Page 56 - PCM272

Basic HTML Version

PC Master
56
δημιουργία του. «Prepare to Die Edition» θα ονομάζεται λοιπόν η
πολυπόθητη έκδοση για PC του Dark Souls, η οποία, μάλιστα, θα
είναι εμπλουτισμένη με νέα και πιο επικίνδυνα bosses, νέο εξοπλι-
σμό για να ντύσετε το χαρακτήρα σας, περισσότερους εχθρούς για
να πολεμήσετε και NPCs για να συνομιλήσετε. Όλα καλά λοιπόν;
Όχι ακριβώς, γιατί μετά τους πρώτους πανηγυρισμούς, ήρθε και
η πρώτη κρυάδα: το Dark Souls λέγεται ότι θα χρησιμοποιεί το
Games for Windows Live. Κατά πάσα πιθανότητα, αυτό οφείλεται
στο γεγονός ότι η «Prepare to Die Edition» θα αποτελεί απευθείας
μεταφορά από την έκδοση για Xbox 360, που, ως γνωστόν, είναι
άμεσα συνυφασμένο με την έννοια Xbox Live, οπότε η ενσωμάτω-
ση του συγκεκριμένου συστήματος θα ήταν σαφώς ευκολότερη.
Η αντίδραση των fans στην είδηση αυτή ήταν άμεση: ξεκίνησε νέο
petition που ζητούσε τη μη εφαρμογή του GFWL στο παιχνίδι, καθώς
συχνά το συγκεκριμένο DRM αποδεικνύεται ιδιαίτερα προβληματικό
σε όσα παιχνίδια το χρησιμοποιούν (βλέπε Batman Arkham City, αρ-
κετά παιχνίδια της Capcom κ.λπ.), προτείνοντας, μάλιστα, εναλλα-
κτικά τη χρήση του Steamworks! To petition μάζεψε 22.000 υπογρα-
φές περίπου, κάτι που έκανε τη Namco Bandai να δηλώσει ότι δεν
έχει αποφασίσει ακόμα για το σύστημα που θα χρησιμοποιεί και ότι
το GFWL ήταν απλά μία από τις διαθέσιμες επιλογές.
Η δήλωση αυτή δεν στάθηκε ικανή να πείσει τον κόσμο για την
τύχη του port, ενώ διάφορες ακόμα αναφορές στο επίσημο forum
του παιχνιδιού ήταν αρκετές για να ρίξουν περισσότερο λάδι στη
φωτιά: η χρήση joypad θα είναι σχεδόν απαραίτητη για να παίξει κά-
ποιος σωστά το παιχνίδι, κάτι που έκανε πολλούς φανατικούς του
συνδυασμού «mouse/keyboard» να στραβομουτσουνιάσουν, ενώ η
πιθανότητα να μην εκμεταλλεύεται σχεδόν καμία από τις επιπλέον
δυνατότητες των σύγχρονων PCs (καλύτερα textures, κλείδωμα των
frames στα 30fps κ.λπ.) συνηγορεί στο γεγονός ότι το Dark Souls
ίσως να αποτελεί ένα ακόμα πρόχειρο port για «γρήγορο χρήμα».
Η αλήθεια είναι ότι μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμ-
μές δεν έχουμε δει κάτι χειροπιαστό από την έκδοση για PC και τι
ακριβώς θα ισχύει απ’ όλα αυτά που γράφονται και ακούγονται. Κα-
τά την άποψή μου, το μεγαλύτερο πρόβλημα στην όλη υπόθεση
είναι οι φήμες περί «απευθείας port», γιατί θα είναι κρίμα το παιχνί-
δι να μην προσεχθεί τελικά όπως του αξίζει, καθώς πρόκειται για
ένα πραγματικά πολύ αξιόλογο RPG, ένα από τα καλύτερα της τε-
λευταίας γενιάς που έχουμε δει. Όσον αφορά στο χειρισμό και το
GFWL, καλό είναι στην πρώτη περίπτωση να υπάρχει εναλλακτικά
η δυνατότητα χειρισμού με ποντίκι, έστω κι αν αυτό στην πράξη
δυσκολέψει κάποιους, αλλά δεν θεωρώ ότι αποτελεί μείζονος ση-
μασίας πρόβλημα (μάλλον φταίει η πολύωρη ενασχόλησή μου με
το Kingdoms of Amalur χρησιμοποιώντας joypad) και πλέον μεγά-
λος αριθμός PC users διαθέτει και χρησιμοποιεί ένα joypad στον
υπολογιστή του (εκτός από τον Kuv, που βγάζει σπυριά και κάνει
uninstall ό,τι βρει μπροστά του!). Σχετικά με το GFWL, ισχύει το ότι
είναι δύσχρηστο σύστημα και εμφανίζει μερικά προβλήματα σε PC,
αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που να αποτρέπει κάποιον να αγοράσει
έναν τίτλο εξαιτίας του.
Σε κάθε περίπτωση, θα χρειαστεί να περιμένουμε μέχρι τον Αύ-
γουστο για να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Μέχρι τότε ας τσεκά-
ρουμε μερικούς ακόμα τίτλους που θα θέλαμε να δούμε στις οθό-
νες των υπολογιστών μας.
HEAVY RAIN
(2010, QUANTIC DREAm, PS3 ExCLUSIVE)
H Quantic Dream διαθέτει μόλις τρία παιχνίδια στο παλμαρέ της,
αλλά όλα είναι μοναδικά με τον τρόπο τους: Omikron Nomad Soul
(με μουσική David Bowie, παρακαλώ), Fahrenheit και Heavy Rain. Το
Heavy Rain, παραδόξως, είναι το μόνο που κυκλοφόρησε αποκλει-
στικά για το Playstation 3, παρ’ όλο που παίζοντάς το αντιλαμβάνε-
Από τις λίγες στιγμές «χαλάρωσης»...
Νομίζω ότι έχεις θυμώσει λιγάκι.
Το Dark Souls έρχεται... Ετοιμαστεί-
τε να πεθάνετε!