Page 66 - Computer Για Όλους τ. 341

COMPUTER ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
66
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Ω
ς γνωστόν, η Google έχει κατακτή-
σει το Internet σε κάθε μορφή του,
από το σταθερό μέχρι το κινητό.
Πλέον οι εφαρμογές της βρίσκονται πα-
ντού: στον υπολογιστή, την ταμπλέτα και
το κινητό σας και σε λίγο και στην τηλεόρα-
σή μας. Μάλιστα, τελευταία είδαμε και δο-
κιμάσαμε και ρολόγια με Android. Την
Google ρωτάτε για οδηγίες ώστε να πάτε
σε μία διεύθυνση ή να βρείτε ένα κοντινό
εστιατόριο, την Google συμβουλεύεστε για
να βρείτε οτιδήποτε θέλετε και στην
Google έχετε δώσει απλόχερα τη διαχείρι-
ση των επαφών, του ημερολογίου, της
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και τελευ-
ταία και το πορτοφόλι σας (για αγορές από
το Play). Όλα αυτά δεν ισχύουν μόνο για
τους κατόχους Android συσκευών, αλλά
στην ουσία για τους πάντες (ακόμα και για
όσους έχουν iPhone).
Η Google λοιπόν και οι υπηρεσίες της
βρίσκονται σε όποια συσκευή έχει οθόνη
και συνδέεται στο Internet. Αυτό μπορεί να
ακούγεται καθολικό, αλλά είναι κάπως πε-
ριοριστικό. Κάπως έτσι σκέφτηκαν οι δύο
«
εγκέφαλοι» της Google και ξεκίνησαν το
Project Glass, μία προσπάθεια να κατα-
σκευαστεί μία συσκευή τύπου γυαλιών, η
οποία να παρουσιάζει πληροφορίες μπρο-
στά στο οπτικό πεδίο του χρήστη. Μάλιστα,
όπως θα δείτε και από τις φωτογραφίες
που παραθέτουμε, τα γυαλιά της Google
είναι τα πιο κομψά που υπάρχουν αυτή τη
στιγμή (διότι, όπως θα δείτε στη συνέχεια
του άρθρου, υπάρχουν πολλές εταιρείες
που ασχολούνται με το χώρο) και μάλιστα
δεν είναι καν γυαλιά, αλλά μία μικροσκοπι-
κή οθόνη μέσα σε ένα κρύσταλλο, πάνω
στην οποία προβάλλονται οι πληροφορίες
(
θα δούμε ποιες είναι αυτές παρακάτω),
ενώ αυτός που τα φορά έχει την εντύπωση
ότι οι εικόνες προβάλλονται στο χώρο
μπροστά του.
Έτσι, δεν περιορίζεται το οπτικό πεδίο
του χρήστη, ούτε θα πρέπει να εστιάσει τα
μάτια του πιο κοντά για να αντιληφθεί την
εικόνα ή τα δεδομένα.
Αν και η ιδέα δεν είναι καθόλου καινούρ-
για, το όλο project τράβηξε τα φώτα της
δημοσιότητας, ενώ έχουν πραγματοποιη-
θεί και άκρως εντυπωσιακές παρουσιάσεις
για τις λειτουργίες της συσκευής από τους
ίδιους τους ιδρυτές της Google.
Μάλιστα, τον Ιούνιο του 2012 σε μία
εντυπωσιακή επίδειξη, διάφοροι αλεξιπτω-
τιστές και ποδηλάτες, φορώντας τα γυα-
λιά, μετέδιδαν ζωντανή εικόνα στα γυαλιά
του Sergey Brin (ενός εκ των δύο ιδιοκτη-
τών της Google). Τον ίδιο χρόνο, συγκεκρι-
μένα τον Νοέμβριο του 2012, το περιοδικό
«
Time» χαρακτήρισε το Google Glass
Project ως μία από τις καλύτερες εφευρέ-
σεις της χρονιάς.
Πριν δούμε περισσότερες λεπτομέρειες,
θα πρέπει να πούμε ότι προς το παρόν τα
γυαλιά της Google βρίσκονται σε στάδιο
ανάπτυξης και η εταιρεία ελπίζει να τα κυ-
κλοφορήσει εμπορικά προς το τέλος του
2013
ή στις αρχές του 2014. Αυτή τη στιγ-
μή σκοπεύει να τα παρέχει (η έκδοση ονο-
μάζεται Google Glass Explorer Edition) μό-
νο σε developers και μάλιστα με το αζημίω-
το, αφού τα πουλά προς $1.500. Διατίθε-
νται μόνο στις ΗΠΑ, ενώ η προσπάθειά
μας να αποκτήσουμε ένα δείγμα για δοκι-
μή (προσφερθήκαμε ακόμα και να τα αγο-
ράσουμε) μέσω του ελληνικού γραφείου
έπεσε στο κενό, αφού μας ενημέρωσαν ότι
δεν διατίθενται στην Ευρώπη.
Επίσης, SDK για ανάπτυξη εφαρμογών
δεν υπάρχει ακόμη, ενώ, όπως αναφέρουν
τεχνικοί της Google, αυτό που θα παρέχε-
ται προς τους developers είναι ένα API που
θα βρίσκεται στο cloud, το οποίο θα επικοι-
νωνεί με τα γυαλιά και θα τους επιτρέπει
να τα ρυθμίζουν και να δημιουργούν εφαρ-
μογές.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Όπως φαίνεται και από τις φωτογρα-
φίες, τα Google Glass αποτελούνται από
PROJECT GLASS
Επανάσταση από την Google
Η Google αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον των head displays, ανακοινώνοντας το Project
Glass, τη δική της προσπάθεια να φτιάξει γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας.
Στο κεντρικό κείμενο αναφέραμε ότι τα Google Glass θα επικοινωνούν με το χρή-
στη μέσω φωνής για τις βασικές έστω λειτουργίες και εντολές. Η τεχνολογία αυτή
περιλαμβάνεται ήδη μέσα στο Android, αλλά δεν μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε
για να γράψετε κείμενο (να απαντήσετε σε κάποιο SMS ή e-mail για παράδειγμα).
Έτσι, πρέπει να βρεθεί ένας άλλος τρόπος αλληλεπίδρασης με το χρήστη. Ο τρό-
πος αυτός δεν είναι άλλος από το παλιό καλό πληκτρολόγιο. Μη φανταστείτε ότι θα
πρέπει να κουβαλάτε κάποιο hardware πληκτρολόγιο στην τσέπη σας, όσο μικρό κι
αν είναι (αν και τώρα που το σκεφτόμαστε, αυτό θα είναι εφικτό, αφού και
Bluetooth υπάρχει και Android). Η Google σκέφτεται τη δυνατότητα ενσωμάτωσης
ενός εικονικού πληκτρολογίου και μάλιστα ενός που θα προβάλλεται σε οποιαδή-
ποτε επιφάνεια (ακόμα και πάνω στο χέρι) μέσω laser. Όπως είναι προφανές, αυτό
θα λύσει πολλά προβλήματα και θα κάνει ευκολότερη την επικοινωνία με τα γυαλιά,
ενώ θα μπορούν να προστεθούν και περισσότερες λειτουργίες και εφαρμογές.
ΑΣΥΡΜΑΤΟ LASER ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ
Τα γυαλιά της Google θα μεταφέρουν το
Smartphone και τις πληροφορίες που
παρέχει μπροστά στα μάτια του χρήστη. Θα
είναι μόνιμα συνδεδεμένα στο Internet, θα
διαθέτουν κάμερα και μέσω της τεχνολογίας
augmented reality θα αντιλαμβάνονται το
χώρο γύρω τους και θα παρέχουν τις
πληροφορίες που ζητά ο χρήστης.