Page 118 - PCM272

Basic HTML Version

R
eview
PC Master
118
H
μάχη «ναυτικού τύπου» (ανε-
ξαρτήτως setting) είναι με
διαφορά η αγαπημένη μου,
γιατί εξελίσσεται εντελώς
διαφορετικά από τις αερομα-
χίες: αντί για γρήγορες κινή-
σεις και αστραπιαία αντανακλαστικά,
χρειάζονται σωστή τακτική σκέψη, προ-
σεκτικές κινήσεις και έμφαση στην έγκαι-
ρη ανίχνευση/στόχευση του αντιπάλου.
Με αυτά στο μυαλό περίμενα εναγωνίως
το Naval War, ώστε να δικαιολογήσω επι-
τέλους το ψευδώνυμο «Admiral», αλλά
δυστυχώς… έμεινα με την όρεξη. Ένα
κομμάτι του παιχνιδιού περιλαμβάνει
όντως τα προαναφερθέντα στοιχεία,
όμως το υπόλοιπο gameplay περιστρέφε-
ται γύρω από στρατηγικές αποφάσεις με-
γάλου εύρους. Στο Naval War: Arctic
Circle δεν είστε τόσο ο πλοίαρχος που
εμπλέκεται σε συναρπαστικές ναυμαχίες
παίζοντας σαν τη γάτα με το ποντίκι ενα-
ντίον πλοίων και υποβρυχίων, αλλά ο
ναύαρχος που σχεδιάζει εκ του μακρόθεν
μεγάλης κλίμακας πολεμικές επιχειρή-
σεις. Ουσιαστικά, μιλάμε για ένα
wargame όπου η επινόηση ενός αξιόπι-
στου γενικού πλάνου και η πρόβλεψη
των κινήσεων του εχθρού βρίσκονται
αναμφίβολα στο προσκήνιο.
Ο ΑΛΕΞΗΣ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
Η «πλοκή» του Naval War μας μεταφέρει
στο κοντινό μέλλον, στη σύγκρουση μετα-
ξύ ΝΑΤΟ-Ρωσίας διά ασήμαντον αφορμήν.
Πριν από κάθε αποστολή θα δείτε ένα
απόκομμα εφημερίδας, το οποίο περιγρά-
φει εν συντομία τις πολιτικές εξελίξεις και
έπειτα θα παρακολουθήσετε τη στιχομυθία
του χαρακτήρα σας με τους επικεφαλής
σας, μέσω μίας παρουσίασης που… «κο-
ντράρει» στον τεχνικό τομέα τα πρώτα ad-
venture games της δεκαετίας του ’80 –
ναι, είναι τόσο κακή. Μετά τις πρώτες 2-3
αποστολές είναι σίγουρο ότι θα κάνετε
αμέσως skip τις συνομιλίες αυτές, αφού
προσφέρουν ελάχιστα πράγματα (μερικά
καλούτσικα αστεία εδώ κι εκεί) και απο-
τυγχάνουν πλήρως στη βασική τους απο-
στολή, δηλαδή στη σύνδεση των αποστο-
λών μεταξύ τους, ώστε να δίνεται η εντύ-
πωση μίας ενιαίας campaign με λογική συ-
νέχεια. Οι τρεις πρώτες αποστολές της
campaign αποτελούν το (αρκετά επεξηγη-
ματικό) tutorial, ενώ μπορείτε ανά πάσα
στιγμή να παίξετε οποιαδήποτε από τις 23
διαθέσιμες αποστολές ως single mission.
Για την ώρα το single player περιεχόμενο
εξαντλείται εδώ, τουλάχιστον μέχρι η εται-
ρεία να προσθέσει –όπως έχει δεσμευθεί–
mission editor στο άμεσο μέλλον για να
σχεδιάζετε τις δικές σας αποστολές. Το
multiplayer προσφέρει μία σειρά σεναρίων
για να αναμετρηθείτε με άλλους παίκτες,
όμως τη στιγμή που γράφεται το κείμενο
(περίπου δέκα ημέρες μετά την κυκλοφο-
ρία) δεν υπάρχουν καθόλου διαθέσιμοι
servers.
Τορπιλίστηκε άδοξα
του Αλέξανδρου «Admiral» Γκέκα alexandros1313@gmail.com
Τα υποβρύχια είναι κίνδυνος-θάνατος για τα πλοία, όμως θα πρέπει να
μείνουν πάση θυσία «αόρατα» από τα εχθρικά ραντάρ.
Οι «cutscenes» πριν από κάθε αποστολή είναι φρικτές, με μόνη εξαίρεση
ορισμένα πετυχημένα αστειάκια που σώζουν τα προσχήματα.
PERFORMANCE
REPORT
ΤΟ ΤΡΕΞΑΜΕ ΣΕ:
Επεξεργαστή Core 2 Quad 6600 στα
2,4GHz, 4GB μνήμη, ATi Radeon HD4850
κάρτα γραφικών 512ΜΒ, Windows 7
Home Premium, ανάλυση 1.680x1.050
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ:
Η απεικόνιση των 3D γραφικών δεν πα-
ρουσιάζει προβλήματα, αφού η ποιότητά
τους είναι πολύ χαμηλή, αλλά η εναλλαγή
μεταξύ μονάδων προκαλεί κουραστικές
καθυστερήσεις. Το παιχνίδι είναι αρκετά
ασταθές συνολικά, κρασάρει με σχετική
συχνότητα (ιδιαίτερα εκνευριστικό λόγω
της έλλειψης save μέσα στις αποστολές)
και μπορεί να κολλήσει για αρκετά λεπτά
εάν συμβούν πολλά γεγονότα ταυτόχρο-
να. Χρειάζονται patches επειγόντως!
NAVAL WAR:
ARCTIC CIRCLE