Page 69 - Computer Για Όλους τ. 341

COMPUTER ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
69
EΞΥΠΝΑ ΓΥΑΛΙΑ
Δ
εν θα περίμενε κανείς από την
Epson να ασχοληθεί με το συγκεκρι-
μένο τομέα, αλλά η γνωστή εταιρεία
εκτυπωτών (και όχι μόνο) το έκανε κυκλο-
φορώντας πρόσφατα τη συσκευή Moverio
BT-100. Η συσκευή δεν πωλείται στην Ελ-
λάδα, αλλά με τη συνδρομή της Epson
Hellas καταφέραμε να πάρουμε στα χέρια
μας ένα δείγμα, το οποίο, όπως ήταν φυσι-
κό, υποβάλαμε σε εξαντλητικές δοκιμές.
Όταν μιλάμε για δοκιμές, δεν εννοούμε
φυσικά ότι τρέξαμε benchmarks, αλλά ότι
το φορέσαμε σε δεκάδες συναδέλφους
μέσα στην Compupress, ζητώντας τους να
μας πουν την εμπειρία τους. Άλλωστε, οι
συσκευές αυτές είναι πρωτίστως (ή τουλά-
χιστον πρέπει να είναι) καταναλωτικά προϊ-
όντα, όπως οι τηλεοράσεις, δηλαδή πρέ-
πει να τα βάζεις στην πρίζα και να δουλεύ-
ουν. Δυστυχώς, αυτό δεν ισχύει για το
Epson Moverio, γεγονός που αποτελεί και
το μοναδικό αρνητικό στοιχείο που βρήκα-
με. Για να γίνουμε πιο σαφείς, θα πρέπει
να πούμε ότι δεν μπορείτε να κάνετε και
πολλά πράγματα εάν δεν εγκαταστήσετε
συγκεκριμένες εφαρμογές. Ας ξεκινήσου-
με όμως από την αρχή.
ΕΧΕΙ ANDROID
Το Epson Moverio BT-100 είναι στην ου-
σία ένας Android Media Player σε μορφή
γυαλιών. Αποτελείται από δύο κομμάτια, τα
γυαλιά και τη μονάδα ελέγχου, μέσα στην
οποία βρίσκονται το απαραίτητο hardware
(
επεξεργαστής κ.λπ.), κουμπιά ελέγχου,
θύρες επικοινωνίας κ.λπ.
Ξεκινώντας από τα γυαλιά, θα πρέπει να
πούμε ότι ακολουθούν τη λογική ότι δεν
μπλοκάρουν την όραση του χρήστη, αφού
είναι ημιδιάφανα και μπορούν να γίνουν
εντελώς διάφανα, αφαιρώντας το σκούρο
προστατευτικό πλαστικό. Στη θέση των μα-
τιών δεν έχουν οθόνες όπως η συσκευή
της Sony, αλλά προβολείς. Οι μικρο-
projectors βρίσκονται αριστερά και δεξιά
και αυτό που κάνουν είναι να προβάλλουν
πάνω σε έναν ημιδιάφανο καθρέπτη εικό-
να. Η ανάλυση της εικόνας δεν είναι HD,
αλλά qHD (ένα τέταρτο του HD) δηλαδή
960
x540, και αυτό που αντιλαμβάνεται ο
χρήστης είναι μία οθόνη 80 ιντσών σε από-
σταση περίπου πέντε μέτρων. Κατά τις δο-
κιμές μας διαπιστώσαμε ότι πετυχαίνει το
εφέ της μεγάλης οθόνης, αλλά επειδή το
οπτικό πεδίο δεν εμποδίζεται, λόγω της
ημιδιαφάνειας του πλαστικού, ο χρήστης
έχει πάντα μπροστά του ένα μέτρο σύγκρι-
σης, από τα έπιπλα ή τον περιβάλλοντα
χώρο και χρειάζεται να περάσει κάμποσος
χρόνος για να πιστέψει ότι αυτό που βλέ-
πει αιωρείται στο χώρο. Πάνω στα γυαλιά
συνδέονται και τα δύο ακουστικά.
Περνάμε τώρα στην κεντρική μονάδα, η
οποία είναι η καρδιά του συστήματος.
Όπως είπαμε, πρόκειται για μία συσκευή
Android, η οποία όμως δεν περιέχει την τε-
λευταία έκδοση του λειτουργικού, ούτε καν
την προηγούμενη, αλλά μία αρκετά παλιά,
συγκεκριμένα την 2.2. Το λειτουργικό σύ-
EPSON MOVER IO BT - 100
Android για τα μάτια σας
Δοκιμάζουμε τα έξυπνα γυαλιά της Epson, τα οποία προσφέρουν ένα ολόκληρο λειτουργικό
σύστημα για να το φορέσετε στο κεφάλι.
Στη συγκεκριμένη εικόνα διακρίνονται οι μικροσκοπικοί ημιδιάφανοι καθρέπτες, πάνω στους
οποίους προβάλλεται η εικόνα από τους δύο μικρο-projectors που βρίσκονται αριστερά και
δεξιά. Η επιφάνεια προβολής είναι ημιδιάφανη ή εντελώς διάφανη εάν βγάλουμε το σκούρο
πλαστικό.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ