Page 119 - PCM272

Basic HTML Version

R
eview
119
PC Master
Ξεκινώντας μία αποστολή, θα δείτε ότι
το μεγαλύτερο μέρος της οθόνης κατα-
λαμβάνεται από το χάρτη μέσω του οποίου
δίνετε όλες τις εντολές και κατευθύνετε
τις δυνάμεις σας. Στο κάτω μέρος βρίσκε-
ται ένα μικρό παράθυρο, στο οποίο απεικο-
νίζεται με 3D γραφικά η τρέχουσα επιλεγ-
μένη μονάδα. Διατίθεται η δυνατότητα να
φέρετε τα γραφικά στο επίκεντρο και να
μικρύνετε το μέγεθος του χάρτη, αλλά δεν
υπάρχει απολύτως κανένας λόγος να το
κάνετε. Η 3D μηχανή γραφικών είναι καθα-
ρά διακοσμητική, δεν μπορείτε να δώσετε
εντολές μέσω αυτής και το πιο πιθανό εί-
ναι να την απενεργοποιήσετε τελείως,
αφού συχνά-πυκνά δημιουργεί καθυστερή-
σεις κατά την εναλλαγή των μονάδων.
Πραγματικά, δεν έχω ιδέα γιατί οι develo-
pers δαπάνησαν πολύτιμους πόρους στην
προσθήκη 3D γραφικών. Μήπως για να
φαίνονται πιο όμορφες οι screenshots; Δεν
υπάρχει λόγος, λοιπόν, να μασάμε τα λό-
για μας, το συνολικό επίπεδο παραγωγής
του Naval War: Arctic Circle θυμίζει παιχνί-
δι εικοσαετίας. Αν δίνετε ιδιαίτερη βαρύτη-
τα σε αυτό τον τομέα, τότε το παιχνίδι σί-
γουρα δεν είναι για εσάς.
Προσπερνώντας όλα τα παραπάνω, το
παιχνίδι αρχίζει σταδιακά να αποκαλύπτει
ορισμένες αρετές. Οι αποστολές διεξάγο-
νται σε πραγματικό χρόνο –διατίθεται φυ-
σικά δυνατότητα για time compression–
σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές,
οπότε όλες οι μονάδες που έχετε στη διά-
θεσή σας είναι θαλάσσιες (πλοία, υποβρύ-
χια) ή εναέριες (αεροπλάνα, ελικόπτερα).
Ξεκινάτε με συγκεκριμένες δυνάμεις και
οφείλετε με αυτές να φτάσετε στην επί-
τευξη των επιμέρους objectives, καθώς
δεν υπάρχει καθόλου το στοιχείο του re-
source gathering. Συνήθως οι αποστολές
περιλαμβάνουν την καταστροφή εχθρι-
κών μονάδων, τη συνοδεία και προστασία
πολύτιμων ατόμων ή τις περιπολίες σε
εχθρικό έδαφος. Ο χειρισμός δεν παρου-
σιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες, αφού όλες οι
βασικές ενέργειες γίνονται με το αριστε-
ρό ή δεξί πλήκτρο του mouse, ενώ το in-
terface μπορεί να μοιάζει εκ πρώτης όψε-
ως χαοτικό, αλλά δίνει στον παίκτη όλες
τις απαραίτητες πληροφορίες και είναι
έξυπνα ταξινομημένο, ώστε να παρέχει
πρόσβαση στις περισσότερες εντολές με
1-2 κλικ. Οι μονάδες χωρίζονται σε υπο-
κατηγορίες ανάλογα με τον οπλισμό που
φέρουν και το ρόλο που καλούνται να
διαδραματίσουν στο θέατρο των επιχειρή-
σεων – μάλιστα αρκετές από αυτές διαθέ-
τουν πολλαπλά οπλικά συστήματα, οπότε
ο έχων τακτικό νου παίκτης μπορεί να εκ-
μεταλλευθεί την ευελιξία τους, ώστε να
αναπροσαρμόσει άμεσα τα πλάνα του σε
ενδεχόμενο απρόοπτης μεταβολής των
συνθηκών. Δυστυχώς, η κλιμάκωση των
αποστολών απογοητεύει, με τις περισσό-
τερες από αυτές να ολοκληρώνονται σε
σύντομο χρονικό διάστημα και χωρίς ιδιαί-
τερες συγκινήσεις.
ΣΚΟΤΑΔΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΧΤΙΔΑ ΦΩΤΟΣ
Παίζοντας το Naval War: Arctic Circle,
συγκέντρωσα στις σημειώσεις μου μία με-
γάλη λίστα από αρνητικά στοιχεία. Παρου-
σίαση πολύ κάτω του μετρίου, απλοϊκή Α.Ι.,
που μπορεί εύκολα να ξεγελαστεί, αρκετές
αδιάφορες αποστολές, σχεδόν «νεκρό»
multiplayer, ουκ ολίγα τεχνικά προβλήμα-
τα και crashes. Συνήθως μία τέτοια λίστα
οδηγεί κατευθείαν το υπό εξέταση παιχνίδι
στα τάρταρα της κλίμακας βαθμολόγησης,
αλλά κάποια στιγμή, μετά από αρκετές
ώρες παιχνιδιού-αγγαρείας και αφού είχα
εξοικειωθεί πλήρως με τις ιδιαιτερότητες
του τίτλου, συνέβη κάτι περίεργο: άρχισα
να το διασκεδάζω! Το Naval War έχει τελι-
κά στα υπέρ του ένα συγκεκριμένο στοι-
χείο, που πάντα προσθέτει ενδιαφέρον: το
απρόβλεπτο. Μπορεί η αποστολή σας να
εξελίσσεται τέλεια και ξαφνικά όλα να τι-
ναχθούν στον αέρα, επειδή η αντί-υποβρυ-
χιακή σας κάλυψη είχε ένα μικρό κενό.
Μπορεί ένα αεροσκάφος να καταφέρει να
τρυπώσει στη βάση σας και να βομβαρδίσει
επειδή ξεχάσατε να ενεργοποιήσετε το ρα-
ντάρ του AWACS. Και μπορεί εκεί που όλα
φαίνονταν χαμένα, το τελευταίο σας μαχη-
τικό να καταφέρει να νικήσει τους εχθρούς
με ηρωική αντεπίθεση, κάνοντάς σας να
πανηγυρίζετε έξαλλα!
Χάρη σε αυτό το χαρακτηριστικό το
Naval War: Arctic Circle καταφέρνει ορια-
κά να κρατηθεί στην «επιφάνεια» του 50-
κάτι. Είναι αναμφίβολα άσχημο, συχνά
κουραστικό, buggy και επιρρεπές σε
crashes. Αν όμως διαθέτετε μεγάλα απο-
θέματα ανεκτικότητας και καταφέρετε να
προσπεράσετε τα παραπάνω ζητήματα, αν
«διψάτε» για ένα παιχνίδι του είδους και
έχετε την υπομονή να περιμένετε για τα
απαραίτητα patches και, τέλος, αν βρείτε
το παιχνίδι σε αρκετά χαμηλότερη τιμή
από τη σημερινή, ίσως διαπιστώσετε ότι
το Naval War: Arctic Circle μπορεί να σας
ψυχαγωγήσει.
Το στήσιμο ενός δικτύου ανίχνευσης θα πρέ-
πει να είναι πάντα η πρώτη σας προτεραιότη-
τα. Αν έχετε στη διάθεσή σας AWACS, χρησι-
μοποιήστε τα άμεσα!
Η 3D απεικόνιση είναι, δυστυχώς, περιττή, καθώς το παιχνίδι δεν επιτρέπει την απόδοση εντολών
μέσω της 3D engine.
52
%
ΘΕΤΙΚΑ-ΑΡΝΗΤΙΚΑ
n
Είδος:
Strategy
n
Έκδοση:
Paradox
n
Ανάπτυξη:
Turbo Tape Games
n
Διάθεση:
Online
n
Τιμή:
19,99
n
Ελάχιστες απαιτήσεις:
Επεξεργαστής Core 2 Duo στα 1,8GHz ή αντίστοιχος
AMD, 2GB RAΜ, κάρτα γραφικών nVidia ή ATi με υποστήριξη για DirectX 9/10 και 256MB VRAM, 2GB χώρος στο σκληρό δίσκο, Windows XP/Vista/Windows 7
n
Multiplayer:
Ναι
n
Επίσημο site:
http://www.navalwargame.com/
n
Επιρροές:
Fleet Command
n
Εναλλακτικές επιλογές:
Dangerous Waters
• Απρόβλεπτη εξέλιξη των σεναρίων
• Αρκετό τακτικό βάθος
• Κάκιστος τεχνικός τομέας
• Ασύνδετη campaign
• Bugs και crashes