Page 76 - PC Master τ. 279

ριοδικού «Pixel» και μας έχει βοηθήσει πά-
ρα πολύ.
PCM:
Η προσωπική συλλογή σου είναι σί-
γουρα εντυπωσιακή. Ποιο κομμάτι ξεχωρί-
ζεις ως δικό σου αγαπημένο;
Φ.Μ.
:
Θεωρώ πολύ δύσκολο το διαλέξω
μόνο ένα μηχάνημα από μία ολόκληρη συλ-
λογή, επειδή πολλά από τα μηχανήματα
που έχω αντιπροσωπεύουν και κάτι διαφο-
ρετικό, π.χ. κάποιο είναι ο πρώτος φορητός
υπολογιστής, κάποιο ο πρώτος έγχρωμος
φορητός υπολογιστής , κάποιο είναι η πρώ-
τη παιχνιδομηχανή κ.λπ., αλλά και κάποια
κλασικά και πολύ γνωστά που μέσω αυτών
αρκετός κόσμος έκανε τα πρώτα του βήμα-
τα. Θα πω στα γρήγορα πως διαλέγω τον
Sinclair ZX Spectrum+3, που ήταν ο πρώτος
μου υπολογιστής, διότι με αυτόν έκανα τα
πρώτα μου βήματα στο χώρο.
PCM:
Ως ειδικός του retro gaming, γιατί
πιστεύεις ότι είναι τόσο σημαντικό να έχου-
με επαφή με τα παλιά παιχνίδια; Τι μ ας προ-
σφέρουν; Γιατί θα πρέπει να ασχολούμαστε
με αυτά και όχι με τα μεγάλα blockbusters
που κυκλοφορούν σήμερα;
Φ.Μ.
:
Πιστεύω πως δεν πρέπει να απο-
κλείουμε τίποτα, ούτε τα παλιά ούτε τα
καινούργια παιχνίδια. Το gaming είναι μία
ωραία μορφή ψυχαγωγίας και όλα τα παι-
χνίδια κάτι καλό έχουν να προσφέρουν.
Απλά πιστεύω ότι πρέπει οι gamers να
έχουν δει και τα παλιά παιχνίδια και για να
ξέρουν πώς ξεκίνησαν όλα, αλλά και γιατί
σε όλα τα πράγματα το πρώτο θα είναι για
πάντα μοναδικό. Επίσης, με τα παλιά παι-
χνίδια υπήρχε μία μαγεία που δεν υπάρχει
στα σύγχρονα, ακριβώς επειδή ήταν κάτι
καινούργιο και πρωτόγνωρο για την εποχή
τους, ένα νέο είδος. Σαν πιτσιρικάδες όταν
βλέπαμε ένα οποιοδήποτε παιχνίδι που τύ-
χαινε να έχει κάποιος φίλος, π.χ. σε ένα
Atari 2600, πρώτα ενθουσιαζόμασταν με το
ότι θα δούμε και θα παίξουμε γενικά ένα
«
παιχνίδι» και μετά κοιτούσαμε τον τίτλο
και το τι είδους παιχνίδι ήταν! Σήμερα αυτό
είναι λογικό να μην υπάρχει, αφού μετά
από τόσα χρόνια και με την πληθώρα των
διαθέσιμων τίτλων, όταν ακούμε ότι θα κυ-
κλοφορήσει ένα καινούργιο παιχνίδι, έστω
και blockbuster, σκεφτόμαστε ότι θα είναι
απλά άλλο ένα παιχνίδι, χωρίς να σημαίνει
ότι θα είναι κακό παιχνίδι, απλά είναι λογι-
κό να μην υπάρχε ι αυτός ο ενθουσιασμός
της πρώτης δημιουργίας που υπήρχε τότε.
PCM:
Τι έχεις διαπιστώσει σχετικά με το
κοινό του retro gaming όσον αφορά στις
ηλικίες; Ασχολούνται μόνο οι «δεινόσαυροι»
ή βλέπεις και μικρότερες ηλικίες;
Φ.Μ.:
Χαίρομαι επειδή βλέπω πως μικροί
και μεγάλοι ασχολούνται με το retro
gaming. Περισσότερο οι μεγαλύτεροι, βέ-
βαια, που αναπολούν την παιδική τους ηλι-
κία, αλλά ασχολούνται και αρκετοί πι τσιρι-
κάδες που θέλουν να δουν πώς ήταν το
gaming στο ξεκίνημά του και από περιέρ-
γεια να δουν και να καταλάβουν τι έπαιζαν
οι γονείς τους όταν ήταν νεότεροι.
PCM:
Είσαι και από τους παλιούς ανα-
γνώστες του «PC Master». Γιατί το κάνεις
αυτό στον εαυτό σου; Δεν έχεις βαρεθεί να
σε βασανίζουμε κάθε μήνα;
Φ.Μ.:
Διαβάζω το «PC Master» από το
πρώτο τεύχος, το 1989, που πήγαινα δημο-
τικό. Για μένα δεν είναι ένα απλό περιοδικό
αλλά τρόπος ζωής, που με ακολουθεί σε
όλα τα στάδια της ζωής μου, από το σχο-
λείο, το στρατό, τη δουλειά, ακόμα και τώ-
ρα που έχω δική μου οικογένεια. Δεν με βα-
σανίζετε καθόλου και σας ανέχομαι με με-
γάλη ευχαρίστηση. Αυτός είναι και ο λόγος
που έφτιαξα το βίντεο «PC Master Timeline»
με τα εξώφυλλα όλων των τευχών του πε-
ριοδικού από το 1989 μέχρι σήμερα, αλλά
και των συνοδευτικών του π ου κατέχω,
επειδή θεωρώ πως θα έπρεπε να γίνει ένα
τέτοιο βίντεο λόγω της μεγάλης ιστορίας
του περιοδικού, αλλά και γιατί, όπως είπα,
το «PC Master» σημαίνει πολλά για μένα,
αφού στην ουσία μεγαλώσαμε μαζί. Δεν
μπορώ να ξεχάσω που ως πιτσιρικάς πήγαι-
να στο περίπτερο 2-3 μέρες προτού κυκλο-
φορήσει το τεύχος, μήπως και το είχαν φέ-
ρει νωρίτερα, επειδή αγωνιούσα να το δια-
βάσω. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλ ά για
το «PC Master» αλλά θα σας φάω πολλές
σελίδες, οπότε σταματάω εδώ. Με την ευ-
καιρία, θέλω να σας ευχαριστήσω και να
σας δώσω και από εδώ συγχαρητήρια για
την εκπληκτική δουλειά που κάνετε τόσα
χρόνια και για τις υπέροχες αναμνήσεις που
μας έχετε χαρίσει.
PCM:
Όλοι οι επισκέπτες της έκθεσης
αναρωτηθήκαμε γιατί να μην υπάρχει ένα
μουσείο που να φιλοξενεί μόνιμα τέτοια
εκθέματα. Πιστεύεις ότι θα ήταν δυν ατό
κάτι τέτοιο;
Φ.Μ.:
Πρόσφατα δημιουργήθηκε ένα
μουσείο πληροφορικής στην Ελλάδα και
χαίρομαι πολύ για αυτό, επειδή πιστεύω
πως θα πρέπει να υπάρχουν τέτοια μουσεία
για το κοινό – αν είναι δυνατόν, και σε πολ-
λές πόλεις της χώρας, όχι μόνο στην Αθή-
να. Η αλήθεια είναι πως με αυτή την ιδέα
ξεκίνησα το χόμπι μου, επειδή ήθελα να
υπάρχει ένα τέτοιο μουσείο, αλλά επειδή
το θέμα αυτό θα ήθελε ίσως γνωριμίες πο υ
δεν είχα, καθώς και χρόνο και μεγάλη γρα-
φειοκρατία, δεν μπόρεσα να το πραγματο-
ποιήσω λόγω των καθημερινών υποχρεώ-
σεων, περιοριζόμενος στο on–line μουσείο
με το retrocomputers.gr και έχοντας στο
μυαλό μου να κάνω μέσω του site τακτικά
δωρεάν εκθέσεις για το κοινό. Ωστόσο, τε-
λικά ήρθαν έτσι τα πράγματα, που μαζευτή-
καμε μία υπέροχη παρέα και κάνουμε εκθέ-
σεις μέσω του site, ώστε ο κόσμος να μάθει
τ ην ιστορία της πληροφορικής και του
gaming με τα μηχανήματα που διαθέτουμε.
Ευχαριστούμε πολύ τον Φώτη τόσο για
τη συνέντευξη όσο και για την πολύτιμη
βοήθεια στη συγγραφή του άρθρου. Ανανε-
ώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου.
Ποιος ξέρει… ίσως να συμμετέχουμε πιο
δυναμικά στην επόμενη έκθεση με κάποιο
ρετρό-τουρνουά ή Grand Prix revival!
PC
PC Master
76
t
Amiga 500+
t
Amstrad CPC 464
t
Apple IIc.
t
Atari Mega ST
t
Commodore 64
t
Enterprise 64
t
SInclair QL
Σύσσωμο
το επιτελείο!
Μπράβο παιδιά,
συγχαρητήρια
για μία
ξεχωριστή
έκθεση!