Page 124 - PCM272

Basic HTML Version

PC Master
124
MODS
A
υτόν το μήνα κάναμε μία μικρή παρασπονδία, εντάσσο-
ντας στην ενότητα των Mods δύο παιχνίδια που λειτουρ-
γούν ως standalone, δεν χρειάζονται, δηλαδή, κάποιο
παιχνίδι στο οποίο να «πατήσουν». Ωστόσο, η ιδιαιτερότητα και
των δύο τίτλων συνίσταται στους στενούς δεσμούς με υπάρ-
χοντα games από τα οποία ουσιαστικά μετεξελίχθηκαν. Το
Wing Commander Saga είναι μία εντυπωσιακή προσπάθεια από
ερασιτέχνες δημιουργούς, οι οποίοι εργάστηκαν για πάνω από
δέκα χρόνια και, επιτέλους, μπορούν να παρουσιάσουν το
ολοκληρωμένο προϊόν τους στο κοινό. Βασιζόμενο στα ιστορι-
κά games της Origin, που έγραψαν ιστορία στα μέσα της δεκα-
ετίας του ‘90, το παιχνίδι ανήκει στην κατηγορία των space
combat sims, ενός είδους που σήμερα απαριθμεί, δυστυχώς,
ελάχιστους εκπροσώπους. Μέσω του σεναρίου θα πάρετε μέ-
ρος στον πόλεμο της ανθρωπότητας εναντίον των εξωγήινων
Kilrathi και θα ζήσετε μία σειρά από έντονες, χαοτικές και γε-
μάτες ένταση μάχες, καθώς η Terran Confederation παλεύει
μέχρις εσχάτων εναντίον ενός σχεδόν ασταμάτητου αντιπά-
λου. Η μηχανή γραφικών του Freespace 2, η οποία διατίθεται
πλέον ελεύθερα στο κοινό, αποτελεί τη βάση για το Wing
Commander Saga και οι ομοιότητες είναι εμφανείς με την
πρώτη ματιά: από το διαθέσιμο HUD των σκαφών σας μέχρι το
βασικό τρόπο χειρισμού τους, όλα θυμίζουν το «διαμάντι» της
Volition. Ωστόσο, το Wing Commander Saga καταφέρνει να
παραμείνει αρκετά πιστό στο κλίμα των Wing Commander
games, παρουσιάζοντας ενδιαφέρουσες αποστολές και εξίσου
ενδιαφέροντες χαρακτήρες, με τους οποίους μπορείτε να αλ-
ληλεπιδράσετε. Η δουλειά που έχει γίνει σε όλα τα στοιχεία
του mod είναι εντυπωσιακή, ενώ αξίζει να επισημάνουμε ότι
το παιχνίδι διαθέτει επιπλέον πλήρες voice acting αναπάντεχα
καλής ποιότητας!
H
σειρά παιχνιδιών Command and Conquer δεν χρειάζεται
ιδιαίτερες συστάσεις, καθώς έχει γράψει ιστορία στα
RTS. Ωστόσο, αυτό που ενδεχομένως δεν γνωρίζετε εί-
ναι ότι το 2002 η Westwood Studios δημιούργησε ένα «παρα-
κλάδι» της σειράς με όνομα Command & Conquer: Renegade.
Το Renegade ανήκε στο είδος των first person shooters και
επέτρεπε για πρώτη φορά στους φανατικούς του C&C να ζή-
σουν τον πόλεμο μεταξύ GDI και NOD από τη σκοπιά ενός
στρατιώτη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε το multiplayer, το οποίο
συνδύαζε στοιχεία από FPS και RTS, καθώς οι δύο αντιμαχόμε-
νες ομάδες είχαν τη δυνατότητα να αγοράζουν κτήρια και
οχήματα με τους πόρους που συγκέντρωναν. Το παιχνίδι,
εντέλει, δεν γνώρισε ιδιαίτερη επιτυχία και τα σχέδια για
sequel δεν προχώρησαν, όμως οι ερασιτέχνες modders ανέ-
λαβαν να αναπληρώσουν το κενό με τις δικές τους προσπά-
θειες. Το 2009 κυκλοφόρησε το Renegade X για το Unreal
Tournament 3, ένα mod που αναδημιουργούσε το multiplayer
του C&C Renegade στη μηχανή γραφικών Unreal Engine 3. Οι
ίδιοι δημιουργοί βρίσκονται πίσω από το παιχνίδι που παρου-
σιάζουμε, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί το… ορεκτικό πριν
από την τελική κυκλοφορία. Φυσικά, το Renegade X είναι πλέ-
ον απολύτως standalone, οπότε δεν χρειάζεστε το UT3 για να
παίξετε. Το Black Dawn περιέχει μία σύντομη single player
campaign, διάρκειας περίπου 2-2,5 ωρών, στο σύμπαν του
C&C, ενώ η ολοκληρωμένη κυκλοφορία θα διαθέτει πλήρες
Multiplayer. Η δουλειά που έχει γίνει στο mod είναι υψηλότα-
του επιπέδου, με εξαιρετικά γραφικά και έντονες στιγμές δρά-
σης. Η Α.Ι. είναι αλήθεια πως δεν εμφανίζεται ιδιαίτερα αξιό-
μαχη, αλλά αυτό μικρή σημασία έχει, αφού ο πυρήνας του
Renegade X θα στηρίζεται στο multiplayer. Αναμένουμε ανυ-
πόμονα την πλήρη κυκλοφορία!
n
Για το παιχνίδι:
Standalone
n
Site:
http://www.wcsaga.com/
n
Μέγεθος:
3,32GB
n
Για το παιχνίδι:
Standalone
n
Site:
http://www.renegade-x.com/site/
n
Μέγεθος:
3,9GB
RENEGADE X:
BLACK DAWN
Μα τον Κρομ!
Η πλοκή του Wing Commander Saga εξελίσσεται παράλληλα με το
Wing Commander 3 και ολοκληρώνεται με το τέλος του πολέμου ενα-
ντίον των Kilrathi.
Η έντονη δράση στο Black Dawn μας άνοιξε την όρεξη για το
multiplayer. Ας ελπίσουμε να κυκλοφορήσει σύντομα!
TΟ ΜΟD
WING COMMANDER
SAGA
Back from the dead!