Page 117 - PCM272

Basic HTML Version

R
eview
117
PC Master
μπούμε πρώτα σε μία που είναι ένα μέγεθος
μεγαλύτερη από αυτόν και με αυτήν να
ελέγξουμε την επιθυμητή. Οι συνδυασμοί
αυτοί στην αρχή είναι εύκολοι, αλλά για με-
ρικές επιλύσεις γρίφων θα πρέπει να δούμε
ποιες κούκλες θα στοιβάζουμε (stack) μετα-
ξύ τους ώστε να τα καταφέρουμε! Τι σχέση
έχουν οι κούκλες με την επίλυση γρίφων,
θα ρωτήσει κάποιος. Η απάντηση είναι
απλή: κάθε κούκλα έχει μία μοναδική ιδιό-
τητα, την οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί ο
Charlie.
ΓΡΙΦΟΙ
Ένα adventure είναι τόσο καλό, όσο
σωστοί, λογικοί και έξυπνοι είναι οι γρίφοι
του. Υπό αυτό το πρίσμα, το Stacking είναι
ένα πολύ όμορφο και καλό adventure. Ξε-
φεύγει από την αυστηρή φόρμα των
adventures, η οποία υπαγορεύει ότι, αν
κολλήσεις σε έναν γρίφο, ουσιαστικά δεν
προχωράς το παιχνίδι. Κάθε γρίφος έχει
πολλές δυνατές λύσεις (από 3 έως και 5),
οι οποίες είναι διαφορετικής δυσκολίας.
Φυσικά, το παιχνίδι μας βοηθάει (υπερβο-
λικά) πολύ με ένα ιδιόμορφο σύστημα
hints, το οποίο αποτελείται από 3 προτά-
σεις. Αφού χρησιμοποιήσουμε το ένα hint,
πρέπει να περάσει ένα χρονικό διάστημα,
ώστε να χρησιμοποιήσουμε το επόμενο (ή
κάποιο άλλο). Η πρώτη πρόταση μας δίνει
κάποια ένδειξη για το πού να κινηθούμε
και η τρίτη μας λύνει ουσιαστικά το γρίφο.
Σε γενικές γραμμές, οι γρίφοι του Stacking
είναι αρκετά λογικοί και εύκολοι, ενώ το
ίδιο το παιχνίδι μας παροτρύνει να μιλάμε
με άλλες κούκλες, αλλά και να εξερευ-
νούμε το περιβάλλον, ώστε να βρούμε πι-
θανές υπόνοιες για το πώς θα λύσουμε
κάποιο γρίφο.
ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ GAMEPLAY
Αν κάποιος θέλει απλώς να τερματίσει
το παιχνίδι, χωρίς να βρει όλες τις πιθανές
λύσεις για κάθε γρίφο, τότε το παιχνίδι έχει
πολύ μικρή διάρκεια (περίπου 2-3 ώρες).
Αυτό είναι μία προσέγγιση σχεδίασης την
οποία έχει ακολουθήσει πιστά ο Schaffer
για τα τελευταία παιχνίδια του
(Psychonauts, Brutal Legend), δηλαδή η
βασική πλοκή είναι αρκετά μαζεμένη και
έπειτα προσθέτει μπόλικα στοιχεία για
τους completionists, όπως μικρά
challenges κ.λπ. Το Stacking δεν διαφέρει
από αυτό με την προσθήκη των Hi-jinks,
δηλαδή μικρών προκλήσεων που πρέπει
να πραγματοποιήσουμε με συγκεκριμένες
κούκλες. Αυτά προσφέρουν μικρές αντα-
μοιβές, όπως περαιτέρω καλλωπισμός στις
μοναδικές κούκλες (π.χ., χρυσή επένδυση
στο γάντι μίας κούκλας ή χρυσά φτερά
κ.ο.κ.). Την πορεία ολοκλήρωσής μας μπο-
ρούμε επίσης να την ελέγξουμε βλέποντας
τα διοράματα που φτιάχνει ο Άστεγος Levi,
ο πρώτος φίλος που συναντάμε στην αρχή
της περιπέτειάς μας. Για να είμαι ειλικρι-
νής, έχω ανάμικτα συναισθήματα για αυτήν
τη σχεδιαστική προσέγγιση, κυρίως γιατί με
ξενίζει. Αυτό δεν είναι απαραίτητα άσχημο,
αλλά θα προτιμούσα ένα παιχνίδι με περισ-
σότερους γρίφους και λιγότερες εναλλα-
κτικές λύσεις. Σίγουρα όμως δεν είναι κάτι
το μεμπτό, ούτε το παιχνίδι χάνει πόντους
από κάτι τέτοιο, μιας και αυτή η προσέγγι-
ση προσθέτει αρκετά στο replayability του.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
Τα γραφικά του Stacking δεν είναι τίποτα
το συγκλονιστικό από άποψη καινοτομίας.
Εκεί που ξεχωρίζει είναι στον τρόπο με τον
οποίο πλασάρει το παιχνίδι τον εαυτό του,
η πολύ όμορφη αισθητική του. Αν σε κάτι
είναι ικανός ο Tim Schaffer, αυτό είναι να
πλάθει ζωντανούς κόσμους μέχρι την πα-
ραμικρή τους λεπτομέρεια, και αυτό το θυ-
μόμαστε και από το Grim Fandango. Ο κό-
σμος του Stacking είναι ένας κόσμος στον
οποίο νιώθουμε ότι πραγματικά μόνο μα-
τριόσκες θα μπορούσαν να ζουν εκεί, από
τα «πουλιά» μέχρι και τους «ανθρώπους».
Πανέμορφο immersion δηλαδή!
Ο ήχος δεν είναι τόσο πλούσιος όσον
αφορά στους διαλόγους. Παρ’ όλα αυτά, η
μουσική και όλοι οι υπόλοιποι ήχοι εκτε-
λούν το ρόλο τους στο έπακρο, που είναι
να δώσουν στον παίκτη τη ρετρό αισθητική
μίας βουβής ταινίας!
Δεδομένης της διάρκειας του παιχνιδιού,
μερικοί ίσως να μην θελήσουν να δώσουν
κοντά στα
15 για να αποκτήσουν το
Stacking, παρ’ ότι η έκδοση για το PC έρχε-
ται μαζί με το DLC που είχε βγει (The Lost
Hobo King) και το οποίο ουσιαστικά προ-
σθέτει μία επιπλέον πίστα με γρίφους στο
παιχνίδι ανεξάρτητα από τη βασική πλοκή.
Συνολικά, όμως, το Stacking είναι ένα κα-
λοσχεδιασμένο παιχνίδι, με ωραίους και
έξυπνους γρίφους, απλοϊκό μεν αλλά
στρωτό σενάριο και φυσικά όλη την «τρέ-
λα» του Tim.
Η συγκεκριμένη κούκλα είναι σαν να έχει βγει
από… άλλο παιχνίδι!
«Take me to the future of your world, I am
immoooortal.»
Ολοκληρώσαμε ένα σετ από
κούκλες και βλέπουμε την
ιστορία τους!
82
%
ΘΕΤΙΚΑ-ΑΡΝΗΤΙΚΑ
n
Είδος:
3D – Adventure
n
Έκδοση:
Double Fine Productions
n
Ανάπτυξη:
Double Fine Productions
n
Διάθεση:
Steam
n
Τιμή:
13,49
n
Ελάχιστες απαιτήσεις:
Intel Core 2 Duo στα
2GHz ή AMD Athlon 64 στα 2GHz, 1GB RAM, κάρτα γραφικών 256ΜΒ nVidia 8800+ ή ΑΤi 3850+, Windows XP/Vista/7 (only)
n
Multiplayer:
Όχι
n
Επίσημο site:
http://www.stackingvideogame.com/
n
Επιρροές:
Psychonauts (με την ευρεία έννοια)
n
Εναλλακτικές επιλογές:
Grim Fandago, Psychonauts
• Αισθητική βουβής ταινίας
• Αρκετά ψυχαγωγικό για την τιμή του
• Ένας πολύ λεπτομερής κόσμος,
ώστε να είναι «πιστευτός»
• Πολύ μικρό για το κόστος του, έτσι
και απλώς βιαστούμε να το
τερματίσουμε