Page 112 - PC Master τ. 284

R
eview
PC Master
112
Σ
το άκουσμα της –εκ των πραγ-
μάτων σπάνιας– δημιουργίας
ενός videogame, που φιλοδοξεί
να αναμετρηθεί με ενήλικες θε-
ματολογίες-ταμπού, οι περισ-
σότεροι είτε σμίγουν επιφυλα-
κτικά τα φρύδια είτε φέρνουν αυτόματα
στο νου τους το πάντα επίκαιρο «καλά, μι-
λάμε για πολύ νόημα» του αιχμηρού Χάρρυ
Κλυνν. Το Papo & Yo ανταμείβει την εμπι-
στοσύνη των πρώτων και αποδεικνύει
στους δεύτερους ότι ανάμεσα στα (πολυά-
ριθμα) ανώριμα πισωγυρίσματα της σύγ-
χρονης gaming σκηνής πραγματοποιούνται
ενίοτε και τολμηρά βήματα προς τη σωστή
κατεύθυνση για την καταξίωση της interac-
tive δραματουργίας.
ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΣΤΙΣ
ΦΑΒΕΛΕΣ
Αν και καταπιάνεται με ένα δύσκολο ζή-
τημα, το σενάριο του παιχνιδιού είναι σχε-
τικά απλό και αποκτά βάθος χάρη στην
αλληγορική αξία των δρώμενων και τους
συμβολισμούς της δράσης και των εικό-
νων του. Ο μικρός Quico μεγαλώνει στις
φτωχογειτονιές κάποιας πόλης της Βραζι-
λίας, ντύνοντας την καθημερινότητά του
με υπερρεαλιστικές πινελιές και παίζο-
ντας με τη Lula, το κιτρινωπό ρομποτάκι
του με τις ξεχωριστές ικανότητες. Τρομο-
κρατημένος από τον βίαιο, αλκοολικό πα-
τέρα του, το σκάει από το σπίτι και ξεχύ-
νεται στους δρόμους, όπου γνωρίζει ένα
μυστηριώδες κορίτσι, που τον προσκαλεί
να την ακολουθήσει από στέγη σε στέγη
και από χαμόσπιτο σε δρομάκι. Σύντομα, η
παιχνιδιάρικη αυτή καταδίωξη θα καταλή-
ξει στη συνάντηση του Quico με ένα
ογκώδες κοκκινωπό παχύδερμο, το Mon-
ster, που απολαμβάνει να ξαπλώνει το τε-
ράστιο κορμί του στον ήλιο ύστερα από
κάθε γενναίο γεύμα. Παρά την τρομερή
όψη του και την ακόρεστη λαιμαργία του,
το Monster ακολουθεί πειθήνια το μικρό
στην εξερεύνηση της πόλης και συμμετέ-
χει αδιαμαρτύρητα στα παιχνίδια του.
Όμως όλα αλλάζουν όταν ο Quico ανακα-
λύψει έντρομος ότι η κατανάλωση των
δηλητηριωδών βατράχων, που αφθονούν
στους υπονόμους της πόλης, μετατρέπει
το Monster σε ένα ανεξέλεγκτο, φλεγό-
μενο κτήνος, η καταστροφική μανία του
οποίου απειλεί τη ζωή τόσο του ίδιου όσο
και των φίλων του. Θα αρχίσει έτσι το επί-
πονο μα και μαγικό ταξίδι αναζήτησης του
Shaman, του μοναδικού ανθρώπου που
φέρεται ικανός να απαλλάξει το τέρας
από αυτή τη σκοτεινή εξάρτηση, προτού
οι συνέπειες των πράξεών του γίνουν
ανεπανόρθωτες.
Πέρα από την πρωτοτυπία της κεντρι-
κής ιστορίας, η γοητεία του Papo & Yo
βρίσκεται στην επιδεξιότητα με την οποία
οι δημιουργοί ψηλαφίζουν την ταραχώδη,
επώδυνη σχέση του μικρού με τον αλκοο-
λικό πατέρα του (Monster), μέσα από μία
διαδρομή γεμάτη συμβολική εικονογρα-
φία και στοιχεία παραμυθιού, που κάθε
τόσο προκαλούν στον παίκτη συναισθη-
ματικές εκκενώσεις, χωρίς να εκβιάζουν
τον οίκτο ή να διαταράσσουν τη ροή του
gameplay.
ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΟΥΣ
Στον αφηγηματικό πυρήνα του Papo &
Yo βρίσκεται η άσπονδη φιλία του μικρού
Quico με το Monster, στοιχείο που διαχέε-
ται και ανατροφοδοτείται με συνέπεια από
τους μηχανισμούς του gameplay. Από τη
στιγμή που θα σμίξουν, οι δυο τους θα
χρειαστεί να συνεργαστούν αμέτρητες
φορές, ώστε να ξεπεράσουν τα εμπόδια
και να λύσουν τα puzzles που βρίσκονται
στο δρόμο τους, αλλά κάθε τόσο το Mon-
PERFORMANCE
REPORT
ΤΟ ΤΡΕΞΑΜΕ ΣΕ:
Dell Inspiron 15R SE, Core i7-3612QM,
6
GB RAM, Radeon HD 7730M 2GB, ανά-
λυση 1.366x768, Windows 7 Home Pre-
mium 64-bit SP1.
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ:
Με τα πάντα στο τέρμα, το μόνο που πα-
ρατηρήθηκε ήταν στιγμιαία frame drops,
κυρίως στις σκηνές μεταμόρφωσης του
Monster. Το port από το PS3 είναι υπο-
δειγματικό.
PAPO & YO
Τα υπέροχα γκράφιτι προσθέτουν πόντους
στην urban art αισθητική του παιχνιδιού.
Το σουρεαλιστικό level design δίνει την απα-
ραίτητη ποικιλία στη μονοτονία του περιβάλλο-
ντος.
Η μουντή πόλη ζωντανεύει χάρη στην καλπάζουσα φαντασία του Quico.
In the name of the father
του Αντώνη «maladroid» Βαλασιάδη