Page 138 - PCM272

Basic HTML Version

Γ
ράφει ο αναγνώστης μας:
«Αγαπητέ Μάνο, ήθελα να σου
γράψω το συγκεκριμένο mail, αλ-
λά τελικά περίμενα μέχρι να έρθει
στα χέρια μου το τεύχος Απριλίου.
Και απ’ ό,τι φαίνεται, έκανα καλά. Βλέπεις,
εδώ και έναν μήνα διαμένω στο Chelmsford
της Αγγλίας και έχω παρατηρήσει κάποια
πράγματα. Στο “User Power” Απριλίου κάνα-
τε μία αναφορά σε τιμές παιχνιδιών. Εγώ θα
σου πω τι είδα σε περιφερειακά και
gadgets.
Προτού ξεκινήσω το ταξίδι της μετανά-
στευσης, είπα να κάνω κάποιες αγορές στην
Ελλάδα. Η περίοδος ήταν 16 με 20 Μαρτίου.
Έψαχνα για έναν εξωτερικό σκληρό και για
κάποιον e-reader. Τελικά αγόρασα έναν φο-
ρητό δίσκο 1TB Toshiba. Φτάνω στο Chelms-
ford, στις 24 Μαρτίου (Σάββατο) και το από-
γευμα πηγαίνω για ψώνια σε σουπερμάρ-
κετ. Εκεί βλέπω, προς μεγάλη μου έκπληξη,
το Kindle (το βασικό, όχι Touch ή τα υπόλοι-
πα) στην τιμή των 80 λιρών, υποθέτοντας
ότι είναι ειδική προσφορά του καταστήμα-
τος. Γυρίζοντας σπίτι, παρατηρώ κατάστη-
μα ηλεκτρονικών (όχι αλυσίδα) να διαφη-
μίζει τον καινούργιο εξωτερικό 2TB της
Western Digital στις 75 λίρες. Φτάνοντας
στο σπίτι, κάνω μία έρευνα αγοράς στα
ελληνικά καταστήματα.
Το Kindle το είχα βρει σε δύο καταστή-
ματα όταν πήγα να ψωνίσω (προτού φύ-
γω) στα
160. Ο ίδιος σκληρός που ανα-
φέρω από πάνω είχε τιμή εκείνες τις
ημέρες επίσης στα
160. Το Kindle στο
Amazon έχει 89 λίρες και 50% έκπτωση σε
θήκες ή φορτιστές που παραγγέλνεις μα-
ζί. Οι 89 λίρες μεταφράζονται σε
95 έως
110, ανάλογα με την ισοτιμία. Οι 75 λίρες
του δίσκου σε
82 έως 90. Επιπλέον,
επειδή τις πρώτες μέρες δεν δούλευα, γύ-
ρισα την πόλη και βρήκα ένα τεράστιο βι-
βλιοπωλείο, το WH Smith. Το συγκεκριμένο
είναι μία αγγλική αλυσίδα βιβλιοπωλείων
και έχει φτιάξει τους δικούς της e-readers,
με την ονομασία Kobo. Η τιμή του απλού,
το οποίο διαβάζει μόνο EPUB και MOBI, εί-
ναι 50 λίρες (
55 με 62). Το Kobo Touch,
που διαβάζει ό,τι και το Kindle, είναι στις 70
λίρες (
77 με 85), με δώρο μία δερμάτινη
θήκη. Ο ανάλογος Turbo-X reader είχε τιμή
στα Public του Mall στα
89 (όχι Touch). Το
μοναδικό κατάστημα που δεν έχει φυσική
υπόσταση είναι το Amazon. Αναρωτιέμαι
πώς βγαίνουν οι τιμές στην Ελλάδα. Όσο
για τα παιχνίδια, το Mass Effect 3 την πρώ-
τη ημέρα της κυκλοφορίας του είχε 23,30
λίρες (η retail έκδοση).
Περιμένω την άποψη σου,
Αλέξανδρος Καραμπής»
Εξόχως ενδιαφέροντα όσα μας γράφει ο
Αλέξανδρος. Κατ’ αρχάς, να αναφέρουμε
κάτι που είναι αυτονόητο και έχει ειπωθεί
ξανά, μέσα από την παρούσα στήλη: Είτε
μιλάμε για παιχνίδια είτε για hardware
parts, περιφερειακά ή gadgets, απαίτηση
δεν είναι –και δεν μπορεί να είναι- οι τιμές
στη χώρα μας να είναι όμοιες με εκείνες
του εξωτερικού. Όπως και να το κάνουμε,
στις περισσότερες περιπτώσεις τα μεταφο-
ρικά έξοδα προς τη χώρα μας είναι μεγαλύ-
τερα έναντι εκείνων άλλων χωρών, οπότε
αυτό δεν μπορεί παρά να αντανακλάται
στην τελική τιμή πώλησης. Επίσης, σημα-
ντικός είναι ο όγκος των παραγγελιών που
είναι σε θέση να κάνουν τα ελληνικά κατα-
στήματα. Είναι εντελώς διαφορετικό να
απευθύνεσαι σε μία αγορά λίγων εκατομ-
μυρίων κατοίκων και άλλο σε περισσότερα
των 50 εκατομμυρίων άτομα. Απολύτως
λογικό είναι στη δεύτερη περίπτωση οι πα-
ραγγελίες να είναι πολύ μεγαλύτερες, με
φυσικό επακόλουθο την επίτευξη καλύτε-
ρης τιμής αγοράς ανά μονάδα. Οπότε κατα-
λήγουμε στο συμπέρασμα ότι δεν είμαστε
σε θέση να ανταγωνιστούμε στα ίσα και να
επιτύχουμε τις τιμές που επικρατούν σε
Ο φίλος της στήλης, Αλέξανδρος Καραμπής, ορμώμενος και απ’ όσα διάβασε προ δύο
τευχών, έστειλε ένα mail περιγράφοντας την πραγματικότητα που επικρατεί αναφορικά με
τις τιμές προϊόντων στην Αγγλία και στην Ελλάδα. Ας δούμε τι μας αναφέρει.
Του Μάνου «manos426f» Καρκαλέμη manos426f@hotmail.com
PC Master
138
ΑΛΛΟΥ Η ΚΡΙΣΗ,
ΑΛΛΟΥ ΟΙ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ
160 ευρώ για την πιο απλή έκδοσή του;
Πολλά χρήματα…