Page 12 - PCM272

Basic HTML Version

Ο κύριος TimeSplitters
ξεσπαθώνει
Ο
συνιδρυτής της Free radical που είχε
φτιάξει το timeSplitters, Steve Ellis,
έδωσε ρέστα σε μία πρόσφατη συνέντευ-
ξη. Λίγο έως πολύ, μας φανέρωσε ότι πλέ-
ον σχεδόν όλα τα first person shooters
δεν είναι κερδοφόρα και «βάζουν μέσα»
τον εκδότη που αναλαμβάνει την κυκλο-
φορία τους.
Εκτός βέβαια κι αν είναι το Call of duty ή
το Battlefield! Σύμφωνα με τον Ellis, δεν
υπάρχει ενδιαφέρον για τίτλους που ξε-
φεύγουν από τη πεπατημένη – οτιδήποτε
απομακρύνεται από τους κλασικούς κανό-
νες σχεδιασμού ενός FPS, αποτελεί ρίσκο.
Αυτό φιμώνει τη δημιουργικότητα και τη
φαντασία των developers. Από την άλλη,
αν απλώς μιμηθούν το Call of duty, είναι
καταδικασμένα να ζουν υπό τη σκιά του
κολοσσού. Σύμφωνα με τον Ellis, ακόμη
και το Crysis 2, το οποίο δεν τα πήγε άσχη-
μα στις πωλήσεις, ήταν τόσο ακριβό στην
παραγωγή του, που στο τέλος δεν κατά-
φερε να είναι κερδοφόρο.
Βέβαια, ο Ellis είναι και λίγο πικραμένος,
οπότε ίσως γι’ αυτό να μιλά τόσο επιθετι-
κά. Πέρασε όλο το 2008 ψάχνοντας για εκ-
δότη που θα ρίσκαρε να κυκλοφορήσει το
timeSplitters 4, χωρίς επιτυχία. Και μην
ξεχνάμε ότι πλέον η Free radical δεν λει-
τουργεί κανονικά. Στη θέση της υπάρχει
ένα νέο στούντιο, το Crash lab, που ανα-
λαμβάνει τίτλους για iOS.
ΚΑΚEΣ
εΠενδΥΣειΣ
ΤΑ FPS
PC Master
12
Σ
ε πρόσφατη συνέντευξή του, ο gabe
Newell της Valve αποκάλυψε ότι, τε-
λικά, το DotA 2 θα ακολουθήσει το
μοντέλο του free to play, αν και θα υπάρ-
χει κάποια μικρή… παραλλαγή.
Η «βασίλισσα» των MOBA games βρίσκε-
ται στο ραντάρ μας εδώ και πολύ καιρό και
η ανυπομονησία μεγαλώνει, ενώ έχουμε
ήδη παρουσιάσει από το περιοδικό τις πρώ-
τες εντυπώσεις μας. Αν και παιχνίδια, όπως
τα league of legends, Heroes of Newerth
και άλλα, έχουν διεκδικήσει μεγάλα μερί-
δια της πίτας, είναι σίγουρο ότι όταν κυ-
κλοφορήσει το DotA 2, πολλοί θα κάνουν
την… επιστροφή στην πρώτη διδάξασα του
genre. Βέβαια, θα υπάρχουν δυσκολίες,
καθώς όσο περνά ο καιρός, οι communities
των αντιπάλων μεγαλώνουν. Αλλά η Valve
ξέρει πολύ καλά να χειρίζεται την
community, το έχει αποδείξει πολλές φο-
ρές, έτσι, ο Newell κρύβει μερικούς άσσους
στο μανίκι…
Πρώτα απ’ όλα, οι παίκτες που είναι πιο
«χρήσιμοι» στην κοινότητα θα απολαμβά-
νουν ειδική μεταχείριση και συγκεκριμένα
προνόμια. «Βρίσκουμε τρόπους και μηχανι-
σμούς που αναγνωρίζουν και επιβραβεύ-
ουν τα άτομα που είναι χρήσιμα και βοηθά
τους συμπαίκτες.» Για παράδειγμα, ένας
παίκτης που εκπαιδεύει νέους ή εξηγεί τα
βασικά του παιχνιδιού σε άλλους, θα επι-
βραβεύεται από το παιχνίδι. «Αν κάποιος
παίκτης ήταν πολύ καλός και φιλικός στο
Team Fortress 2, θα πάρει το DotA 2 δωρε-
άν. Αν κάποιος είναι ανόητος και ενοχλεί
τους πάντες, θα μπορεί φυσικά να παίξει,
αλλά το παιχνίδι θα κοστίζει και θα πρέπει
να πληρώσει μερικά εκατοντάδες δολάρια
παραπάνω, αν θέλει να χρησιμοποιεί και
voice.»
Αρκετά δραστικό και καθόλου άσχημη
ιδέα... Το μοναδικό μειονέκτημα που έχει η
DotA είναι η φήμη της «σκληρής κοινότη-
τας». εφόσον ο Newell το αναγνωρίζει αυ-
τό και παίρνει τόσο δραστικά μέτρα, είναι
σίγουρο πως το DotA 2 θα σαρώσει το
genre.
Ημερομηνία κυκλοφορίας δεν υπάρχει
ακόμη, αν και το περιμένουμε μέσα στο
2012.
δωρεάν, αλλά με προϋποθέσεις…
dotA 2 ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
PC
matrix