Page 128 - PCM272

Basic HTML Version

PC Master
128
δους benchmark που αξιολογούσε τα PC
μας και έκανε τους κατόχους των 486 να
φουσκώνουν από υπερηφάνεια. Η υπερβο-
λική έμφαση στον τεχνικό τομέα έχει πά-
ντα υψηλό κόστος, αφού αυτό που έφθα-
νε, τελικά, στον παίκτη ήταν κάτι άχαρα
«ντουβάρια», που ναι μεν είχαν εντυπωσια-
κή όψη, αλλά πλακώνονταν σαν υπέρβαρα
δεκάχρονα…
one MuSt FALL 2097
ΕΙΔΟΣ:
Action
ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
diversions
ΕΤΟΣ:
1994
Το σωτήριο έτος 1993 έπεσε στα χέρια
μας το demo κάποιου One Must Fall, με
δύο τύπους που θύμιζαν κάτι από Ryu και
Ken να παίζουν ξύλο. Και ενώ όλοι περιμέ-
ναμε την αποκάλυψη των υπόλοιπων αν-
θρωπίνων χαρακτήρων, τελικά, «κουφαθή-
καμε» όταν είδαμε ότι αυτό το «demo»
ήταν στην πραγματικότητα κάτι σαν beta
για ένα fighting παιχνίδι με ρομπότ! Τα
πράγματα εδώ είναι πολύ καλύτερα απ’
ό,τι στο εμετικό Rise of the Robots, χωρίς
να λείπουν τα προβλήματα και οι αδυνα-
μίες. Όποιος πάντως θέλει να αναβιώσει
το κλίμα της σειράς Plawres Sanshiro (του
αλησμόνητου Τζουμαρού ντε) πρέπει να
το δει.
MortAL KoMBAt ii
ΕΙΔΟΣ:
Action
ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
Midway
ΕΤΟΣ:
1994
Όπως μαρτυρούν και οι φανατικοί λά-
τρεις της σειράς, πρόκειται μάλλον για το
καλύτερο και πιο αγαπημένο MK, ίσως και
πέρα από το PC. Περιείχε ακόμη καλύτερα
και ευκρινέστερα γραφικά, νέους φαντα-
στικούς χαρακτήρες, καινούργιες κινήσεις
και, φυσικά, το αίμα έρεε ποταμηδόν.
Εκτός από τις νεοεμφανισθείσες τρομακτι-
κές fatalities, το σατιρικό χιούμορ των δη-
μιουργών παρήγαγε και άλλους δύο ξεκαρ-
διστικούς τρόπους για να «αποτελειώνου-
με» τους εχθρούς μας: Το Friendship, όπου
χορεύαμε και προσφέραμε δώρα (!), και το
Babality, όπου μεταμορφώναμε τους ηττη-
μένους σε… μωράκια! Αγκού!
PriMAL rAge
ΕΙΔΟΣ:
Action
ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
Atari
ΕΤΟΣ:
1995
Μέσα στο χαμό από ανθρώπινους και
μηχανικούς μονομάχους, η Atari είπε να
ρίξει στη μάχη δεινόσαυρους και γιγάντια
πιθηκοειδή! Εμφανώς επηρεασμένο από
τα Mortal Kombat, το παιχνίδι επίσης χρη-
σιμοποιούσε ψηφιοποιημένα sprites, από
κινούμενες μαριονέτες αυτήν τη φορά. Το
οπτικό αποτέλεσμα ήταν εντελώς αλλο-
πρόσαλλο, με όλα τα ευτράπελα που γί-
νονταν στη οθόνη, και το ίδιο παράξενο
ήταν το αίσθημα της ταύτισής μας με αυτά
τα προϊστορικά κτήνη. Η συνέχεια αυτού
του εκκεντρικού, πλην διασκεδαστικού,
παιχνιδιού είχε ξεκινήσει να παράγεται,
αλλά, τελικά, εγκαταλείφθηκε και τώρα
βρίσκεται χαμένη κάπου στον Καινοζωικό
αιώνα…
SAngo Fighter 2
ΕΙΔΟΣ:
Action
ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
Panda
ΕΤΟΣ:
1995
Απτόητη από την περιρρέουσα ατμό-
σφαιρα της παντοκρατορίας των Mortal
Kombat, η Panda έδωσε συνέχεια στο
αξιοπρεπές παιχνίδι της και στις επικές δια-
μάχες για τον κινεζικό θρόνο. Το δεύτερο
μέρος ήταν μία πραγματικά βελτιωμένη έκ-
δοση του προηγουμένου, με πολύ περισ-
σότερο βάθος. Αρκεί να αναφερθεί ότι αυ-
τή τη φορά οι συνολικοί playable χαρακτή-
ρες, καλοί και κακοί, έφταναν τους 16, ενώ
και η πλοκή είχε εμπλουτιστεί και μάλιστα
ο παίκτης την επηρέαζε τρόπον τινά: Εκτός
από τον εκάστοτε ήρωά μας, διαλέγαμε και
τις πόλεις που θα υπερασπιζόμασταν και
θα καταλαμβάναμε κάθε φορά.
MortAL KoMBAt 3
ΕΙΔΟΣ:
Action
ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
Midway
ΕΤΟΣ:
1995
H τρίτη «Θνητή Συμπλοκή» (γιατί, μόνο οι
μεταφραστές ταινιών έχουν δικαίωμα να
κατακρεουργούν τίτλους;) ήταν και φαρμα-
κερή, δυστυχώς: Είχε καθαρότερα γραφικά
και gore, αλλά τα καλά τελείωναν κάπου
εκεί. Πέρα από το μπέρδεμα των gameplay
μηχανισμών και του χειρισμού, αυτό που
αμαύρωσε το MK3 ήταν η αντικατάσταση
δημοφιλών χαρακτήρων. Τα πρωτοεμφανι-
ζόμενα τυπάκια είχαν την πλάκα τους, αλ-
λά δεν έπιαναν μία μπροστά στα ιερά τέ-
ρατα που αποχώρησαν για χάρη τους:
Raiden, Johnny Cage, Mileena, Kitana,
Reptile και… Scorpion! (ήμαρτον!) Αν επι-
μένετε να το (ξανα)δείτε, εκμεταλλευτείτε
την πρόσφατη κυκλοφορία της Mortal
Kombat Kollection που περιλαμβάνει το
Ultimate MK3.
FAtAL Fury 3
ΕΙΔΟΣ:
Action
ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
SnK
ΕΤΟΣ:
1995
Όπως είπαμε στην εισαγωγή, ονομαστές
οικογένειες beat ’em up είτε δεν γνώρισαν
PC εκδόσεις είτε είχαν μικρή παρουσία
(King of Fighters, Samurai Shodown κ.λπ.)
Το ίδιο ισχύει και με τα Fatal Fury, αφού ως
εμπορική κυκλοφορία είχαμε την ευκαιρία
να δούμε μόνο το παρόν. Διαθέτει όμορφα
χειροποίητα γραφικά με άψογη κίνηση και
πάνω απ’ όλα combos: Πολλά και εύκολα
στην εκτέλεσή τους, μας δίνουν τη δυνα-
τότητα να παίξουμε και επιθετικά και αμυ-
ντικά. Ομολογουμένως, δεν έτυχε της πρέ-
πουσας προσοχής από το PC κοινό, που
δεν ήταν συνηθισμένο στη συγκεκριμένη
σειρά και ταυτόχρονα είχε μαγευτεί από τα
φοβερά Mortal Kombat.
ONE MUST FALL 2097
MORTAL KOMBAT II
PRIMAL RAGE
SANGO FIGHTER 2
MORTAL KOMBAT 3
FATAL FURY 3