Page 110 - Computer Για Όλους τ. 352

COMPUTER ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
110
H O W T O S O F T W A R E G U I D E
Οπλισμένοι με λίγη
υπομονή, μπορείτε
να δημιουργήσετε το
δικό σας λογιστικό
φύλλο στο Excel, με
το οποίο ο
υπολογισμός και
προγραμματισμός
των εσόδων και
εξόδων σας θα
γίνει... παιχνιδάκι!
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΤΟ EXCEL
Ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΣΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΤΟ PC ΣΑΣ
Καλές γνώσεις Excel απαραίτητες
τι ΧΡειαΖεΣTε
7
Microsoft Excel οποιασδήποτε
έκδοσης
Mε Μια ΜατιA
EΠIΠEΔO ΔYΣKOΛIAΣ
Μ
ία από τις πιο ση-
μαντικές λειτουρ-
γίες του Excel,
που δεν μπορεί να
αφήσει κανέναν
ασυγκίνητο, είναι η δημιουργία
ενός λογιστικού φύλλου, με το
οποίο θα παρακολουθούμε εύ-
κολα και γρήγορα τη ροή εσό-
δων και εξόδων της οικογένει-
άς μας. Για όσους νομίζουν ότι
ένα project του είδους θα είναι
πολύ δύσκολο στην υλοποίησή
του ή ότι χρειάζεται εξειδικευ-
μένες γνώσεις σχετικά με το
πρόγραμμα, τα πράγματα δεν
είναι έτσι. Ακολουθώντας προ-
σεκτικά τον οδηγό που σας
έχουμε ετοιμάσει, θα κατα-
σκευάσετε το δικό σας φύλλο,
το οποίο θα περιέχει τις προ-
σωπικές σας πληροφορίες
σχετικά με την κατάσταση των
εσόδων και εξόδων σας.
Η διαδικασία που περιγρά-
φουμε στη συνέχεια πραγματο-
ποιήθηκε στο Microsoft Excel
2010,
αλλά αν διαθέτετε κά-
ποια παλαιότερη έκδοση του
προγράμματος, δεν χρειάζεται
να ανησυχείτε, αφού όλα όσα
αναφέρουμε ισχύουν για οποι-
αδήποτε έκδοση του Excel
(
από την ’97 και μετά).
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΟ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ
Το πρώτο βήμα, αφού εκκι-
νήσετε το Excel, είναι να δημι-
ουργήσετε το λογιστικό φύλλο
που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες
σας, συμπληρώνοντας αρχικά
τα στοιχεία στα αντίστοιχα κε-
λιά που βλέπετε στην πρώτη ει-
κόνα. Κατόπιν, κάντε κλικ στο
κελί C3, όπου έχετε γράψει ΙΑΝ
και πηγαίνετε τον κέρσορα του
ποντικιού στην κάτω αριστερή
γωνία του κελιού, μέχρι να γίνει
σταυρός. Κάντε κλικ και με
drag and drop πηγαίνετε δεξιά
μέχρι να φτάσετε στη στήλη Ν.
Μόλις αφήσετε το ποντίκι, το
Excel θα συμπληρώσει αυτόμα-
τα τους υπόλοιπους μήνες. Η
διαδικασία αυτή ονομάζεται αυ-
τόματη συμπλήρωση (auto fill).
Στη συνέχεια, προσθέστε τις
συναρτήσεις που θα δημιουρ-
γήσουν τα σύνολα για κάθε μή-
να όσον αφορά στα έξοδα και
στα έσοδα. Πληκτρολογήστε,
τώρα, στο κελί C7 τη συνάρτη-
ση =SUM(C5:C6), ενώ στο κελί
C21 πληκτρολογήστε
=SUM(C13:C19) και έπειτα
αντιγράψτε το κελί C7 στα αντί-
στοιχα κελιά από το D7 μέχρι
το Ν7. Επίσης, αντιγράψτε το
κελί C21 στα κελιά από το D21
έως και το N21. Προφανώς, σε
κάθε περίπτωση, τα κελιά