Page 40 - PCM272

Basic HTML Version

PC Master
40
raID cOntrOllEr
Το RAID είναι μία τεχνολογία που υλο-
ποιείται με στόχο να βελτιώσει την απόδο-
ση και την ασφάλεια δεδομένων ενός συ-
στήματος. Η τεχνολογία που χρησιμοποιεί-
ται για την τυπική μονάδα RAID είναι η
εξής: τα δεδομένα αποθηκεύονται και ανα-
παράγονται, χρησιμοποιώντας το mirroring
και το redundancy των δεδομένων που
πραγματοποιούνται με τη χρήση του ελέγ-
χου parity. Η τεχνική αυτή αυξάνει την
απόδοση του συστήματος και τελικά οδη-
γεί σε ένα αξιόπιστο και σταθερό σύστημα.
Λαμβάνοντας υπόψη τους διαφορετικούς
τύπους που μπορεί να περιλαμβάνει ένα
σύστημα RAID, θα πρέπει να προσχεδιά-
σουμε την υλοποίησή μας, ώστε να είμα-
στε σίγουροι ότι η καινούργια motherboard
μπορεί να υποστηρίξει τις απαιτήσεις μας.
Τα πιο συχνά setup ενός Raid array είναι:
n
Raid 1 (mirroring):
Το mirroring είναι
η διαδικασία όπου τα δεδομένα ενός δί-
σκου αναπαράγονται σε πραγματικό χρόνο
σε έναν δεύτερο δίσκο.
n
Raid 0 (disk stripping):
Η κύρια δια-
φορά του Raid 0 με τα υπόλοιπα είναι ότι
χρησιμοποιείται συγκεκριμένα για τη μέθο-
δο stripping (διαμοιρασμός των δεδομέ-
νων).
n
Raid 1+0:
Ουσιαστικά, είναι ένας συν-
δυασμός των δύο προηγουμένων arrays,
όπου έχουμε 2 array σε Raid 1 (mirroring)
τα οποία είναι συνδεμένα μεταξύ τους σε
Raid 0 (stripping).
n
Raid 5:
To πιο ακριβό array μεν, αλλά
συνδυάζει όλα τα θετικά από τα υπόλοιπα.
Ουσιαστικά, ακολουθεί τη λογική του
stripping, μοιράζοντας τα αρχεία σε 3 δί-
σκους (σε σύνολο τεσσάρων δίσκων) και
αυξάνοντας ακόμα περισσότερο την ταχύ-
τητα ανάγνωσης.
συμΠερασμαΤα
Η επιλογή μίας motherboard είναι ου-
σιαστικά το άλφα και το ωμέγα του υπο-
λογιστή μας, καθώς όλα τα περιφερειακά
μας συνδέονται σε αυτήν. Εκτός από το
θέμα των χαρακτηριστικών, θα πρέπει να
μας απασχολήσει και η εταιρεία κατα-
σκευής. Σίγουρα στην αγορά κυκλοφο-
ρούν budget λύσεις (π.χ. foxconn), οι
οποίες αναφέρουν ότι κατασκευάζονται
στα ίδια εργοστάσια με μεγάλες εταιρείες
(κατά κόρον στην Κίνα) αλλά προσφέ-
ρουν τα ίδια χαρακτηριστικά σε χαμηλό-
τερες τιμές. Αυτό δεν είναι απαραίτητα
εφαρμόσιμο σε όλα τα προϊόντα, γιατί ναι
μεν σε low spec motherboards ισχύει,
αλλά σε high-end λύσεις οι διαφορές εί-
ναι μεγάλες. Ο κύριος λόγος έχει να κάνει
με τα υλικά κατασκευής της motherboard
και όχι με τη συναρμολόγηση (καθώς γί-
νονται στα ίδια εργοστάσια). Οπότε δεν
θα πρέπει να επηρεαζόμαστε π.χ. από κά-
ποιες προσφορές υπολογιστών που
έχουν ακριβό επεξεργαστή αλλά πολύ
φθηνή motherboard, καθώς, όπως έχου-
με προαναφέρει, ο υπολογιστής μας είναι
τόσο γρήγορος όσο το πιο αργό περιφε-
ρειακό μας. Από εκεί και πέρα, η ανεύρε-
ση της ιδανικής motherboard βασισμένης
στις ανάγκες μας είναι θέμα καλής έρευ-
νας στο Ίντερνετ και σωστής ανάλυσης
των απαιτήσεών μας.
PC
Το RAID είναι μία
τεχνολογία που
υλοποιείται με στόχο να
βελτιώσει την απόδοση
και την ασφάλεια
δεδομένων ενός
συστήματος.