Page 126 - PCM272

Basic HTML Version

PC Master
126
T
α beat ’em up αποτελούν, εδώ
και πολλά χρόνια, μία από τις
«εκλιπούσες» κατηγορίες παι-
χνιδιών με μηδαμινή πλέον πα-
ρουσία στα PCs μας. Η αλήθεια
είναι ότι ποτέ δεν γνώρισαν
ιδιαίτερη άνθιση στα μηχανήματά μας,
εξαιτίας του ότι οι PC gamers γενικά αρε-
σκόμαστε σε πιο σύνθετα και πολύπλοκα
είδη, αλλά και λόγω του παραγκωνισμού
τους από τα FPS. Τα περισσότερα παιχνί-
δια της κατηγορίας που, τελικά, είδαμε
ήταν ή μέτριες μεταφορές από άλλα συ-
στήματα ή δυσκίνητα και «μονόχνοτα» παι-
χνίδια που δεν είχαν ιδιαίτερη επαφή με
τον παράγοντα skill. Επιπλέον, υπήρξαν
και πολύ δημοφιλείς σειρές που εν πολ-
λοίς μάς αγνόησαν επιδεικτικά. Όπως και
να έχει, εμείς μαζέψαμε κάποια από τα
πιο αξιομνημόνευτα «ξυλικοπαίχνιδα» και
σας τα παρουσιάζουμε. Προτεινόμενο συ-
νοδευτικό άσμα αυτή της ανάγνωσης είναι
το υπερέπος μεγατόνων, «Street Fighter»,
από τους «δικούς μας» Spitfire. Καλά
μπουκέτα!
Street Fighter
ΕΙΔΟΣ:
Action
ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
Capcom
ΕΤΟΣ:
1988
Δεν περιμένατε κάποιο άλλο εναρκτήριο
όνομα, σωστά; Ο μυθικός Ryu, λοιπόν, ξε-
κινά την περιπλάνηση του με στόχο να
αναδειχθεί παγκόσμιος πρωταθλητής. Κατά
τη διάρκειά της, θα περάσει από πέντε χώ-
ρες, σαπίζοντας στο ξύλο τους ντόπιους
αθλητές, μέχρι τον τελικό εχθρό, που εδώ
είναι ο τρομερός Sagat. Το port για το PC
ήταν –κλασικά– τρισάθλιο, και υστερούσε
κατά πολύ έναντι των ανταγωνιστικών συ-
στημάτων. «Η καλή μέρα από το πρωί φαί-
νεται», λένε, και μας έμελλε να μη δούμε
SF της προκοπής στις οθόνες μας για πολύ
καιρό ακόμα, για την ακρίβεια, μέχρι την
εμφάνιση των δύο Super Street Fighter II,
αρκετά χρόνια μετά. Τότε όμως ήμασταν
σε ρυθμούς… Mortal Kombat!
BruCe Lee LiveS
ΕΙΔΟΣ:
Action
ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
Software
toolworks
ΕΤΟΣ:
1989
Ο Μπρους Λι είναι ο μέγας δάσκαλος των
πολεμικών τεχνών, που αν και χάθηκε τόσο
πρόωρα, θα ζει στη μνήμη μας για πάντα. Και
ο Τσάκι καλός και συγκινητικός είναι, αλλά
σαν τον Μπρουσάρα κανένας! (Είτε Lee λέγε-
ται αυτός είτε Dickinson!) Όσο για το παιχνίδι,
αναλαμβάνουμε την προστασία του Χονγκ
Κονγκ από το μοχθηρό Master Po και τους
ακολούθους του. Το πιο ενδιαφέρον χαρα-
κτηριστικό του παιχνιδιού είναι η σεβαστή
προσπάθεια των σχεδιαστών να κτίσουν μία
Τεχνητή Νοημοσύνη που προσαρμόζεται
στον τρόπο παιχνιδιού μας, αυξάνοντας την
πρόκληση και αποτρέποντάς μας από το να
επαναλαμβάνουμε συνεχώς τις ίδιες κινήσεις.
Pit Fighter
ΕΙΔΟΣ:
Action
ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
Atari
ΕΤΟΣ:
1991
Εντάξει, το παιχνίδι ήταν μία άθλια μετα-
τροπή του ομώνυμου Arcade. Αν μη τη άλ-
Είκοσι χρόνια πριν, μέσα σε κάποιο «ουφάδικο», τρεις ανήλικοι φιλονικούν για τον
ισχυρότερο χαρακτήρα των coin-ops. Ο Τοτός υποστηρίζει τον Ryu, ο Λούλης τον
Scorpion, όμως ο Λαλάκης είναι αυτός που κερδίζει τη μάχη, αποστομώνοντάς τους:
«Μα τι λέτε, ρε ούφο; Ο καλύτερος μαχητής είναι ο Flash Kuvron, που έχει ως ειδικές
κινήσεις το φονικό Eternal Ban και το φαρμακερό Editor’s Veto»!
του Tάσου «Omen» Κεχαγιά
REVIVAL!
BEAT ’EM UP
Shoryuken!
STREET FIGHTER
BRUCE LEE LIVES