Page 16 - Linux_7

Basic HTML Version

Του Χρήστου Κοτζαμπάση <dj.kotza@gmail.com>
Στήλες – Linuxάκιας Junior
Linux Inside
16
Ο Χρήστος είναι μαθητής της Β’ Γυμνασίου. Ασχολείται πολύ με την τεχνολογία και, φυσικά, με το Ubuntu.
Σ
ε αυτό το τεύχος θα δούμε μαζί τον καλύτερο επεξερ-
γαστή κειμένου για το Ubuntu, τον Writer του
OpenOffice/LibreOffice, το οποίο είναι προεγκατεστη-
μένο. Πάμε να τον δούμε λίγο καλύτερα και να ανακαλύψου-
με τα κοινά σημεία του με το γνωστό MS Word.
Ο Writer μπορεί να δώσει πολύ ωραία και πολύπλοκα απο-
τελέσματα εξίσου καλά με άλλα προγράμματα [1].
Το μόνο που έχουμε να κάνουμε για να επιτύχουμε το μέ-
γιστο δυνατό αποτέλεσμα, είναι να τον μάθουμε καλύτερα.
Εδώ θα μιλήσουμε για τις κατηγορίες που υπάρχουν στη
γραμμή μενού και θα δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε τη
δική μας ιστοσελίδα μέσα από το OpenOffice.
Ας ξεκινήσουμε... Μέσα από την κατηγορία Αρχείο μπο-
ρείτε να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο, να αποθηκεύσετε
το υπάρχον ή και να δείτε τα πρόσφατα έγγραφα που είχατε
ανοικτά.
Μπορείτε επίσης να κλείσετε το έγγραφο, να το εκτυπώ-
σετε, να κάνετε προεπισκόπηση της εκτύπωσης ή ακόμη και
να το εξαγάγετε σε αρχείο PDF.
Μέσα από την κατηγορία Επεξεργασία μπορείτε να κάνε-
τε εύρεση και αντικατάσταση λέξεων ή ακόμη και προτάσε-
ων μέσα στο κείμενο. Μπορείτε επίσης να κάνετε αποκοπή,
αντιγραφή ή επικόλληση.
Από την κατηγορία Προβολή μπορείτε να επεξεργαστείτε
τον τρόπο προβολής του εγγράφου σας. Συνήθως για τη
σύνταξη απλών κειμένων χρησιμοποιούμε τη διάταξη εκτύ-
πωσης, ενώ σπάνια τη διάταξη Web.
Η προβολή είναι υπεύθυνη για ειδικότερα θέματα στον
τρόπο εμφάνισης του κειμένου. Από εκεί, π.χ., μπορείτε να
επιλέξετε αν θα φαίνονται οι χάρακες (πάνω και αριστερά
από το κείμενο). Στην Εισαγωγή μπορείτε να επεξεργαστείτε
την κεφαλίδα και το υποσέλιδο. Θα βρείτε επίσης επιλογές
για να εισαγάγετε στο κείμενο από ένα απλό αρχείο εικόνας
έως και παραπομπή σε κάποιο άλλο σημείο του κειμένου.
Ω, ναι, η κατηγορία Μορφή είναι βασικό κομμάτι του Libre
Office. Εκεί μπορείτε να επεξεργαστείτε τη μορφή της πα-
ραγράφου ή των χαρακτήρων, να κάνετε αυτόματη διόρθω-
ση και γενικά να επεξεργαστείτε οπτικά το κείμενό σας.
Όπως είναι λογικό, μέσα από το μενού Πίνακας μπορείτε
να εισαγάγετε και να επεξεργαστείτε έναν πίνακα.
Στα Εργαλεία θα βρείτε πολλές και διαφορετικές, πολύ-
πλοκες και απλές κατηγορίες.
Χρήσιμες είναι συνήθως η Ορθογραφία και γραμματική,
καθώς και η Καταμέτρηση λέξεων. Μέσα από το Παράθυρο
ανοίγετε πολύ απλά άλλο ένα παράθυρο και μέσα από τη
Βοήθεια το OpenOffice σάς βοηθά και λύνει τις απορίες
σας. Εάν, βέβαια, θέλετε να επεξεργαστείτε περισσότερο
εμφανισιακά το κείμενό σας, η γραμμή εργαλείων Mορφο-
ποίηση θα σας βοηθήσει πάρα πολύ.
Εάν δεν βλέπετε τη συγκεκριμένη γραμμή εργαλείων, πη-
γαίνετε Προβολή–>Γραμμές εργαλείων–>Μορφοποίηση.
Για τη συγκεκριμένη γραμμή δεν χρειάζονται πολλά λόγια,
διότι μόλις ρίξετε μία ματιά θα την καταλάβετε και θα μάθε-
τε να τη χρησιμοποιείτε πολύ γρήγορα.
Το Writer, όμως, δεν λειτουργεί μόνο ως κειμενογράφος.
Μπορείτε να γράψετε ακόμη και HTML.
Πηγαίνοντας στο Αρχείο–>Δημιουργία–>Έγγραφο
HTML, δημιουργείτε πολύ γρήγορα και εύκολα το δικό σας
έγγραφο html. Δέχεται κανονικά όλες τις εντολές, όπως ένα
απλό Notepad ή ένα ακριβό και επαγγελματικό πρόγραμμα.
Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε κατευθείαν ένα κείμενο
που έχετε δημιουργήσει με χρώματα, πίνακες, διαφορετική
γραμματοσειρά γραμμάτων και κάθε είδους μορφοποίηση,
σαν μία κανονική ιστοσελίδα.
Εάν μέσα από αυτό το άρθρο μείνατε με κάποια απορία,
μπορείτε να τη στείλετε στο mail μου ή να κλικάρετε στην
κατηγορία Βοήθεια. Πιστεύω πως αυτό θα λύσει κάθε πιθα-
νή απορία σας.
Linuxάκιας Junior
Ναι, ναι...Linuxάκιας Junior και για εσένα. Γιατί
πολλές φορές μπορεί να είναι βαρετός ο κόσμος των
μεγάλων! Εμείς έχουμε το δικό μας!
Δημιουργία ιστοσελίδας.
2
H επεξεργασία κειμένου γίνεται παιχνιδάκι...
1
Writer: «Άρχοντας» στα ελεύθερα προγράμματα
επεξεργασίας κειμένου.
Σύνδεσμοι:
[1] Το site του OpenOffice: el.openoffice.org
[2] Το site του LibreOffice: www.libreoffice.org