Page 95 - PCM272

Basic HTML Version

R
eview
95
PC Master
σμια πρωτοτυπία!), το Survivor mode,
όπου οι δύο ομάδες θα πρέπει να επιζή-
σουν από την αέναη επίθεση των ζόμπι
μέχρι να έρθει το ελικόπτερο για να πα-
ραλάβει τη μία από αυτές, ενώ, τέλος,
υπάρχει και το Heroes Mode, όπου επι-
λέγουμε μεταξύ γνωστών προσωπικοτή-
των της σειράς Resident Evil (Leon
Kennedy, Jill Valentine, Claire Redfield
κ.λπ.) για... αλληλοσπαραγμό!
Αν και δυσκολεύτηκα αρκετά να δοκι-
μάσω πλήρως το multiplayer mode του
Raccoon City, λόγω του ότι παρέλαβα
τον review κώδικα αρκετές ημέρες πριν
από την επίσημη κυκλοφορία του παιχνι-
διού και δεν υπήρχαν αρκετοί διαθέσιμοι
παίκτες, τα πράγματα αποδείχθηκαν κά-
πως καλύτερα σε σχέση με την τραγελα-
φική campaign. Βέβαια τα κύρια προ-
βλήματα του παιχνιδιού εξακολουθούν
να υφίστανται (cover σύστημα, αίσθηση
όπλων) και προστίθενται ορισμένα νέα,
όπως το θέμα της ισορροπίας (τα melee
χτυπήματα κάνουν θραύση) και οι κάπως
μεγάλοι σε μέγεθος χάρτες, παρ’ όλα
αυτά, τα πρώτα ψήγματα διασκέδασης
κάνουν την εμφάνισή τους χάρη στις συ-
νεχείς και έντονες συγκρούσεις. Συγκρι-
τικά όμως με τα αρκετά παλαιότερα Left
4 Dead, που ανήκουν στην ίδια συνομο-
ταξία (άσχετα αν εκείνα είναι FPS), το
multiplayer υστερεί ως συνολική εμπει-
ρία και γενικά δεν θεωρώ πως το, ορια-
κά πάνω από τη βάση, multiplayer mode
είναι αρκετός λόγος για να αλλάξει κά-
ποιος την άποψη που έχει σχηματίσει μέ-
χρι εκείνη τη στιγμή.
ΜΑΠΑ ΤΟ ΚΑΡΠΟΥΖΙ
Εφόσον η προγραμματιστική ομάδα
Slant Six Games έδειξε τόση προχειρότη-
τα στους βασικότερους τομείς του παι-
χνιδιού της, μήπως πρόσεξε τουλάχιστον
λίγο παραπάνω το «θεαθήναι» της υπό-
θεσης; Μπα, ούτε εδώ μας έκανε το χα-
τίρι, καθώς ο οπτικός τομέας του
Raccoon City βρίσκεται επιεικώς σε μέ-
τρια επίπεδα.
Μουντά χρώματα που δεν προσφέ-
ρουν στη δημιουργία ατμόσφαιρας, αντί-
θετα συχνά σας δυσκολεύουν ακόμη και
να δείτε τι υπάρχει μπροστά σας, άψυχα
εφέ φωτισμού, textures που βλέπαμε
δύο–τρία χρόνια πριν και δεν μπορούν
να εντυπωσιάσουν πια κανέναν, με μόνη
σχετική αναλαμπή τους πρωταγωνιστι-
κούς χαρακτήρες που είναι ανεκτοί στο
σχεδιασμό τους. Δυστυχώς όμως η πα-
ντελής έλλειψη σωστών physics στη μη-
χανή γραφικών του παιχνιδιού κατα-
στρέφει κάθε είδους αληθοφάνεια στις
κινήσεις τόσο της ομάδας που ελέγχου-
με όσο και των εχθρών μας. Το ηχητικό
κομμάτι περνά μάλλον απαρατήρητο,
πραγματικά δεν συγκράτησα κανένα
μουσικό θέμα, ενώ τα ηχητικά εφέ και οι
φωνές που ακούγονται είναι μάλλον τυ-
πικά (ούτε κρύο ούτε ζέστη, δηλαδή) και
δεν αποτελούν κάτι αξιοσημείωτο.
Ανακεφαλαιώνοντας, το Resident Evil:
Operation Raccoon City αποτελεί μία με-
γάλη απογοήτευση για κάθε οπαδό τόσο
της σειράς Resident Evil όσο και των
shooters. Κάθε επιμέρους τμήμα του
παιχνιδιού είτε είναι ελλιπές είτε δεν
δουλεύει καθόλου και, προσωπικά μιλώ-
ντας, απορώ τι προσπαθεί να πετύχει η
Capcom κυκλοφορώντας στην αγορά
ένα τόσο μέτριο προς κακό τίτλο, ενώ ο
ανταγωνισμός βρίσκεται ήδη έτη φωτός
μπροστά. Πιθανόν να περιμένει να που-
λήσει λόγω ονόματος και μόνο, αλλά
στην τελική αυτό που καταφέρνει, είναι
να προσθέσει μία «μαύρη» σελίδα στην
μακρά ιστορία της σειράς. Μην παρα-
συρθείτε λοιπόν από το φανταχτερό
όνομά του και ρίξτε «μαύρο» και εσείς.
Μία μεγάλη
απογοήτευση
για κάθε οπαδό
της σειράς.
50
%
ΘΕΤΙΚΑ-ΑΡΝΗΤΙΚΑ
n
Είδος:
Co-op Shooter
n
Έκδοση:
Capcom
n
Ανάπτυξη:
Slant Six Games
n
Διάθεση:
CD Media
n
Τιμή:
39,99
n
Ελάχιστες Απαιτήσεις:
Intel(R) Core(TM)2 Duo 2.4GΗz η καλύτερο, 2GB
RAM, 256MB GPU με Shader 3.0
n
Multiplayer:
Ναι
n
Επίσημο Web site:
http://www.residentevil.com/reorc/
n
Επιρροές:
Left 4 Dead, Resident Evil
n
Εναλλακτική Πρόταση:
Left 4 Dead 2
• Το άνω του μετρίου multiplayer
mode
• Ελλιπείς και πρόχειροι μηχανισμοί
gameplay
• Μικρή διάρκεια της campaign (αυτό
ίσως είναι και υπέρ του)
• Α.Ι. για κλάματα
• Μέτριος τεχνικός τομέας
Καμία σχέση με τον Φαντομά;
Τι γλυκιά που είσαι. Άσε με να σου βγάλω τη
μάσκα, να σου δώσω ένα δαγκωματάκι.
Με τέτοια φάτσα πώς να μην είσαι εκνευρισμένος;