Page 127 - PCM272

Basic HTML Version

127
PC Master
λο, όμως, ήταν η πρώτη φορά που είδαμε
ψηφιοποιημένα γραφικά σε τίτλο αυτού
του genre. Επιπλέον, το παιχνίδι έχει μία
από τις πιο ψαρωτικές εισαγωγές που
υπάρχουν (και προφανώς ήταν απείρως κα-
λύτερη από το ίδιο το παιχνίδι). Εκεί,οι
τρεις διαθέσιμοι χαρακτήρες μας επιδει-
κνύουν τις ικανότητες τους υπό τους
ήχους μίας απόλυτα πωρωτικής μουσικά-
ρας. Ο θηριώδης Buzz, ο ευλύγιστος Τy και
ο ταχύτατος Kato δίνουν το καλύτερο εαυ-
τό τους. Όμως, όσο «πάγκο» και αν κάνουν,
όσο και αν λιώνουν στο σκοινάκι, όσες πα-
γοκολόνες και αν σπάσουν, το Pit Fighter
στον PC ήταν για κλοτσιές…
Street Fighter ii
ΕΙΔΟΣ:
Action
ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
Capcom
ΕΤΟΣ:
1992
Το θρυλικό παιχνίδι, στο οποίο ουρές
εφήβων κατέθεταν το χαρτζιλίκι τους υπό
το φόβο του «ντου» της αστυνομίας και τη
χρονική πίεση της ώρας του φροντιστηρίου
(τι εποχές, Θεέ μου...), ήταν μοιραίο να δει
μία αισχρή «μετενσάρκωση» στο PC, σε μία
εποχή μάλιστα που αυτό έπαιρνε το πάνω
χέρι... Απαράδεκτος χειρισμός, λεηλατημέ-
να γραφικά, άκυρος ήχος, και υπερ-αργό
gameplay. Γιατί, ρε παιδιά, μας το κάνατε
αυτό; Μήπως προτού το κυκλοφορήσετε,
έπρεπε να κάνετε ένα ηλεκτροσόκ με χο-
ρηγό το φίλο μας τον Blanka, για να ξυπνή-
σετε; Ή μήπως καλύτερα να σας αποτελεί-
ωνε ο Zangief και να μην το βγάζατε καθό-
λου; Μάλλον το δεύτερο, ε;
Body BLowS
ΕΙΔΟΣ:
Action
ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
team 17
ΕΤΟΣ:
1993
Το υπό εξέταση beat ’em up ήταν μία τί-
μια απόπειρα που πάσχισε να διαφέρει από
το Street Fighter II μέσω των δέκα πρωτό-
τυπων μαχητών του και της απλοποίησης
στο χειρισμό. Ενώ πέτυχε αυτούς τους δύο
στόχους, εξακολουθούσε να υπολείπεται
τραγικά σε σχέση με τα ομοειδή παιχνίδια
που την ίδια ώρα απολάμβαναν οι κονσο-
λάδες και οι Amigάδες. Το παράδοξο όμως
είναι ότι για ένα διάστημα αυτό το παιχνίδι
αποτελούσε την καλύτερη επιλογή για την
«εκτόνωση» ενός αποκλειστικά PC χρήστη.
Αν αυτό δεν είναι κατάντια, τότε τι είναι;
Ευτυχώς, που υπήρχαν και τα «ηλεκτρονι-
κά» και έπειτα από λίγο καιρό ήρθε το
Mortal Kombat…
SAngo Fighter
ΕΙΔΟΣ:
Action
ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
Panda
ΕΤΟΣ:
1993
Μία ρομαντική προσπάθεια που συγκινεί
με την αγωνία της να βασίσει ένα παιχνίδι
βίαιης δράσης πάνω σε ιστορικό/πολιτιστι-
κό υπόβαθρο. Διαλέγοντας μεταξύ πέντε
Κινέζων πολεμιστών της αρχαιότητας, μα-
χόμαστε τους υποτακτικούς ενός κακού
πολεμάρχου που έχει αιχμαλωτίσει τον αυ-
τοκράτορα. Το παιχνίδι δίνει την αίσθηση
μίας ταινίας καράτε, με τα κομψά και καλο-
χρωματισμένα sprites μπροστά από κινού-
μενα φόντα. Από άποψη gameplay δεν εί-
ναι το πιο σφιχτοδεμένο και ισορροπημένο
παιχνίδι, αλλά βρίσκεται σε ικανοποιητικό
επίπεδο. Συνολικά θα ήταν πολύ καλύτε-
ρο, αν δεν υπήρχε το απότομο animation
να χαλάει κάπως την εμπειρία.
MortAL KoMBAt
ΕΙΔΟΣ:
Action
ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
Midway
ΕΤΟΣ:
1993
Ο «πατέρας» της πασίγνωστης σειράς
προκάλεσε αίσθηση με τα απίστευτα γρα-
φικά –για τα οποία επιστρατεύτηκαν πραγ-
ματικοί ηθοποιοί– και την άφθονη βία που
περιείχε. Η μετάβαση από το κερματοφάγο
μηχάνημα στους υπολογιστές μας ήταν
υπέροχη. Πρακτικά, μιλάμε για ακριβώς το
ίδιο παιχνίδι. Εννοείται ότι οι διάφοροι κα-
θωσπρέπει «σωτήρες» των κοινωνιών μας
πολέμησαν με μανία το εν λόγω αριστούρ-
γημα και τις συνέχειές του και, φυσικά, πή-
ραν την απάντηση που τους άξιζε, με το
ψηφιακό λουτρό αίματος που ακολούθησε.
Μόνο εκείνη η τραγελαφική ταινία με τον
Christopher Lambert (γνωστός και ως «το
κούτσουρο της έβδομης τέχνης»…) να μην
ακολουθούσε, τι καλά που θα ήταν…
riSe oF the roBotS
ΕΙΔΟΣ:
Action
ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
Mirage
ΕΤΟΣ:
1994
Ένα φρικιαστικό παιχνίδι όπου υποδυό-
μαστε τον cyborg-σωτήρα της ανθρωπότη-
τας απέναντι στην επέλαση των μηχανών
(μέσα στην πρωτοτυπία μιλάμε). Παρά την
αφόρητη αθλιότητά του, ήταν ένα τεχνο-
λογικό «διαμάντι» πολύ μπροστά από την
εποχή του. Μάλιστα, το «παιχνίδι» (ή καλύ-
τερα tech demo…) ερχόταν και με ενός εί-
Μίνι αφιερώματα σε οικογένειες παιχνιδιών
PIT FIGHTER
STREET FIGHTER II
SANGO FIGHTER
MORTAL KOMBAT
RISE OF THE ROBOTS
BODY BLOWS