Page 125 - PCM272

Basic HTML Version

125
PC Master
του Βασίλη «Kuivamaa» Ξερικού
Vaxe79@gmail.com
T
ο Aviator είναι ένα συμπαθητικό παι-
χνίδι που συνδυάζει στοιχεία εμπορίου
και empire building. To σενάριο σας
τοποθετεί στο ρόλο ενός (ή μίας) νεαρού,
φιλόδοξου και ολίγον τι τυχοδιώκτη πιλό-
του στην αποικιοκρατική Αφρική της δεκαε-
τίας του '30. Αντικείμενό σας είναι η μετα-
φορά επιβατών και εμπορευμάτων και σκο-
πός σας είναι η οικονομική ανέλιξη. Ξεκινά-
τε με ένα μικρό αεροπλάνο (Junkers W34)
και αποστολή σας είναι να πετύχετε επιχει-
ρηματικά, αποκτώντας μεγαλύτερα σκάφη
και επεκτείνοντας τις δραστηριότητές σας
σε νέες περιοχές.
Έτσι, κάθε πόλη διαθέτει (εκτός φυσικά
από αεροδρόμιο) ένα ξενοδοχείο, στο οποίο
συχνάζουν οι επιβάτες που επιθυμούν να
πετάξουν για αλλού, μία αγορά, στην οποία
πωλούνται και αγοράζονται διάφορα αγαθά,
καθώς και μία αποθήκη με διάφορα κιβώτια
προς μεταφορά. Λαμβάνοντας, λοιπόν, ως
δεδομένα τη χωρητικότητα του αεροπλά-
νου σας σε επιβάτες και φορτίο, το βεληνε-
κές του και τις τιμές των διαφόρων αγαθών
στις αγορές των πόλεων, καλείστε να χαρά-
ξετε τα πιο επικερδή δρομολόγια. Βρίσκε-
στε στο Κέιπ Τάουν, που διαθέτει φθηνές
γραφομηχανές, και βλέπετε ότι αυτές πω-
λούνται ακριβά στο Ναϊρόμπι; Αγοράστε με-
ρικές για να τις πουλήσετε εκεί και πάρτε
μαζί σας και μερικούς επιβάτες για συμπλή-
ρωμα. Φοβάστε ότι στο μεταξύ οι τιμές τους
θα καταρρεύσουν και θα έχετε χασούρα;
Φορτώστε κιβώτια από την αποθήκη έναντι
μικρότερου αλλά πιο σίγουρου κέρδους.
Επειδή η φύση του παιχνιδιού είναι επα-
ναλαμβανόμενη, οι σχεδιαστές το έχουν
εφοδιάσει με storylines που λειτουργούν
περίπου όπως τα αντίστοιχα στο παλιό καλό
Privateer, ωθώντας τον παίκτη σε νέες πε-
ριοχές. Αδύναμα σημεία του τίτλου είναι το
γεγονός ότι οι περισσότερες πόλεις είναι
σχεδόν όμοιες μεταξύ τους, αλλά και η πο-
λύ επιθετική viral τακτική της εταιρείας ανά-
πτυξης. Έτσι, για να αποκτήσετε πρόσβαση
στα μεγαλύτερα αεροπλάνα, θα χρειαστεί
να στρατολογείτε όλο και περισσότερους
φίλους σας στο παιχνίδι. Αν, πάντως, σας
αρέσει η ατμόσφαιρα του Μεσοπολέμου,
αξίζει τον κόπο να ασχοληθείτε με το
Aviator.
T
ο Dungeon Keeper υπήρξε ένα από τα πραγματικά πρωτότυ-
πα PC games της δεκαετίας του '90, αφού, αντί να σας ανα-
θέσει το ρόλο του ήρωα, σας έβαζε στη θέση ενός καταχθό-
νιου Αφέντη. Το Dungeon Overlord, όπως μαρτυράει το όνομά του,
αποτελεί πνευματικό διάδοχο του DK, προσαρμοσμένο στις social
gaming φόρμες του καιρού μας.
Έτσι λοιπόν και εδώ καλείστε να κτίσετε από το μηδέν, καθώς
και να διοικήσετε το δικό σας μπουντρούμι. Για να το πετύχετε αυ-
τό, θα χρειαστεί να καταλάβετε κάποια περιοχή με διαθέσιμους
στρατηγικούς πόρους (χρυσός, σίδηρος, κρύσταλλοι, πάγος, φωτιά
κ.λπ.). Αν πετύχετε το σκοπό σας, μπορείτε να επεκταθείτε σε νέα
εδάφη δημιουργώντας και άλλα dungeons. Αρωγοί στην προσπά-
θειά σας είναι διάφορα τέρατα και πλάσματα, καθένα από τα οποία
έχει τα δικά του καθήκοντα. Τα πιστά όσο και τιποτένια goblins
αναλαμβάνουν τη βρόμικη δουλειά (κτίσιμο δωματίων, εξόρυξη
πρώτων υλών, κουβάλημα), οι warlocks είναι μαχητές casters που
αναπτύσσουν και τεχνολογία για το μπουντρούμι σας, οι οrcs είναι
η ραχοκοκαλιά του στρατού σας κ.ο.κ. Στρατός είπαμε; Αφού προ-
σελκύσετε (και εκπαιδεύσετε) αρκετές δυνάμεις, μπορείτε να αρχί-
σετε τις επιδρομές, είτε σε ανυπεράσπιστα χωριά είτε σε οχυρές
τοποθεσίες, είτε ακόμα και σε dungeons αντίπαλων παικτών. Προ-
σοχή, όμως, να μην το παρακάνετε, γιατί, αν σας βάλουν στο μάτι
η A.I. ή οι αντίπαλες συμμαχίες, ενδέχεται να σας ταράξουν στα
αντίποινα. Αν και η μάχη δεν είναι real-time αλλά ασυγχρόνιστη, το
παιχνίδι σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε σε βίντεο
τα τεκταινόμενα. Η αλληλεπίδραση με τους άλλους παίκτες δεν
σταματάει εδώ. Μπορείτε να σχηματίσετε συμμαχίες, να αναθέσετε
καθήκοντα επίβλεψης dungeons σε φίλους σας ή να πουλήσετε
στην αγορά τους πλεονασματικούς πόρους σας.
Αν και το παιχνίδι εξελίσσεται σε πολύ πιο αργούς ρυθμούς από
το DK, δεν παύει να είναι πολύ αξιόλογο και κατάλληλο τόσο για
το βετεράνο του είδους όσο και για κάποιον που δεν έπαιξε ποτέ
τον πρόγονό του.
Εδώ δεν έχει DiCaprio
n
Είδος:
Economy/Empire Building
n
Έκδοση/Ανάπτυξη:
Landshark Games
n
Κυκλοφορία:
8/2011
n
Πλατφόρμα:
Facebook
n
Είδος:
Strategy/God
n
Έκδοση/Ανάπτυξη:
Night Owl Games
n
Κυκλοφορία:
11/2011
n
Πλατφόρμα:
Facebook
DUNGEON OVERLORD
Κυρίαρχος ξανά!
Οι πόλεις μοιάζουν μεταξύ τους.
Δεν θα περάσει κανείς!
SOCIAL GAMES
AVIATOR