά κατέκτησε τον
κόσμο, είναι το
αποτέλεσμα της
συνεργασίας δύο
μεγάλων εταιρειών από
Γερμανία και Ελβετία.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
66
SIG Sauer P226
Ο ελβετικός μηχανισμός
Η απλή έκδοση της οι-
κογένειας Ρ226. Με
βάση αυτό το πιστόλι
εξελίχθηκαν όλα τα
υπόλοιπα.