Page 26 - PCM272

Basic HTML Version

PC Master
26
Aν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μη διστάσετε
να μας γράψετε στη διεύθυνση του περιοδικού ή να στείλετε e-mail
(master@compupress.gr).
Συμβαίνουν και στις
πολιτισμένες χώρες...
Παραιτήθηκε ο γενικός διευθυντής της
Yahoo! λόγω ανακρίβειας στο
βιογραφικό του!
Το διάβαζα πριν από λίγες μέρες και δεν
το πίστευα – όχι ότι συνέβη, αλλά ότι συνέ-
βη στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι στην Ελ-
λάδα θα το προσπερνούσα χωρίς δεύτερη
σκέψη.
Η Yahoo!, λοιπόν, ανακοίνωσε ότι αντικα-
θιστά τον Scott Thompson, γενικό διευθυντή
του ομίλου (CEO), ο οποίος υποχρεώθηκε σε
παραίτηση μετά την αποκάλυψη ότι είχε συ-
μπεριλάβει το βιογραφικό του ένα ανύπαρ-
κτο πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών.
Ο Thompson, μόλις λίγους μήνες πριν (Ια-
νουάριος 2012) είχε αντικαταστήσει στην
ηγεσία της Yahoo! τον Tim Morse. Ο Morse,
με τη σειρά του, είχε διοριστεί ως «υπηρε-
σιακός» CEO στη θέση της Carol Bartz η
οποία, αν θυμάστε, είχε απολυθεί από το...
τηλέφωνο! Ο Thompson έχει πτυχίο στη δι-
οίκηση επιχειρήσεων και μεταπτυχιακό δί-
πλωμα στη λογιστική από το Stonehill Col-
lege της Μασσαχουσέτης. Ωστόσο, στο βιο-
γραφικό του αναφέρεται και ένα πτυχίο
στην επιστήμη των υπολογιστών, το οποίο
όμως είναι ανύπαρκτο.
Ο Thompson «εγκατέλειψε την εταιρεία»,
αναφέρει η Yahoo! σε ανακοίνωσή της, λί-
γες ώρες μετά την εμφάνιση δημοσιευμά-
των που προανήγγειλαν την παραίτηση.
H αποκάλυψη της «ανακρίβειας» έγινε από
έναν σημαντικό επενδυτή της Yahoo!, την
εταιρεία Third Point LLC. Προσωρινός γενικός
διευθυντής ορίστηκε ο Ross Levinsohn, ο
οποίος μέχρι τώρα ήταν παγκόσμιος διευθυ-
ντής του κλάδου μέσων ενημέρωσης της
εταιρείας. Ο Levinsohn είναι ο πέμπτος γενι-
κός διευθυντής που αναλαμβάνει τα ηνία της
Yahoo! τα τελευταία πέντε χρόνια: Jerry
Yang (συνιδρυτής της Yahoo!), Carol Bartz,
Tim Morse, Scott Thompson, Ross Levinsohn.
Oι διαδικτυακές
απάτες στις ΗΠΑ
«Ακτινογραφία» της απάτης μέσω
Internet από το πρόσφατο report
του IC3
Στην... Αμερικανία, όπου πολλές δημό-
σιες υπηρεσίες ενίοτε λειτουργούν, έχει
ιδρυθεί ήδη από το 2000 (πόσο πίσω είμα-
στε ρε γμτ!), το Internet Crime Complaint
Center (IC3, Κέντρο Καταγγελιών Διαδικτυα-
κών Εγκλημάτων), στο οποίο μπορούν να
απευθύνονται οι πολίτες όταν πέφτουν θύ-
ματα οποιασδήποτε διαδικτυακής απάτης (ή
όταν υποψιάζονται ότι πρόκειται για διαδι-
κτυακή απάτη).
Κάθε χρόνο, το IC3 δημοσιεύει ένα report
στο οποίο αποτυπώνονται οι «δημοφιλέστε-
ρες» δικτυακές απάτες που έλαβαν χώρα τη
χρονιά που πέρασε, καθώς και η υπολογιζό-
μενη (κατά προσέγγιση) ζημία σε δολάρια
των ανθρώπων που έπεσαν θύματα αυτών
των απατών.
Φέτος, το Κέντρο υπολογίζει ότι αυτές οι
απάτες κόστισαν στην οικονομία των ΗΠΑ
περί τα 485 εκατ. δολάρια. Ο αριθμός κα-
ταγγελιών έφτασε τις 314.246, παρουσιάζο-
ντας μία αύξηση της τάξης του 3,4% σε σχέ-
ση με το 2010. Ο μεγαλύτερος αριθμός κα-
ταγγελιών είχα καταγραφεί το 2009, με
336.665 καταγγελίες.
Οι περισσότερες καταγγελίες προέρχο-
νται από την Πολιτεία της Καλιφόρνια
(11,95%), με αρκετή διαφορά από τη δεύτε-
ρη Φλόριντα (7,01%).
Οι πιο δημοφιλείς απάτες, σύμφωνα με
την έκθεση του IC3, είναι πέντε. Η πρώτη
από αυτές είναι εκείνη που υπόσχεται «ερ-
γασία από το σπίτι». Αυτή ίσως είναι και η
πιο επικίνδυνη μορφή απάτης, διότι το θύμα
μπορεί να βρεθεί να αντιμετωπίζει ποινικές
διώξεις. Οι απατεώνες χρησιμοποιούν από
διαφημίσεις σε εφημερίδες έως spam mails
και υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης για να
«στρατολογήσουν» τα θύματά τους, υπο-
σχόμενοι αμοιβές για εργασία από το σπίτι,
οι οποίες συνήθως είναι πολύ καλές για να
είναι αληθινές. Στη συνέχεια, χρησιμοποι-
ούν τα στοιχεία και τους λογαριασμούς του
θύματος για να «ξεπλύνουν» χρήμα από
εγκληματικές ενέργειες.
Η δεύτερη «δημοφιλέστερη», σε αριθμό
καταγγελιών, απάτη, αφορά σε περιπτώσεις
κατά τις οποίες οι δράστες προσποιούνται ότι
ανήκουν στο FBI, ώστε να αποκτήσουν πρό-
σβαση σε ευαίσθητα δεδομένα, να υποκλέ-
ψουν την ταυτότητα του θύματος ή να εξα-
σφαλίσουν χρηματικό έμβασμα από αυτό.
Μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση απά-
της βρίσκεται στην τρίτη θέση, κατά την
οποία ο απατεώνας υποτίθεται πως δουλεύ-
ει σε μία νομική εταιρεία ή σε κάποια εται-
ρεία από αυτές που ζαλίζουν τους κατανα-
λωτές για να αποπληρώσουν το δάνειό
τους. Μόνο που σε αυτήν την περίπτωση το
καημένο το θύμα δεν έχει πάρει κάποιο δά-
νειο! Χαρακτηριστικό είναι ότι οι απατεώνες
γνωρίζουν πολλά προσωπικά στοιχεία του
θύματος και έτσι πολλές φορές το θύμα
πείθεται ότι οι αξιώσεις των απατεώνων εί-
ναι πραγματικές. Οι απατεώνες αρνούνται
(φυσικά) να αποκαλύψουν οποιοδήποτε
στοιχείο σχετικά με το δάνειο, παρά μόνο
το ποσόν που υποτίθεται ότι χρωστά το θύ-
μα, ενώ γίνονται εξαιρετικά ενοχλητικοί,
απειλώντας το θύμα με μηνύσεις ή ακόμη
και με σωματική βία, αν τυχόν δεν αποπλη-
Mεταξύ μας
Μη φοβάσαι να είσαι εκκεντρικός στις απόψεις σου, διότι
κάθε άποψη που είναι σήμερα αποδεκτή, κάποτε ήταν
εκκεντρική.
Bertrand Russell (1872-1970)
Επιστήμη είναι η οργανωμένη γνώση. Σοφία είναι η
οργανωμένη ζωή.
Immanuel Kant (1724-1804)