Page 90 - PCM272

Basic HTML Version

R
eview
ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ
ΜΕ ΤΟ ΤΣΕΚΟΥΡΙ
Μεγάλη αναφορά έχει γίνει και στο πόσο
πολύτιμο είναι πλέον το gold. Η Blizzard
επανασχεδίασε τον τρόπο με τον οποίο ση-
κώνουμε το gold, επηρεασμένη από τη
δουλειά των πρώην υπαλλήλων της, το
Torchlight. Πλέον αρκεί να περάσουμε πά-
νω από το gold, και το έχουμε σηκώσει,
γλιτώνοντας έτσι λίγα περιττά κλικ. Άλλη
πηγή εσόδων gold είναι το νεοαφιχθέν για
το franchise Auction House. Η Blizzard πή-
ρε μαθήματα από το WoW και αποφάσισε
να τα εφαρμόσει και στο D3. Κάποιοι κίν-
δυνοι που μπορεί να υπάρχουν από τους
γνωστούς gold farmers είναι αρκετά πε-
ριορισμένοι εδώ, κυρίως λόγω της προσέγ-
γισης του randomness του loot. Βέβαια,
αυτό θα κριθεί στην πορεία, μιας και πλέον
είναι αρκετά νωρίς για να δούμε τι θα γί-
νει. Το καλό είναι, βέβαια, ότι δεν μπορού-
με να έχουμε άπειρες δημοπρασίες ανεβα-
σμένες, αλλά μόνο μέχρι 10, κάτι που πε-
ριορίζει αρκετά τους farmers.
Για ένα παιχνίδι το οποίο θα παιχτεί αρ-
κετά και πολύ καιρό, η Blizzard όφειλε να
βρει μία πλατφόρμα εσόδων χωρίς να επι-
βάλει συνδρομή στους παίκτες. Γενηθή-
τω... Real Money Auction House. Αντί φυσι-
κού χρήματος, κάποιος θα μπορεί να αγο-
ράζει αντικείμενα και φυσικά να πουλάει.
Ένα μέρος αυτής της συναλλαγής το παίρ-
νει η Blizzard, που είναι και ο εγγυητής σε
περίπτωση που πάει κάτι στραβά. Προσωπι-
κά μιλώντας, τόσο το ΑΗ όσο και το RMAH
με αφήνουν πολύ επιφυλακτικό στο πού
θα καταλήξει η όλη αυτή διαδικασία, μιας
και πλέον μιλάμε για σωστή οικονομία
videogames που περνάει και στη ζωή!
ΔΕΙΞΕ ΜΟΥ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΟΥ
Φυσικά, το Battle.net 2 είναι εδώ και σε
αυτό το παιχνίδι. Αρκετά ανανεωμένο απ’
ό,τι στο Starcraft 2, παρ’ όλα αυτά έχει
βασικότατες ελλείψεις ακόμη. Κύριο χα-
ρακτηριστικό η ανυπαρξία σωστών chat
rooms όπως τα είδαμε στο D2. Αντιθέτως,
λειτουργίες όπως το Quick Join σε παιχνί-
δια φίλων, αλλά και το chat έχουν βελ-
τιωθεί χαρακτηριστικά. Το παιχνίδι στον
πυρήνα του είναι ένα coop multiplayer,
παρ’ ότι φυσικά μπορεί κάποιος να το παί-
ξει solo από την αρχή μέχρι το τέλος. Επί-
σης, και η ευκολία εύρεσης public games
παραμένει και είναι θετικό στοιχείο.
Το coop βοηθάει τόσο στο πάρει κάποι-
ος gear (περισσότερο loot) όσο και στην
αντιμετώπιση των εχθρών μας. Μεγάλη
διαφοροποίηση με το D2 είναι το ότι όταν
πέφτει κάποιο αντικείμενο σε coop, αυτό
μπορούμε να το δούμε μόνο εμείς. Επομέ-
νως, δεν υπάρχουν μάχες του τύπου «ποι-
ος θα κάνει πιο γρήγορα κλικ στο αντικεί-
PC Master
90
Να το ανοίξω ή να μην το ανοίξω;
Και ο Βarbarian φοράει ροζ. Problem;
Δείγμα από το inventory και το stash.
Με τρεμάμενα χέρια και γεμάτος δέος, άνοιξα το κουτί του Diablo III,
νιώθοντας ένα ρίγος να διαπερνά το δασύτριχο στέρνο μου… Θα αρ-
κεστώ να πω μόνο ότι αυτό το απίστευτο παιχνίδι κάνει κάτι καλύτερα
από οποιαδήποτε άλλη hack ’n’ slash απόπειρα: είναι ο τέλειος συν-
δυασμός μεταξύ της σφιχτοδεμένης αίσθησης του χειρισμού, του αιμο-
βόρου οπτικού χαμού που προκαλεί αυτός, και του χορταστικού ήχου
που φτάνει στα αυτιά μας. Όταν τα κτηνώδη ένστικτά μας ικανοποιού-
νται προσωρινά, τη σκυτάλη παίρνει το ξεδιάλεγμα του πλούσιου και
ποιοτικού loot, το λειτουργικό crafting και η βύθιση στο ερεβώδες lore.
Και έπειτα, το Ατσάλι έχει και πάλι τον πρώτο λόγο, όπως του αρμό-
ζει… Μα τον Κρομ, πρέπει να επιστρέψω αμέσως στη σφαγή των υπη-
ρετών του Εωσφόρου. Το χρωστώ σε εκείνον τον αιμόφυρτο άντρα,
έξω από τον καθεδρικό ναό του Tristram, στο Diablo 1… Hail ’n’ Kill!
Τάσος «Omen» Κεχαγιάς
(Βαθμολογία: 95%)
Ομολογώ ότι ποτέ δεν είχα ιδιαίτερη κάψα να παίξω το Diablo 3. Ούτε βί-
ντεο παρακολουθούσα, ούτε νέα από την πορεία της ανάπτυξής του, ού-
τε καν στην open beta δεν έκανα τον κόπο να μπω. Στα χέρια μου έπεσε
μάλλον συμπτωματικά και τελικά, μετά από αρκετές ώρες παιχνιδιού,
μπορώ να πω ότι το Diablo 3 άνετα μπορεί να αποδειχθεί ένα ισχυρό
«ναρκωτικό» για όποιον δοκιμάσει να παίξει. Σύμφωνοι, μπορεί σε σημεία
να δείχνει πιο απλουστευμένο από τον προκάτοχό του (stats,
identification κ.λπ.), καθώς και από άλλα Diablo-clones, εντούτοις το νέο
σύστημα «ανάπτυξης» του χαρακτήρα με τα skills και τα runes, όταν ξετυ-
λίξει όλες τις αρετές του, παραμένει κολασμένα (pun intended) βαθύ και
ποικίλο, το κλασικό clickfest του είναι απολαυστικότατο και γενικότερα η
σφραγίδα ποιότητας της Blizzard αποτυπώνεται φαρδιά πλατιά σε κάθε
βήμα του. Το Diablo 3 δεν αλλάζει τα δεδομένα, όπως έκανε πριν από 12
χρόνια το Diablo 2, ωστόσο αποτελεί μία αξιολογότατη action/RPG εμπει-
ρία, ικανή να σας απασχολήσει για πάρα πολύ καιρό. Μεγαλύτερο μειονέ-
κτημά του; Μα φυσικά το always on–line DRM του, που όσο σταθεροί και
αν είναι οι servers του, το lag και τα disconnects είναι μέσα στο πρό-
γραμμα και είναι ικανά να σας χαλάσουν τη διάθεση...
Γιώργος «Sephir» Δεμπεγιώτης
(Βαθμολογία: 90%)
Ήταν πολλά τα χρόνια της αναμονής και σίγουρα η απορία που θα
έχουν οι περισσότεροι είναι: «άξιζε τον κόπο»; Δεν ξέρω πώς τα κα-
ταφέρνει η Blizzard, αλλά είναι σχεδόν βέβαιο ότι έχει το κοκαλάκι
της νυχτερίδας. Ναι, το Diablo 3 είναι ένα κλασικό Diablo με
dungeons, πρωτότυπα τέρατα, άφθονο loot, ωραίες κλάσεις, αγα-
πημένους παλιούς και νέους χαρακτήρες. Κάποιες απλοποιήσεις
και αλλαγές ξεσήκωσαν τους haters από τις πρώτες κιόλας ώρες
κυκλοφορίας του παιχνιδιού (skill system, on–line DRM, auction
house, άχρηστο σύστημα για το identify των αντικειμένων κ.λπ.). Η
ουσία είναι ότι το παιχνίδι παραμένει πιστό στο ιστορικό franchise
που αντιπροσωπεύει. Έχει χαρακτήρα, είναι εθιστικό και προσφέ-
ρει απλόχερη hack ‘n’ slash διασκέδαση. Αγαπάμε την Blizzard όχι
γιατί πρωτοτυπεί, αλλά γιατί ξέρει ότι αυτό που προσφέρει είναι εύ-
κολα προσβάσιμο στον καθένα, από τους casual παίκτες μέχρι τους
«καμένους», με έναν δικό του, μοναδικό τρόπο. Και μετά την κυκλο-
φορία του Diablo 3, πιστέψτε με, θα συνεχίσουμε να την αγαπάμε...
Νίκος «Volrath» Καλαγκιάς
(Βαθμολογία: 94%)
AΛΛΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ