Page 106 - PC Master τ. 284

R
eview
PC Master
106
T
α Heroes of Might and Magic
είναι μία από τις πιο παλιές
σειρές που υπάρχουν αυτήν
τη στιγμή στο χώρο των
strategy. Αν και δεν αποτελεί
τον «προπάτορα» του συγκε-
κριμένου, «role playing strategy» είδους
(
τα εύσημα ανήκουν στα «Warlorlds»), σί-
γουρα αποτελεί εδώ και χρόνια το χαρα-
κτηριστικότερο εκπρόσωπό του, καθώς εί-
ναι λίγοι οι strategy gamers οι οποίοι δεν
έχουν καθίσει έστω και μία φορά να κά-
ψουν ώρες επί ωρών παίζοντας για «ακό-
μη έναν γύρο/level» ή ερχόμενοι σε hot
seat κόντρες με την παρέα τους.
Αν και προσωπικά ποτέ δεν ήμουν φαν
της σειράς, λόγω του κόσμου της (μου
φαινόταν αδιάφορος ως fantasy, προτι-
μούσα και προτιμώ τον αντίστοιχο του
Disciples, ασχέτως που το 3 μάς τα έκανε
θάλασσα), σίγουρα πρόκειται για μία από
τις πλέον εθιστικές που έχουν υπάρξει
ποτέ στο strategy gaming, «γεννώντας»
πολλούς κλώνους, όπως το Age of
Wonders, το προαναφερθέν Disciples, το
King’s Bounty και αρκετά άλλα.
Μεταξύ αυτών βρίσκεται το Eador:
Masters of the Broken World, που αποτε-
λεί συνέχεια του Eador: Genesis. Πρόκει-
ται για έναν τίτλο ο οποίος μένει απόλυτα
πιστός στην κλασική «συνταγή» των
HoMM: ήρωες, turn based μάχες, XPάρι-
σμα, leveling up (rpg- style), διαχείριση
fantasy πόλεων, δημιουργία στρατών/
parties από φανταστικά και μη πλάσματα
και γενικά όλα όσα πρέπει να έχει μία
αξιοπρεπής fantasy ιστορία.
ΠOΣΟ «θΡυΜΜΑΤΙΣΜEνΟΣ»
ΕIνΑΙ Ο κOΣΜΟΣ ΤΕλΙκA;
Αν και η ιστορία του Eador δεν διεκδι-
κεί ιδιαίτερες δάφνες πρωτοτυπίας, ο κό-
σμος του έχει ενδιαφέρον: είναι σπασμέ-
νος σε «κομμάτια», τα οποία αιωρούνται
στο Διάστημα και, όπως καταλαβαίνετε, ο
«
εκλεκτός» (ξέρετε ποιος…) οφείλει να τα
κατακτήσει και να βάλει μία τάξη τέλος
πάντων στον Broken World. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι το παιχνίδι συνοδεύεται από
μία τριλογία ρωσικών fantasy βιβλίων, τα
οποία οι δημιουργοί του υπόσχονται ότι
θα μεταφραστούν σύντομα στα Αγγλικά.
Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του
παιχνιδιού είναι το ότι τα εν λόγω «κομ-
μάτια» διαφέρουν πολύ μεταξύ τους, οπό-
τε και το παιχνίδι θυμίζει αρκετά συρρα-
φή διαφορετικών standalone «επεισο-
δίων», κρατώντας το ενδιαφέρον του παί-
κτη, εφόσον αυτός είναι fan του είδους,
φυσικά. Δεν είναι μόνο το terrain και οι
εχθροί που αλλάζουν, αλλά και τα κτήρια,
εξελίσσοντας τα building trees.
Αυτό που παρατηρεί κάποιος από την
πρώτη στιγμή ενασχόλησής του με το
Eador: Masters of the Broken World είναι
ότι για παιχνίδι τέτοιου είδους έχει βάθος,
κάτι που πολύ συχνά στερούνται οι τίτλοι
του genre, μια και βασίζονται σε μία πολύ
συνηθισμένη φόρμουλα. Αν και δεν έχετε
τρομερή ποικιλία όσον αφορά στο στήσι-
μο του χαρακτήρα σας (διαλέγετε μεταξύ
Scout, Warrior, Commander και Wizard –
προσωπικά διάλεξα τον Commander, που
μπορεί να ηγηθεί του μεγαλύτερου στρα-
τού) και οι βασικές αρχές παραμένουν οι
ίδιες (εξερευνήσεις, questing κ.λπ.), οι
δημιουργοί έχουν φροντίσει να δώσουν
επιπλέον βάθος και ουσία σε κάθε διά-
σταση της «συνταγής». Το town develop-
ment είναι πολύ εξελιγμένο, με πολλά
κτήρια που αντίστοιχα ξεκλειδώνουν πολ-
λά άλλα «καλούδια», ενώ παράλληλα η
κατάκτηση της πόλης/κέντρου μίας πε-
ριοχής δεν σημαίνει αυτόματα ότι πάει,
καθαρίσατε, καθώς μπορείτε να στείλετε
τον ήρωά σας για περαιτέρω εξερεύνηση
στην ίδια περιοχή, βρίσκοντας πολλά και
PERFORMANCE
REPORT
ΤΟ ΤΡΕΞΑΜΕ ΣΕ:
Intel Core I5 2.67GHz, 4GB RAM, AMD
Radeon HD 6800, Windows 7 32-bit
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ:
Έτρεξε ομαλότατα
EADOR: MASTERS OF
THE BROKEN WORLD
Ο ήρωάς μας και τα στρατά του.
Οι χάρτες του είναι σίγουρα όμορφα σχεδιασμένοι.
Στα χνάρια των Heroes
του Κώστα Μαυραγάνη