Page 116 - PCM272

Basic HTML Version

R
eview
PC Master
116
Μ
η σας μπερδεύει ο υπότιτ-
λος, το παιχνίδι δεν είναι
ρωσικό! Ας πούμε άλλο ένα
όνομα: Tim Schaffer. Ο εν
λόγω κύριος για τους παλι-
ούς φίλους των adventures
φέρνει όμορφες αναμνήσεις και ίσως για με-
ρικούς από αυτούς μία πίκρα για το πώς έχει
εξελιχθεί ως παραγωγός παιχνιδιών. Κύριο
επιχείρημα για τους τελευταίους είναι το
περιβόητο Kickstarter project για το και-
νούργιο του adventure, για το οποίο έχει
κατηγορηθεί (και εν μέρει όχι άδικα) πως ξε-
πουλήθηκε, προκειμένου να συγκεντρώσει
το επιθυμητό ποσό που ήθελε.
To αδιαμφισβήτητο γεγονός, ωστόσο, εί-
ναι ότι όλα τα παιχνίδια του Tim έχουν μία
ιδιαίτερη προσωπικότητα, ένα ιδιαίτερο χιού-
μορ και, παρ’ ότι διαφέρουν πολύ το ένα
από το άλλο, το κοινό χαρακτηριστικό τους,
που είναι η «τρέλα» του δημιουργού τους,
δίνει το στίγμα σε κάθε ένα από αυτά! Το τε-
λευταίο παιχνίδι που κυκλοφόρησε η Double
Fine, λοιπόν, είναι το Stacking, το οποίο
πρόσφατα έκανε την εμφάνισή του και
στις οθόνες των υπολογιστών μας.
ΠΛΟΚΗ
Το παιχνίδι ξεκινάει παρουσιάζοντάς μας
τη φτωχή πλην τίμια οικογένεια των
Blackmore, η οποία ζει, αγαπημένη και αρ-
κετά ευτυχισμένη (παρά την πενία των και-
ρών), στην καλύβα της στις αρχές του 20ού
αιώνα. Κάποια στιγμή, όμως, τα πράγματα
είναι τόσο δύσκολα, ώστε ο πατέρας Albert
αναγκάζεται να πάει να δουλέψει στα ξένα
για να ξεπληρωθούν τα χρέη. Τελικά ο πα-
τέρας αγνοείται και η οικογένεια αναγκάζε-
ται σταδιακά να ξεπουλήσει ό,τι έχει, προ-
κειμένου να ζήσει. Στην πορεία ο Βαρόνος,
στον οποίο χρωστάει η οικογένεια, έρχεται
και αιχμαλωτίζει όλα τα μέλη της, δηλαδή
τη μητέρα Agatha και τα παιδιά της Abigail,
Archibald, Agnes, αφήνοντας μόνο τον μι-
κρότερο… Charlie να τα βγάλει πέρα μόνος
του.
ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΞΕΚΙΝΑΕΙ…
Το Stacking είναι ένα
3D adventure τρίτου
προσώπου. Η αισθη-
τική του παιχνιδιού
είναι όπως αυτή
μίας βουβής ται-
νίας. Δεν υπάρχει
ήχος για ομιλία, παρ’ ότι ακούμε απαλή
μουσική και ήχους από το περιβάλλον. Αυτό
όμως που το ξεχωρίζει από όλα τα υπόλοι-
πα adventures είναι το interface. Έχουμε να
κάνουμε με κούκλες ματριόσκες, μία από τις
οποίες είναι και ο Charlie. O Charlie, όμως,
έχει ένα απίστευτο προτέρημα: έχει το μι-
κρότερο δυνατό μέγεθος της κούκλας. Αυτό
σημαίνει ότι μπορεί να μπαίνει μέσα σε άλ-
λες κούκλες και ουσιαστικά να τις ελέγχει.
Δηλαδή το interface του παιχνιδιού είναι οι
ίδιες οι κούκλες και σε ελάχιστες περιπτώ-
σεις μερικά σημεία του περιβάλλοντος. Μέ-
σα στις κούκλες μπορούμε να μπούμε μόνο
κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Αρχικά
πρέπει να είμαστε πίσω από την κούκλα την
οποία θέλουμε να ελέγξουμε. Έπειτα πρέ-
πει η κούκλα να είναι το αμέσως επόμενο
μέγεθος από εμάς. Εάν, για παράδειγμα, θέ-
λουμε να ελέγξουμε μία κούκλα δύο μεγέ-
θη μεγαλύτερα του Charlie, πρέπει να
Άρωμα από Ρωσία
του Παύλου «Northlander» Γεράνιου geraniosbiol@gmail.com
Πρέπει να ικανοποιηθούν τα αιτήματα του συνδικάτου για να προχωρή-
σουμε παρακάτω.
Η ευγένεια είναι η μισή αρχοντιά.
PERFORMANCE
REPORT
ΤΟ ΤΡΕΞΑΜΕ ΣΕ:
Επεξεργαστή Intel Core i7-2630QM στα
2GHz, 8GB μνήμη, nVidia GeForce GTX
560M 2GB κάρτα γραφικών, Windows 7
Home Premium 64-bit SP1, ανάλυση
1.920x1.080
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ:
Δεν υπήρξε κάποια ιδιαίτερη απαίτηση
από το Stacking όσον αφορά στην ισχύ
μηχανήματος. Μερικά glitches με την κά-
μερα που παρατηρήθηκαν δεν είχαν σχέ-
ση με τις απαιτήσεις, αλλά με τον κώδικα
του παιχνιδιού, παρ’ όλα αυτά στιγμάτι-
σαν σε μηδενικό βαθμό την εμπειρία.
STACKING