Page 77 - PCM272

Basic HTML Version

77
PC Master
ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ STEAM CRASH
Είσοδος στο Steam:
Αποτυχία
Εκτέλεση κοινού παιχνιδιού:
-
Εκτέλεση Steamworks game:
-
Εκτέλεση updating παιχνιδιού:
-
Λίγο πριν από την ολοκλήρωση των δοκιμών, και ενώ ήμουν
έτοιμος να αποδεχθώ την πλήρη αποτελεσματικότητα του off–line
mode, αποφάσισα να εξετάσω την αντίδραση του Steam μετά από
απροσδόκητο τερματισμό της υπηρεσίας και ακολούθως απώλεια
σύνδεσης. Έκλεισα τον client μέσω του task manager (τερματίζο-
ντας τη διεργασία), αποσυνδέθηκα από το Internet, προσπάθησα
να συνδεθώ ξανά στο Steam και… έγινα μάρτυρας της πρώτης σο-
βαρής «γκέλας»! Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές μου, δεν
κατάφερα να εισέλθω στην υπηρεσία, καθώς αντιμετώπιζα το δι-
πλό μήνυμα σφάλματος «Could not connect to Steam network» και
«This operation cannot be be completed when Steam is in Offline
Mode». Θα πρέπει, ομολογουμένως, να είστε ιδιαίτερα άτυχοι για
να πέσετε σε αυτή την περίπτωση, όμως υπάρχει πλέον απόδειξη
ότι το off–line mode δεν είναι αλάνθαστο.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα της έρευνας δεν θα μπορούσαν να είναι πιο
σαφή. Στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων το off–line mode
του Steam λειτουργεί όπως πρέπει, δίνοντας στο χρήστη πρόσβα-
ση στη βιβλιοθήκη των παιχνιδιών του. Το μόνο πρόβλημα που εμ-
φανίστηκε σταθερά σε όλες τις δοκιμές αφορούσε στην εκτέλεση
παιχνιδιών που είτε κατέβαζαν κάποιο update είτε δεν είχαν εκτε-
λεστεί καθόλου πριν χάσουμε τη σύνδεσή μας στο Internet. Η
Valve γνωρίζει καλά το πρόβλημα με το patching και έχει δηλώσει
δημοσίως ότι στο άμεσο μέλλον τα patches θα εγκαθίστανται μόνο
αφού ολοκληρωθεί το download, ώστε ο χρήστης να μπορεί να
παίξει στο ενδιάμεσο. Το θέμα με την πρώτη εκτέλεση, δυστυχώς,
δεν πρόκειται να εκλείψει. Πολλά σύγχρονα games απαιτούν κά-
ποιου είδους αρχική ενεργοποίηση (activation), οπότε δεν θα λει-
τουργήσουν μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Για να απο-
φύγετε τυχόν προβλήματα, προτείνουμε να εκτελείτε τουλάχιστον
μία φορά τα παιχνίδια που εγκαθιστάτε, ώστε να τα έχετε στη διά-
θεσή σας και off–line.
Δυστυχώς, υπάρχουν και ορισμένες περιπτώσεις όπου το off–line
mode απέτυχε να λειτουργήσει όπως πρέπει, αποκλείοντάς μας
προσωρινά από τα παιχνίδια μας. Στην περίπτωση της μη τοπικής
αποθήκευσης των login details, μπορούμε να δικαιολογήσουμε την
εταιρεία εφόσον οι προϋποθέσεις για τη σωστή λειτουργία του off–
line mode αναφέρονται ρητά στην αντίστοιχη ενότητα της
Knowledge Base (http://tinyurl.com/2dhxb7m). To δεύτερο σφάλ-
μα, όμως, είναι καθαρά θέμα του client και πρέπει να διορθωθεί. Αν
τύχει να διακοπεί απότομα η λειτουργία του Steam (π.χ., μετά από
crash του υπολογιστή) και είστε τόσο άτυχοι, ώστε αμέσως μετά να
υποστείτε απώλεια σύνδεσης, δεν θα έχετε πρόσβαση στο Steam
μέχρι να συνδεθείτε ξανά στο Internet. Ενδεχομένως να υπάρχουν
και άλλες τέτοιες σπάνιες (αλλά υπαρκτές) περιπτώσεις. Εμείς, από
την πλευρά μας, θα στείλουμε τα ευρήματά μας στη Valve, ώστε
κάποια στιγμή να εξαλειφθούν ακόμα και αυτές. Στο μεταξύ, αν παί-
ζετε στο Steam και δείτε από το παράθυρο να έρχεται… καταιγίδα,
περάστε καλού-κακού σε off–line mode. Ποτέ δεν ξέρετε!
PC
Ο χρήστης του PC Master forum nitro912gr, μέλος της κοινό-
τητάς μας εδώ και πολλά χρόνια, ήρθε αντιμέτωπος με ένα πε-
ριστατικό αποτυχίας του Steam Off–line Mode. Παραθέτω την
περιγραφή του σχετικά με το πρόβλημα που αντιμετώπισε:
«Πριν από μερικές μέρες κάτι στραβό έγινε με το δίκτυο του
ISP στην περιοχή μου και έπεσαν όλες οι υπηρεσίες, ούτε τη-
λέφωνο δεν είχα, και αυτό σε ώρα που δεν μπορείς να ελπί-
ζεις για πολλά (4-5 το πρωί περίπου). Ήθελα να παίξω single
player παιχνίδι, οπότε κάνω μία προσπάθεια να ανοίξω το
Steam. Κάνει απόπειρα να συνδεθεί και μου βγάζει ένα μήνυ-
μα λάθους, ότι δεν υπάρχει σύνδεση και αν θέλω να κάνω
network troubleshooting ή να ξεκινήσω σε off–line mode. OK
για off–line mode και μπουμ... άλλο μήνυμα λάθους ότι δεν
μπορεί να ξεκινήσει σε off–line mode, γιατί... δεν έχω σύνδε-
ση στο Internet και δεν μπορεί να συνδεθεί στους servers του
Steam. Ακόμα και αν υπήρχε κάποιο Steam Update στο παρα-
σκήνιο που δεν είχα πάρει χαμπάρι, είναι απαράδεκτο να θέ-
λει σύνδεση στο Internet το off–line mode ακόμα και για να
παίξεις τα single player παιχνίδια που έχεις αγοράσει και δεν
το χρειάζονται. Ουσιαστικά, το off–line mode δεν δουλεύει,
αφού η μόνη περίπτωση που θα το χρειαζόμουν ήταν η παρα-
πάνω που δεν είχα Internet. Η δε Valve… άκρα του τάφου
σιωπή στο support ticket που έστειλα. Σαν να γλυκοκοιτάζω
το GoG μετά από αυτό!»
Το δικό μας σχόλιο; Ακόμα και αν πρόκειται για πολύ σπάνιο
γεγονός, σε τελική ανάλυση δεν έχει σημασία. Η απρόσκοπτη
λειτουργία του off–line mode στο 100% των περιπτώσεων θα
πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τη Valve,
αφού εξ ορισμού πρόκειται για ένα mode το οποίο ο χρήστης
ενεργοποιεί σε ειδικές περιστάσεις. Αν εκείνη τη στιγμή τον
«κλειδώσει» έξω από τα παιχνίδια του, τότε έχει αποτύχει
πλήρως στο σκοπό του.
OFF–LINE MODE FAIL
ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Σε περίπτωση που ετοιμάζεστε για ταξίδι σε περιοχή χωρίς Internet,
προετοιμαστείτε κατάλληλα, θέτοντας χειροκίνητα το Steam σε off–line
mode μέσω του μενού File.
Το μισητό μήνυμα «The Steam servers are too busy to handle your
request» είναι γνώριμο θέαμα για όποιον προσπαθεί να κατεβάσει ένα
καινούργιο παιχνίδι εν μέσω περιόδου εκπτώσεων στο Steam!