Page 70 - Computer Για Όλους τ. 341

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
COMPUTER ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
70
στημα έχει δυνατότητα ελληνικής γλώσσας
στα μενού, αλλά όχι στο πληκτρολόγιο
(
Τουρκικά και Πορτογαλικά, πάντως, έχει).
Πάνω στη συσκευή υπάρχει ένα
touchpad για την πλοήγηση στο περιβάλ-
λον, το οποίο έχει ακριβώς τις ίδιες λει-
τουργίες όπως σε ένα laptop, δηλαδή μπο-
ρείτε να κάνετε click, click and drag κ.λπ.
Υπάρχει ακόμα κι ένα D-Pad με τέσσερα
πλήκτρα για όλες τις κατευθύνσεις, καθώς
και ένα κεντρικό για [Enter] και [OK]. Θα
βρείτε επίσης τα κλασικά κουμπιά του
Android, δηλαδή τα Home, Menu και Back,
για πιο εύκολη πλοήγηση. Πιο κάτω είναι
το κουμπί εναλλαγής 2D/3D, στα δεξιά η
ρύθμιση φωτεινότητας, ενώ στο πλάι η
ρύθμιση του ήχου.
Παρακάτω θα αναφερθούμε αναλυτικά
στον τρόπο λειτουργίας της συσκευής. Για
την ώρα, να πούμε ότι στη συσκευασία θα
βρείτε μία εύχρηστη και σκληρή θήκη με-
ταφοράς, καθώς και μία κάρτα μνήμης
micro SD, 4GB για αποθήκευση αρχείων.
ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ
Ας περάσουμε όμως στην πράξη, για να
δούμε τι μπορεί να κάνει η εντυπωσιακή
αυτή συσκευή της Epson. Κατ’ αρχάς, θα
πρέπει να πούμε ότι, αν και βαριά, τα γυα-
λιά κάθονται αρκετά καλά στο κεφάλι, παρ’
ότι μερικοί συνάδελφοί μας αναγκάζονταν
να τα κρατάνε στη θέση τους για να μην
τους πέσουν. Θα θέλαμε περισσότερες
επιλογές σε αυτό τον τομέα, ας πούμε με-
ταβαλλόμενο μήκος στηριγμάτων ή δυνα-
τότητα ρύθμισης της απόστασης των δύο
καθρεπτών (δεν έχουν όλοι την ίδια από-
σταση ματιών). Για την ώρα, υπάρχουν μό-
νο εναλλακτικά λάστιχα για τη μύτη. Επί-
σης, φοριούνται χωρίς πρόβλημα και πάνω
από γυαλιά όρασης.
Αφού φορτίσουμε την κεντρική μονάδα,
συνδέουμε τα γυαλιά, τα φοράμε και πατά-
με το On. Σε λίγα δευτερόλεπτα μας καλω-
σορίζει το λογότυπο της Epson και κατόπιν
περνάμε στο βασικό περιβάλλον της συ-
σκευής, το οποίο είναι ένα skin που «κάθε-
ται» πάνω στο Android για πιο εύκολη πλοή-
γηση. Από εκεί και πέρα, μπορεί κανείς να
κάνει ό,τι συνήθως σε ένα Android περιβάλ-
λον (μάλιστα, πατώντας το Home θα βρε-
θούμε στην κανονική οθόνη του Android
2.2).
Ο έλεγχος, όπως είπαμε, γίνεται με το
touchpad και τα κουμπιά. Μπορούμε να
μπούμε κανονικά στο Internet, αφού υπο-
στηρίζει Wi-Fi (αλλά όχι 3G), να σερφάρου-
με και να κατεβάσουμε εφαρμογές. Βέβαια,
η πληκτρολόγηση με το touchpad δεν είναι
ό,τι καλύτερο.
Σε ό,τι αφορά το θέμα των εφαρμογών,
το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει Google
Play και γενικά καμία εφαρμογή της Google
και για να κατεβάσουμε πρόσθετες εφαρ-
μογές, έπρεπε να το κάνουμε είτε μέσω
browser είτε να κατεβάσουμε το σχετικό
App Store της Amazon (κάτι που προτείνει
και η ίδια η Epson για τη συγκεκριμένη συ-
σκευή), ή, τέλος, μέσω αρχείου .apk από
την κάρτα μνήμης. Γενικά, πάντως, πιστεύ-
ουμε ότι η Epson θα έπρεπε να επέμβει πε-
ρισσότερο στο λειτουργικό σύστημα, βελ-
τιώνοντας και το περιβάλλον, αλλά προσφέ-
ροντας διάφορες προεγκατεστημένες
εφαρμογές. Ένας καλός γνώστης του
Android μπορεί να το φέρει στα μέτρα του,
αλλά ένας απλός καταναλωτής, απλά δεν
θα ξέρει τι θα κάνει. Μάλιστα, ούτε η προ-
βολή βίντεο είναι προφανής για κάποιον
που δεν έχει ξαναχρησιμοποιήσει Android
στη ζωή του. Πάντως, θα πρέπει να πούμε
ότι επειδή ακριβώς πρόκειται για ένα
Android σύστημα, δεν υπάρχει κάτι που να
μην μπορεί να κάνει, αρκεί να εγκατασταθεί
η κατάλληλη εφαρμογή. Από την άλλη, θα
πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι επειδή ακρι-
βώς δεν είναι ταμπλέτα, η οποία διαθέτει
δυνατότητα αυτόματης περιστροφής, θα
αντιμετωπίσετε τα ίδια προβλήματα με έναν
Android Media Player που συνδέετε στην τη-
λεόραση, δηλαδή το πώς οι εφαρμογές θα
γυρίζουν σε πλάγια όψη. Για να το πετύχε-
τε, θα πρέπει να εγκαταστήσετε το Rotation
Locker από το Amazon Appstore.
ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΙΝΤΕΟ
Έτσι όπως είναι η συσκευή, υποστηρίζει
H.264 και MP4, πράγμα που σημαίνει ότι δεν
μπορείτε να δείτε βίντεο σε άλλα formats,
όπως, για παράδειγμα, Divx, XviD, MKV
κ.λπ. Εμείς εγκαταστήσαμε την αγαπημένη
μας εφαρμογή ΜΧ Player και καταφέραμε
να δούμε τα πάντα και μάλιστα και 3D.
Ωστόσο, έπρεπε να εγκαταστήσουμε και τον
απαραίτητο codec, αφού το Android 2.2 δεν
τον περιλαμβάνει. Έπειτα από αρκετές δοκι-
μές τα καταφέραμε. Ο MX Player υποστηρί-
ζει όλα τα αρχεία, παίζει MKV, τρισδιάστατα
βίντεο, υπότιτλους κ.λπ. Τα γυαλιά της
Epson, αν και όχι HD, προσφέρουν πολύ κα-
λή εικόνα, με ζωντανά χρώματα και σωστή
φωτεινότητα, αρκεί και ο περιβάλλων φωτι-
ειΔΟΣ:
Android Wearable Display
ΚαταΣΚεΥαΣτΗΣ:
Epson,
τιμΗ:
$ 699,99
τεΧΝιΚα ΧαΡαΚτΗΡιΣτιΚα
7
αΝαΛΥΣΗ:
960
x540 pixels (qHD)
7
ειΚΟΝιΚΗ ΟΘΟΝΗ:
80’’, 16:9
σε
απόσταση 5 μέτρων
7
τεΧΝΟΛΟΓια:
Μικρο-προβολείς LED
0,52"
Poli-silicon TFT active Matrix Color
LCD
7
ΟΠτιΚΟ ΠεΔιΟ:
23
μοίρες
7
ΛειτΟΥΡΓιΚΟ ΣΥΣτΗμα:
Android 2.0
7
εΠεΞεΡΓαΣτΗΣ:
Διπύρηνος Cortex A9
7
εΣΩτεΡιΚΗ μΝΗμΗ:
1
GB
7
ΣΥΝΔεΣιμΟτΗτα:
micro USB, Wi-Fi
7
VIDEO CODECS:
MPEG4, H.264
7
BLUETOOTH:
Όχι
7
αΛΛα:
Adobe Flash 11
7
ΒαΡΟΣ ΓΥαΛιΩΝ:
220
γρ.
Mε μια ματιA
Το Moverio BT-100 συνοδεύεται από
την κεντρική μονάδα, η οποία
περιλαμβάνει το touchpad και τα
απαραίτητα κουμπιά ελέγχου. Έχει
μέγεθος μικρού κινητού και φορά
ανάλογο hardware, αφού διαθέτει
Android (έκδοση 2.2).