Page 91 - PCM272

Basic HTML Version

R
eview
μενο για να το σηκώσει». Σηκώνουμε τα
αντικείμενα που μόνο εμείς βλέπουμε, και
σε περίπτωση που τα ρίξουμε ξανά κάτω,
μόνο τότε είναι δυνατόν να τα δουν και οι
υπόλοιποι συμπαίκτες μας. Σε γενικές
γραμμές, το coop μέρος του παιχνιδιού εί-
ναι πραγματικά καλοδουλεμένο και πολύ
διασκεδαστικό. Επίσης, η χρήση banners
είναι κάτι αρκετά ευπρόσδεκτο, μιας και
φίλοι μπορούν να βρεθούν στο σημείο που
είμαστε με ένα απλό κλικ στο banner μας
στην πόλη.
Γκρίζα σελίδα αποτελεί το γεγονός ότι
το παιχνίδι κυκλοφόρησε χωρίς επιλογή
PvP, παρ’ ότι υπήρχαν σχέδια. Η δικαιολο-
γία ήταν ότι θα αργούσε ακόμη περισσό-
τερο και δεν ήταν και ευχαριστημένοι με
την προσέγγιση που είχε, η οποία ήταν
κάτι σαν τις arenas του WoW. Το καλό εί-
ναι πως έχουν διαβεβαιώσει ότι θα κυκλο-
φορήσει patch που θα το περιέχει, κάτι
που αντιβαίνει τη λογική όλων των σύγ-
χρονων εταιρειών περί DLC.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ (ΜΑΣΤΙΓΕΣ)
Πολύ μεγάλη κριτική έχει δεχθεί το D3
για την καλλιτεχνική του προσέγγιση. Αυ-
τό οδήγησε τους δημιουργούς στη δημι-
ουργία ενός υπέρτατου easter egg-secret
level, με πλήρεις αναφορές σε όλα τα
παιχνίδια της σειράς, που σατιρίζει την
(αδικαιολόγητη) αγανάκτηση. Το D3 είναι
σκοτεινό για να απαντήσουμε στους φό-
βους των φίλων. Σίγουρα τα χρώματα εί-
ναι πιο κορεσμένα απ’ ό,τι στα δύο πρώ-
τα παιχνίδια της σειράς, αλλά αυτό οδη-
γεί σε πολύ καλές αντιθέσεις και όμορφα
περιβάλλοντα. Το gothic στοιχείο είναι
διάχυτο σε όλες τις πλευρές του παιχνιδι-
ού: από τον καθεδρικό του Tristram μέχρι
και την έπαυλη του Leoric! Τα γραφικά
δεν είναι τελευταίας τεχνολογίας, αλλά
φέρουν τη χαρακτηριστική νοοτροπία της
Blizz και είναι ευχάριστα στο μάτι, κάτι
που μετράει αρκετά για όσους σκοπεύ-
ουν να αφιερώσουν κάμποσα χρόνια παί-
ζοντας το παιχνίδι. Τα cinematics είναι
στο ίδιο υψηλότατο επίπεδο της Blizzard.
Μπορεί να λέει απλές σε σύλληψη ιστο-
ρίες, αλλά ο τρόπος με τον οποίο τις λέει
είναι αξεπέραστος. Ειδικά το cinematic
της πρώτης act, βάζω στοίχημα ότι έκα-
νε/θα κάνει πολλούς να ρίξουν αντρίκια
δάκρυα.
Ο ήχος είναι και αυτός στη μέγιστη κρυ-
στάλλινη παραγωγή που θα μπορούσε να
είναι. Προσωπικά μου λείπουν ακόμη οι
ambient μουσικοσυνθέσεις του Matt
Uelmen, ο οποίος έδωσε κάποιες ιδέες.
Έχουν παραδεχτεί πως η Wagner-ική μου-
σική του D2:LoD ήταν πηγή έμπνευσης για
τους παραγωγούς και για αυτό είναι κατά
κύριο λόγο ορχηστρική. Παρ’ όλα αυτά,
δεν απέφυγα να διακρίνω ομοιότητες στη
θεματολογία ακόμη και με το Starcraft 2.
Βέβαια, το μουσικό θέμα της Leah είναι
απλώς συγκλονιστικό. Σε όλα τα υπόλοιπα
ο ήχος απλώς σπέρνει: βαρέλια που σπάνε,
ο ήχος από το ατσάλι που σχίζει τη σάρκα,
ακόμη και οι διάλογοι είναι τρομεροί!
Και περνάμε στο πλέον μελανό σημείο
το παιχνιδιού, που δεν είναι άλλο από την
απαίτηση μόνιμης σύνδεσης στο Internet
για να μπορέσουμε να παίξουμε – ακόμη
και solo. Υπό αυτή την έννοια, single
player με την έννοια που το γνωρίσαμε
και το αγαπήσαμε δεν υπάρχει. Άπειροι
τόμοι μπορούν να γραφτούν για αυτό το
πράγμα, αλλά η ουσία είναι μία: η Blizzard
έχει επιβάλει ένα ανούσιο DRM (στις δεύ-
τερες γνώμες ο «kuv» εξηγεί πώς μπορεί
να παρακαμφθεί), με χίλιες-δυο δικαιολο-
γίες για να καλύψει αυτήν την απόφαση.
Το ότι είναι η Blizzard και όχι κάποια άλλη
εταιρεία δεν αποτελεί άμεση αιτία για
συγχωροχάρτι. Αντιθέτως, πιστεύουμε ότι
πρέπει να αναθεωρήσει σε αυτό το σημείο
και να πράξει όπως έπραξε και με το
Starcraft 2. Το στοιχείο αυτό και η έλλει-
ψη LAN κόβουν κάμποσα από την τελική
βαθμολογία του. Δεν γίνεται να είμαστε
σε single player παιχνίδι και να παρακα-
λάμε να μη γίνει κάποια συντήρηση στους
servers ή να πεθαίνουμε λόγω lag. Τουλά-
χιστον κωμικοτραγικό και απαράδεκτο!
Συνοψίζοντας, έχουμε να πούμε ότι το
Diablo 3 είναι αυτό που ήταν και οι προ-
κάτοχοί του: απλό, αγνό κάψιμο με ένα
πανέμορφο περιτύλιγμα. Όσοι αποφασί-
σουν να παρακάμψουν τη (δικαιότατη)
δυσφορία/αγανάκτηση για την ατυχή επι-
λογή της μόνιμης σύνδεσης στο Internet
θα απολαύσουν αρκετές ώρες γλυκιάς
λήθης.
91
PC Master
92
%
ΘΕΤΙΚΑ-ΑΡΝΗΤΙΚΑ
n
Είδος:
Action/RPG
n
Έκδοση:
Activision Blizzard
n
Ανάπτυξη:
Activision Blizzard
n
Διάθεση:
CD Media
n
Τιμή:
59,99
n
Ελάχιστες απαιτήσεις: PC:
Win XP/Vista/7 with DX 9.0c, Intel
Pentium D 2,8GHz/AMD Athlon 64 X2 4400+, nVidia GeForce 7800 GT/ATI Radeon X1950, 1GB RAM (XP), 1,5GB (Vista/7), 12GB HD space, broadband connection,
Mac:
Mac OS X 10.6.8,
10.7.x or newer, Intel Core 2 Duo, nVidia GeForce 8600M GT/ATI Radeon HD 2600 or better, 2GB RAM, 12GB HD space, broadband connection
n
Multiplayer:
Ναι
n
Επίσημο site:
http://eu.battle.net/d3/en/
n
Επιρροές:
Diablo series, Torchlight, Titan Quest
n
Εναλλακτικές επιλογές:
Diablo 1, Diablo 2, Torchlight, Titan Quest
• Αγνό, εθιστικό και ανελέητο
clickfest
• Το leveling κάθε χαρακτήρα μέχρι
το τέλος
• Το σφιχτοδεμένο πακέτο που
προσφέρεται η όλη εμπειρία
• Σωστές απλοποιήσεις σε μερικούς
μηχανισμούς
• Σωστά δύσκολο (σε κάθε δυσκολία)
• Το Secret Level – απάντηση στους
κακεντρεχείς fans
• Υποστήριξη Mac
• Always-οn-line DRM
• Έλλειψη καθαρού LAN
• Έλλειψη Identify (άσχημη
απλοποίηση)
• Έλλειψη PVP στη release έκδοση
Αν δεν επενδύσετε στο vitality, θα συνηθίσετε γρήγορα αυτήν την οθόνη.
Το πρώτο μου Legendary!
Πω πω! Τι μεγάλα δόντια που έχεις!