Page 115 - PCM272

Basic HTML Version

R
eview
115
PC Master
COVER, SHOOT, REPEAT
Ευτυχώς τα άσχημα νέα για το Binary Do-
main τελειώνουν κάπου εδώ. Και αυτό γιατί
ο πυρήνας του gameplay του είναι ένα κα-
λοστημένο 3rd person cover shooter τύ-
που Gears of War, με στιβαρούς μηχανι-
σμούς που δουλεύουν σωστά. Η δράση εί-
ναι καταιγιστική, συνεχώς μεγάλα κύματα
από εχθρικά ρομπότ διαφόρων ειδών έρχο-
νται προς το μέρος σας και σχεδόν ποτέ
δεν γίνεται βαρετό να τα εξολοθρεύετε,
ενώ η σταδιακή καταστροφή τους, κομμάτι-
κομμάτι, ανάλογα με το πού τους πυροβο-
λείτε, έχει επιτευχθεί πειστικότατα. Ιδίως οι
κινήσεις τους και το γεγονός ότι συνεχίζουν
να σας καταδιώκουν ακόμα και χωρίς πό-
δια/χέρια κ.λπ., θυμίζουν έντονα τις ταινίες
Terminator. Επίσης, η σχετικά εκτενής cam-
paign (θα σας πάρει γύρω στις 10 με 12
ώρες για να δείτε τους τίτλους τέλους) βρί-
θει από bosses που είναι έντονα επηρεα-
σμένα από τη γιαπωνέζικη κουλτούρα, κάτι
που σημαίνει ότι θα βρεθείτε αντιμέτωποι
με τεράστιους φαντεζί «τενεκέδες», γεμά-
τους πυροβόλα και λέιζερ, οι οποίοι απαι-
τούν πολύ «μολύβι» για να πέσουν.
Σχετικά με το θέμα των όπλων, ο ήρωας
διαθέτει πάντοτε ένα handgun με άπειρες
σφαίρες και ένα Assault Rifle, το οποίο εί-
ναι το μοναδικό όπλο που επιδέχεται ανα-
βαθμίσεις σε συγκεκριμένους σταθμούς,
ξοδεύοντας κάποιο ποσό από τα χρήματα
που κερδίζετε σκοτώνοντας ρομπότ – οποι-
οδήποτε άλλο όπλο βρείτε, το χρησιμοποι-
είτε όπως είναι. Η ισχυροποίηση του As-
sault Rifle θα πρέπει να είναι το βασικό σας
μέλημα, καθώς θα σας βοηθήσει ιδιαίτερα
στην αντιμετώπιση των σκληροτράχηλων
bosses, ενώ καλό είναι να ασχοληθείτε εξί-
σου με την αναβάθμιση των χαρακτηριστι-
κών του ήρωά σας μέσω των Nanobots που
βρίσκετε/αγοράζετε, τα οποία του παρέ-
χουν έξτρα υγεία, μεγαλύτερη αντοχή στα
πυρά, γρηγορότερο reload κ.λπ. Φυσικά, οι
αναβαθμίσεις αυτές υπάρχουν εξίσου για
τους συμπολεμιστές σας, οπότε καλό είναι
ενίοτε να φροντίζετε και για τη δική τους
ασφάλεια.
Συνολικά το gameplay του Binary Do-
main, παρά την κακή υλοποίηση του Trust
System και την ανύπαρκτη διαχείριση της
ομάδας, διαθέτει θετικό πρόσημο λόγω τό-
σο της ενδιαφέρουσας πλοκής, που κλιμα-
κώνεται πολύ ικανοποιητικά προς το τέλος
του παιχνιδιού, όσο και της ποικιλίας στα
περιβάλλοντα που θα επισκεφθείτε και της
έντονης δράσης. Η όποια επανάληψη κινεί-
ται στα φυσιολογικά πλαίσια ενός shooter
και η αλήθεια είναι ότι μόλις περάσετε το
πρώτο σχετικά «νερόβραστο» δίωρο του
παιχνιδιού, με τους διαλόγους να διακό-
πτουν συνεχώς τη δράση (με συνέπεια αυ-
τή να δυσκολεύεται να πάρει τα πάνω της),
δύσκολα θα το παρατήσετε μέχρι να το τε-
λειώσετε. Προσωπικά μιλώντας, είχα καιρό
να δω action παιχνίδι του οποίου η πλοκή
και η δράση να με κρατήσουν κολλημένο
στην οθόνη.
Επίσης, εάν ενδιαφέρεστε για multiplay-
er μονομαχίες, το Binary Domain περιλαμ-
βάνει σχεδόν όλα τα modes που θεωρού-
νται standard (Deathmatch, CTF, Horde
κ.λπ.), αλλά οι συμπαίκτες που θα βρείτε
είναι λιγοστοί και μάλλον οι ιθύνοντες δεν
έχουν ιδέα του τι θα πει «ισορροπημένο
multiplayer παιχνίδι».
WELL DONE (ΣΧΕΔΟΝ)
Στον οπτικοακουστικό τομέα το Binary
Domain δεν τα καταφέρνει διόλου άσχημα:
διαθέτει καθαρά γραφικά με προσωπικότη-
τα και στυλ που φέρνει κάτι από Άπω Ανα-
τολή, τα μοντέλα των χαρακτήρων είναι
καλοσχεδιασμένα και με αρκετό χρώμα, με
μόνα σοβαρά παράπονα το «περίεργο» ani-
mation του πρωταγωνιστή και τα –σε ση-
μεία– λιτά textures του περιβάλλοντος. Οι
ομιλίες βρίσκονται σε καλό επίπεδο, αν και
μερικές φορές το παρακάνουν με την
έντασή τους (οι b-movie ατάκες συνεισφέ-
ρουν σε αυτό), ενώ μία ευχάριστη ηλε-
κτρονική μουσική συνοδεύει όμορφα τη
δράση.
Συνοψίζοντας, το Binary Domain είναι
ένα ενδιαφέρον και τίμιο action/shooter,
που δεν δουλεύτηκε όσο έπρεπε στα ση-
μεία που πασχίζει να ξεχωρίσει από τα
υπόλοιπα του είδους. Έστω και στην πα-
ρούσα μορφή του, όμως, είναι διασκεδα-
στικό και αξίζει να του αφιερώσετε το χρό-
νο σας, ιδίως αν είστε fan της επιστημονι-
κής φαντασίας και των καταιγιστικών
shooters.
Όταν λέμε τεράστια bosses, το εννοούμε!
Ένα ενδιαφέρον
και τίμιο action/
shooter.
«Και όπως θα παίρνω τις στροφές, εσύ, αν θέ-
λεις, σημάδεψέ με...»
«Χμ, νομίζω ότι είναι μία καλή στιγμή να την κοπανήσω από εδώ!»
78
%
ΘΕΤΙΚΑ-ΑΡΝΗΤΙΚΑ
n
Είδος:
3rd Person Shooter
n
Εκδοση:
SEGA
n
Ανάπτυξη:
Team Yakuza/Devil Details
n
Διάθεση:
Steam
n
Τιμή:
39,99
n
Ελάχιστες απαιτήσεις:
Intel Core 2 Duo 2,66GHz, 2GB RAM,
256MB GPU με Shader 3.0
n
Multiplayer:
Ναι
n
Επίσημο Web site:
http://www.binarydomaingame.com/
n
Επιρροές:
Gears of War
n
Εναλλακτική πρόταση:
Gears of War
• Διασκεδαστικοί και σωστοί
μηχανισμοί gameplay
• Εκτενής campaign
• Παραδόξως καλή σεναριακή ιδέα και
ορθά κλιμακούμενη πλοκή
• Η υπό του μηδενός Α.Ι. των
συντρόφων σας
• Το άνευ λόγου ύπαρξης Trust
System
• Γελοίοι διάλογοι