Page 136 - PCM272

Basic HTML Version

PC Master
136
έλεγα ότι ως reviewer κατανοείς ότι έχεις
και μία σαφή υποχρέωση να παρουσιάζεις
κάτι που ο άλλος θα ενδιαφερθεί να διαβά-
σει και που θα έχει περιεχόμενο και αιτιο-
λόγηση σε ό,τι αναφέρεις και όχι αλαλαγ-
μούς ή ατελείωτα σιρόπια!
Admiral:
Άψογα. Ακριβώς αυτό.
Sephir:
Και στην ουσία μπορεί να εξαρ-
τηθεί το αν ο άλλος θα το αγοράσει ή όχι.
Manos426f:
Αυτό ως απλός gamer ΔΕΝ
το συναισθάνεσαι. Δεν είναι κακό, είναι
ΑΠΟΛΥΤΑ φυσιολογικό. Από εκεί και πέρα,
η δική μου γνώμη είναι ότι εφεδρεία σε εν
δυνάμει reviewers υπάρχει μεγάλη.
Sephir:
Κάτσε, ένας gamer όμως που
απλά ξέρει να γράφει, δεν μπορεί να κάνει
το ίδιο;
Admiral:
Φυσικά. Αρκεί να μπορεί να
αφαιρέσει από μέσα του το fanboy.
Sephir:
Γιατί στην ουσία κι εμείς αυτό εί-
μαστε, δεν έχουμε πτυχία δημοσιογραφίας.
Manos426f:
Με πρόλαβες, Γιώργο. Ου-
σιαστικά ο reviewer ΟΦΕΙΛΕΙ να μη βγάλει
από τα σπλάχνα του τον gamer που
ΓΟΥΣΤΑΡΕΙ να ασχοληθεί με κάτι και να μην
το δει ψυχρά και επαγγελματικά, γιατί το
έχασε το παιχνίδι. Φυσικά, Γιώργο, ΔΕΝ εί-
μαστε δημοσιογράφοι.
Volrath:
Ο fanboy-σμός είναι η μαγική
λέξη... Δε νομίζω πως υπάρχει κάποιος μας
που ΔΕΝ θα την αναφέρει.
Admiral:
Μπαίνεις σε φόρουμ και βλέ-
πεις posts-διαμάντια να… πνίγονται στον
ωκεανό του trolling.
Manos426f:
Βέβαια, αναφορικά με τους
reviewers υπάρχει μία λεπτή ισορροπία.
Ποια είναι αυτή; Ότι είναι απολύτως ανα-
γκαίο κάθε reviewer να μπορεί να διαλέξει
τι θα γράψει και όχι να το κάνει επειδή
πρέπει.
Northlander:
Εγώ πάλι δεν θεωρώ πως
είναι κακό το να είσαι fan (boy/girl/ man).
Αντιθέτως, αν πάρεις τη θετική πλευρά,
πάντα έχεις αυξημένες απαιτήσεις. Το ζή-
τημα είναι να βάλεις αυτά σε λογικά πλαί-
σια.
Manos426f:
Κι επειδή συχνά το «πρέπει»
κάνει την εμφάνισή του, εκεί ο reviewer
μπορεί να κάνει λάθος. Eυτυχώς στο περιο-
δικό δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα.
Sephir:
Δεν το πολυκατάλαβα αυτό, σό-
ρι κιόλας.
Admiral:
Ε, βέβαια, γιατί παρουσιάζετε
όλοι τις παιχνιδάρες και αφήνετε για μένα
τα Ship Simulators.
Sephir:
Μόνος σου τα παίρνεις.
Omen:
lolen.
Manos426f:
Γιώργο, διαβάζω πολλά
adventure reviews. Μερικά είμαι βέβαιος
ότι τα γράφουν άτομα που έχουν όση σχέ-
ση έχω εγώ με τα RPG. Οπότε εκεί έχει ένα
point υπέρ του.
Sephir:
Α, τώρα το έπιασα. Ότι θα γρά-
ψει τη γνώμη του ανεξαρτήτως προτιμήσε-
ων και μπορεί να χαντακώσει κάποιον τίτλο
που σε κάποιον που του αρέσουν αυτά
–π.χ. Μάνος– να γράψει γνώμη για Diablo 3.
Admiral:
Και όμως, εγώ λέω ότι θα
έπρεπε να είναι υποχρεωτικό για το συντά-
κτη να γράφει για παιχνίδι που δεν του
αρέσει, π.χ. κάθε τρίμηνο, για να τεστάρει
την αντικειμενικότητά του.
Sephir:
Όχι, δεν ξαναπαίζω Nancy Drew.
Omen:
Έχει γίνει και θέμα αυτό παλιότε-
ρα!
Manos426f:
Το ζήτημα είναι ότι δυστυ-
χώς τα user reviews χάνουν σε δύο ση-
μεία: πρώτο και κυριότερο το ότι κινούνται
στα άκρα. Και δεύτερο το ότι συχνά το κεί-
μενό τους στερείται σοβαρότητας στη γρα-
φή, που προσωπικά με απωθεί.
Admiral:
Το ίδιο πρόβλημα έχω κι εγώ
με τα κείμενα του Τάσου. :trollface:
Omen:
Χαχαχα!
Manos426f:
Είναι πολύ πιο ανάλαφρα,
σε σημείο που θεωρώ ότι χάνουν την ου-
σία τους. Για να ολοκληρώσω λοιπόν...
Admiral:
Τα άκρα είναι το μεγαλύτερο
πρόβλημα όντως, Μάνο.
Manos426f:
Αν αύριο εξαφανίζονταν τα
user reviews, δεν θα υπήρχε πρόβλημα.
Δεν συμβαίνει το ίδιο και με τα «επαγγελ-
ματικά» reviews, που όταν γίνονται όπως
πρέπει να γίνονται, εξυπηρετούν άριστα το
σκοπό τους. Ναι, υπάρχουν και reviewers
που τα «αρπάζουν», αλλά φυσικά αυτοί εί-
ναι μία εξαίρεση.
Sephir:
Πώς ξεχωρίζεις όμως αυτά που
«γίνονται όπως πρέπει»;
Omen:
Υπερβολικό αυτό με την εξαφάνι-
ση των user reviews. Θα υπήρχε πρόβλη-
μα, ΜΕΓΑΛΟ.
Admiral:
Αυτό το ερώτημα ήθελα να θέ-
σω κι εγώ.
Northlander:
Βλέπω να το γυρνάμε σε
κριτικές ο καθένας για τα reviews του άλ-
λου.
Admiral:
Σαν ένα μεγάλο ριάλιτι. Νίκο,
είσαι να κάνουμε συμμαχία να φάμε τον
Δέμπε;
Sephir:
Το ‘ξερα ότι με ζηλεύετε.
Northlander:
Όχι, ο πράκτωρ ΓουΔου
πρέπει να πάρει και το AC3 και μετά θα πέ-
σει.
Volrath:
Ο Δέμπε δεν τρώγεται, Άλεξ...
Έχεις ξεχάσει τα Debe facts;
Admiral:
Όλοι τρώγονται, αν τους μασή-
σεις αρκετά.
Sephir:
Μάλιστα Μάνο, ενδιαφέρουσα
τοποθέτηση.
Manos426f:
Τέλος, οφείλω να πω ότι εί-
ναι αυτονόητο πως ένα review είναι απο-
λύτως υποκειμενικό ως κείμενο, που
ασφαλώς θα χρησιμοποιήσει ως μέρος της
κριτικής ορισμένα αντικειμενικά κριτήρια.
Αυτό το περί «πρέπει» νομίζω το ψιλοανέ-
λυσα, Γιώργο...
Volrath:
Να πω κι εγώ; Θα είμαι σύντο-
μος, καθώς έχω ψιλοκαλυφθεί από τους
προλαλήσαντες...
Admiral:
Προχώρα.
Volrath:
Κατ’ αρχάς, είμαι κι εγώ απόλυ-
τα σύμφωνος στο θέμα του fanboy-σμού.
Είναι το μεγάλο «αγκάθι» που διαφοροποιεί
άρδην τα user reviews από τα «επαγγελμα-
τικά». Αυτό όμως που θέλω να πω και το
οποίο δεν έχει αναφερθεί –και ούτε νομίζω
ότι θα αναφερθεί ξανά– είναι το πώς βλέ-
πει ο συντάκτης τους αναγνώστες γράφο-
ντας ένα review. Προσωπικά δεν τους βλέ-
πω ΠΟΤΕ σαν gamers, αλλά σαν καταναλω-
τές και θα εξηγήσω αμέσως τι εννοώ.
Fanboys. Enough said!
Το trolling είναι παντού, ακόμα και στα
reviews…