Page 81 - PCM272

Basic HTML Version

δείξουν «τη ζωή που δεν ζήσαμε», ο παίκτης δεν είναι παθητικός
παρατηρητής μίας εξελισσόμενης ιστορίας, αλλά συμμετέχει ενερ-
γά σε αυτήν. Ακόμα και σε αυτό το πλαίσιο, όμως, θα μπορούσε να
γίνει κάτι καλύτερο. Έχουμε, άλλωστε, το παράδειγμα του πρώτου
Witcher στο οποίο ο Geralt βρίσκεται ξαφνικά υπεύθυνος για την
ανατροφή ενός παιδιού, αναγκάζεται εκ των συνθηκών να σκεφθεί
για το μέλλον του ως συντρόφου και γονέα, γενικά συμπεριφέρε-
ται ως ένας πραγματικός άνθρωπος που έχει φθάσει στο επίπεδο
της ωριμότητας. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι τίθενται βεβαίως κά-
ποια άλλα ζητήματα σχετικά με την απεικόνιση και το ρόλο των
γυναικών στα σύγχρονα games, όμως η συζήτηση αυτή `δεν είναι
της παρούσης.
Η «ΕΦΗΒΕΙΑ» ΤΟΥ GAMING
Το συμπέρασμα που βγαίνει μάλλον αβίαστα είναι ότι, όσο κι αν
θέλουμε να πιστεύουμε το αντίθετο, τα games δεν έχουν φθάσει
ακόμα στο επίπεδο ωριμότητας άλλων παρεμφερών βιομηχανιών.
Θα έλεγα ότι το gaming βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο στάδιο της
εφηβείας, δείχνοντας υπερβολικό ενθουσιασμό στη θέα της βίας
και αντιμετωπίζοντας τις ανθρώπινες σχέσεις με τρόπο εξιδανικευ-
μένο και πρόσκαιρο, χωρίς γνώση ή ενδιαφέρον για την εξέλιξή
τους σε βάθος χρόνου, για τα εμπόδια που εμφανίζονται, για τις
πολλαπλές πτυχές τους. Φυσιολογικό; Μάλλον, τουλάχιστον σε
αυτή τη φάση. Αν όμως θέλουμε πράγματι να δούμε κάποια στιγμή
το gaming να αντιμετωπίζεται ως μορφή τέχνης ισότιμη με τις
υπόλοιπες, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε ακόμα πολύ
δρόμο μπροστά μας. Ορισμένοι developers δείχνουν ήδη επιθυμία
να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, οι υπόλοιποι είναι βέβαιο
ότι θα ακολουθήσουν εν ευθέτω χρόνω.
PC
81
PC Master
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ…
Για τους gamers που απολαμβάνουν το in-game flirting του χα-
ρακτήρα τους συγκεντρώσαμε ορισμένα games στα οποία
πρωταγωνιστεί το στοιχείο του romancing. Όλα τα παιχνίδια
της λίστας διαθέτουν romance subplots και romanceable char-
acters για να τους μαγέψετε με τη γοητεία σας!
ΜΑSS EFFECT (1, 2, 3)
Η Bioware έχει μακρόχρονη παράδοση στην ενσωμάτωση ro-
manceable characters στα παιχνίδια της και, φυσικά, τα Mass
Effect δεν θα μπορούσαν να αποτελούν εξαίρεση. Και τα τρία
παιχνίδια της σειράς διαθέτουν πολλαπλούς χαρακτήρες για
να γοητεύσετε, με το πρώτο να αποδεικνύεται κάπως πιο «τολ-
μηρό» όσον αφορά στα… αποτελέσματα των romances. Η αγά-
πη μπορεί να ταξιδέψει ακόμα και στο κενό του διαστήματος!
ΤΗΕ WITCHER (1, 2)
Τα δύο Witcher games διατρανώνουν ότι απευθύνονται σε
ώριμο κοινό, οπότε η ύπαρξη πολλαπλών romances δεν προ-
καλεί κάποια έκπληξη. Τόσο στο πρώτο Witcher όσο και στο
Assassins of Kings ο Geralt έχει πολλαπλές ευκαιρίες να συ-
νάψει σχέσεις κατά τη διάρκεια της ιστορίας, είτε μένοντας πι-
στός στο μόνιμο αίσθημά του είτε παίζοντας το ρόλο του play-
boy. Ατιμούλη Geralt!
FAHRENHEIT
Το δημιούργημα του David Cage δημιούργησε αίσθηση όταν
πρωτοκυκλοφόρησε – για πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς
ήταν η έντονη παρουσία των romances και η ομαλή ενσωμά-
τωσή τους στην πλοκή, καθώς οι περισσότεροι από τους πρω-
ταγωνιστές μπορούν να γοητεύσουν άλλους in-game χαρακτή-
ρες μέσω προσεκτικών επιλογών στους διαλόγους. Η δε περι-
γραφή των σχέσεων γίνεται με κάπως μεγαλύτερη σοβαρότητα
από το μέσο όρο των games.
GRAND THEFT AUTO IV
Σε έναν ανοικτό κόσμο, όπως αυτός του Grand Theft Auto, φυ-
σιολογικά περιμένουμε να υπάρχει η δυνατότητα για ro-
mances. Ο Niko Bellic πρέπει συνήθως να κοπιάσει αρκετά
μέχρι να κερδίσει την καρδιά της αγαπημένης του, αφού η
πρόοδος της σχέσης εξαρτάται από την επιτυχία των ραντε-
βού, αλλά και από το… οικονομικό στάτους του Nico. Ρούχα,
αυτοκίνητο, ακριβά εστιατόρια, όλα μετρούν για ένα θετικό
αποτέλεσμα. Στο GTA η αγάπη δεν περνά από το στομάχι, αλ-
λά από το πορτοφόλι!
DRAGON AGE (1, 2)
Άλλη μία σειρά της Bioware με romanceable characters, συνε-
χίζοντας την ένδοξη παράδοση του Baldur’s Gate 2. Ειδικά το
πρώτο παιχνίδι της σειράς ξεχώρισε για τους ενδιαφέροντες
χαρακτήρες και την επιμονή που έπρεπε να επιδείξει ο παί-
κτης, ώστε να καταφέρει να κερδίσει την καρδιά τους! Και εδώ
πάντως η ανάπτυξη των romances περιορίζεται στην αρχική
προσέγγιση, χωρίς τα παιχνίδια να προχωρούν περαιτέρω.
ρομαντικούς
Ο συνήθης τρόπος εξέλιξης ενός φλερτ στα games περιλαμβάνει δώρα,
κολακευτικά λόγια και απόλυτη προσήλωση στις επιθυμίες του «στόχου»
σας. Χμ, μήπως τελικά είναι πιο ρεαλιστικός από όσο νομίζαμε;
Mike Thorton: μυστηριώδης φιγούρα, ικανότατος πράκτορας και μεγά-
λος γυναικάς! Το Alpha Protocol αντιμετώπισε τα romances ως αναπό-
σπαστο κομμάτι της ζωής ενός secret agent.
Triss Merigold, η μεγάλη αγάπη του Geralt. Δυστυχώς, η σχέ-
ση τους δεν εξελίσσεται ιδιαίτερα στο Witcher 2 εξαιτίας των
κατακλυσμιαίων γεγονότων στον κόσμο του παιχνιδιού.