Page 110 - PC Master τ. 284

R
eview
PC Master
110
H
αλήθεια είναι ότι το FEZ και
ο εκκεντρικός δημιουργός
του Phil Fish είχαν καταφέ-
ρει να γίνουν διάσημοι πολύ
πριν το παιχνίδι φτάσει στις
οθόνες των υπολογιστών
μας. Κάτι η κυκλοφορία του στο XBLA πριν
από έναν χρόνο, κάτι οι εμπρηστικές δηλώ-
σεις του Fish εναντίον των σύγχρονων για-
πωνέζικων games, κάτι οι διακρίσεις σε
διάφορα indie φεστιβάλ, κάτι το –ακόμα
τότε πρωτότυπο– pixel art στυλ των γραφι-
κών του, η περιέργεια και το hype που το
συνόδευε καθώς έκανε την εμφάνισή του
στους καταλόγους του Steam και του GOG
βρισκόταν ήδη σε υψηλό επίπεδο. Στο με-
σοδιάστημα, όμως, έχουν κυκλοφο-
ρήσει ουκ ολίγα puzzle/platforms που δια-
θέτουν τη δική τους (ρετρό ή όχι) γοητεία
και έτσι ένα απλό gimmick ή επικοινωνιακό
τέχνασμα δεν αρκεί για να τοποθετήσει το
FEZ στην κορυφή του σωρού. Τι θα λέγατε
όμως για καμιά ντουζίνα τέτοια gimmicks;
Ο ΚΥΒΟΣ ΕΡΡΙΦΘΗ…
Ο χαρακτήρας που χειριζόμαστε στο FEZ
είναι ένα μονοκόμματο λευκό ανθρωπάκι
(
μου θύμισε κάπως τα θρυλικά Moomins –
μη ρωτήσετε γιατί), ονόματι Gomez. Εκεί
που νομίζει ότι αυτή θα είναι μία ακόμα συ-
νηθισμένη μέρα στο δισδιάστατο, πολύ-
χρωμο και πολύβουο χωριουδάκι του, δέχε-
ται την επίσκεψη ενός μυστηριώδους ιπτά-
μενου πολύεδρου, που τον ενημερώ-
νει ότι στον κόσμο υπάρχει μία τρίτη
διάσταση και ότι μετά από ένα κατα-
κλυσμιαίο γεγονός η ακεραιότητα
ολόκληρου του πλανήτη εξαρτά-
ται πλέον από εκείνον. Φορώντας
το νεοαποκτηθέν κόκκινο φέσι του
(
protip: fez = φέσι), ο Gomez ξεκι-
νάει ένα μακρύ ταξίδι εξερεύ-
νησης και αποκατάστασης,
με μοναδικό σκοπό να
εντοπίσει τους αρχαίους
κίτρινους κύβους που βρί-
σκονται διασκορπισμένοι
σε κάθε πιθανή και απί-
θανη γωνιά του τρισ-
διάστατου, πιξελιασμένου κόσμου. Το σε-
νάριο του παιχνιδιού δεν φαίνεται να απα-
σχόλησε τους δημιουργούς παραπάνω από
μία ομαδική διαδρομή στο ασανσέρ και λει-
τουργεί απλώς σαν πρόσχημα για να ξαμο-
ληθούμε στις πολυάριθμες οθόνες του FEZ,
κυνηγώντας cubes, artifacts, κλειδάκια και
διάφορα παρόμοια collectibles. Εκείνο που
δίνει χαρακτήρα και συνοχή στο παιχνίδι,
πάντως, είναι ότι μοιάζει να διέπεται από
μία υφέρπουσα εσωτερική λογική, με διά-
σπαρτα hints και οπτικές αναφορές στο πα-
ρελθόν και την κουλτούρα των κατοίκων, η
οποία δεν αξιοποιείται ποτέ αφηγηματικά,
PERFORMANCE
REPORT
ΤΟ ΤΡΕΞΑΜΕ ΣΕ:
Dell Inspiron 15R SE, Core i7-3612QM,
6
GB RAM, Radeon HD 7730M 2GB, Win-
dows 7 Home Premium 64-bit SP1.
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ:
Αν εξαιρέσει κανείς το αδικαιολόγητα
συχνό και χρονοβόρο loading που παρα-
μονεύει σε κάθε μία από τις (αμέτρητες)
εναλλαγές οθόνης, το FEZ είναι σχετικά
ελαφρύ παιχνίδι, κατάλληλο και για πιο
αδύναμα συστήματα. Αρκετά λειτουργι-
κός και ο χειρισμός με mouse/keyboard
αλλά ενδεχομένως να υστερεί έναντι του
gamepad.
FEZ
Οι εναλλαγές ημέρας-νύχτας χαρίζουν επιπρό-
σθετη ποικιλία στα περιβάλλοντα.
Ο ενθουσιασμός για την ανακάλυψη/συναρμο-
λόγηση ενός κύβου είναι έκδηλος.
Το ιριδίζον πολύεδρο, που μας καθοδηγεί κάθε τόσο με τις συμβουλές του.
Puzzle solving εις τον κύβο
του Αντώνη «maladroid» Βαλασιάδη