Page 93 - PCM272

Basic HTML Version

R
eview
93
PC Master
αποφασίζει να τον παραδώσει στον αμε-
ρικανικό στρατό (για να είναι ασφαλής
φυσικά...). Δύο μισθοφορικές ομάδες της
Umbrella, η Delta και η Alpha, στέλνονται
στο εργαστήρι του Dr. Birkin για να εμπο-
δίσουν τη συναλλαγή, μόνο που εκεί συ-
ναντούν ισχυρή αντίσταση από κάποιο
άλλο κομμάτι μισθοφόρων της Umbrella
τους οποίους «έπεισε» ο ίδιος ο Birkin να
δουλέψουν για λογαριασμό του. Η κατά-
ληξη της σύρραξης είχε το χειρότερο δυ-
νατό αποτέλεσμα: ο Birkin εφαρμόζει πά-
νω του τον ιό και μεταλλάσσεται φρικτά
σε ανίκητο τέρας, ενώ ο T-Virus ξεφεύγει
από τον έλεγχο της Alpha Team και του
αρχηγού της, Hunk, με συνέπεια να μολύ-
νει ολόκληρη την πόλη.
Αποστολή τώρα της εναπομείνασας
Delta Team είναι να σβήσει κάθε ίχνος
σύνδεσης της εξάπλωσης του ιού T-Virus
με την Umbrella. Όπως αντιλαμβάνεστε,
το δύσκολο ρόλο της Delta Team ανα-
λαμβάνουμε εμείς στο παιχνίδι και μάλι-
στα προς το τέλος της περιπέτειας θα
χρειαστεί να πάρουμε κάποιες αποφά-
σεις που αλλάζουν την ιστορία των «κα-
νονικών» Resident Evil. Ωραία όλα αυτά,
δεν νομίζετε; Η απάντηση είναι ένα με-
γαλοπρεπέστατο ΟΧΙ!
LEFT 4 DEAD ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΙΝΩ...
Το Operation Raccoon City είναι ένα
συνεργατικό squad-based shooter, όπου
τέσσερις στρατιώτες, καθένας με το δικό
του ρόλο στη μάχη, αναλαμβάνουν να
ολοκληρώσουν ένα προς ένα τα
objectives κάθε αποστολής, σκοτώνο-
ντας, φυσικά, στην πορεία άπειρα ζόμπι,
τέρατα και στρατιώτες.
Στη βασική campaign του Raccoon City
μπορείτε να δημιουργήσετε την τετραμε-
λή ομάδα σας επιλέγοντας μεταξύ έξι
διαφορετικών χαρακτήρων, των οποίων
οι ικανότητες θυμίζουν τις αντίστοιχες
κλάσεις των περισσότερων multiplayer
παιχνιδιών: είναι η Lupo που αποτελεί
τον κλασικό Assault, o Vector ως Recon
που διαθέτει επίσης μία «cool» cloaking
ability, η Bertha που εκτελεί χρέη του
βασικού healer της ομάδας, ο Beltway
που λατρεύει τα βαρέα όπλα και τα
εκρηκτικά, ο Spectre είναι ο ακροβολι-
στής και, τέλος, η «επιστήμονας» Four
Eyes με τα εξειδικευμένα βιολογικά
όπλα.
Αν παίζετε την campaign σε solo
mode, τότε ελέγχετε μόνο τον έναν από
αυτούς και οι υπόλοιποι ελέγχονται από
τον υπολογιστή. Μετά το επιτυχές πέρας
κάποιας αποστολής, βαθμολογείστε ανά-
λογα με τις επιδόσεις σας και σας δίνεται
ένας αριθμός από XP, τον οποίο μπορείτε
να ξοδέψετε για να βελτιώσετε το χαρα-
κτήρα σας, δίνοντάς του κάποιες passive
ή/και active abilities, νέο οπλισμό κ.λπ.
Μέχρι εδώ λοιπόν καλά.
...ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ!
Το πρόβλημα ξεκινά από τους βασι-
κούς μηχανισμούς του gameplay, που εί-
ναι τόσο πρόχειροι και ελλιπείς που απο-
ρείς αν πραγματικά οι δημιουργοί του
παιχνιδιού έκαναν τον κόπο να του πε-
ράσουν ένα στοιχειώδες beta testing.
Κατ’ αρχάς, η κάλυψη δεν λειτουργεί σω-
στά: δεν υπάρχει ξεχωριστό πλήκτρο για
cover, όπως συνηθίζεται στα παιχνίδια
του είδους, αλλά για να καλυφθεί ο χα-
ρακτήρας σας θα πρέπει να τον οδηγή-
σετε με τα πλήκτρα κίνησης σε κάποιο
τοίχο/κιβώτιο κ.λπ. και εφόσον το πρό-
γραμμα αντιληφθεί τις προθέσεις σας,
έχει καλώς. Διαφορετικά θα μείνετε όρ-
θιος να τις τρώτε. Υπάρχει βέβαια και η
περίπτωση να ΜΗ θέλετε να κρυφτείτε
Ο σχεδιασμός των χαρακτήρων τουλάχιστον
είναι σχετικά καλός.
Το πρόβλημα ξεκινά
από τους βασικούς
μηχανισμούς του
gameplay.
Companion να μπαίνει μπροστά στο όπλο σας;
Ε, όχι δα.
Μη σας ξεγελά η εικόνα, δεν είναι τόσο συναρπαστικό όσο δείχνει!
Ωραίο το pet, πώς το λένε;