Page 142 - PC Master τ. 284

EA vs CD PROJEKT;!
Αγαπητό «PC Master»,
Στέλνω αυτή την επιστολή με
αφορμή την κυκλοφορία του
πολυαναμενόμενου SimCity (ή
SimVillage κατά πολλούς) και
την ταυτόχρονη ανακήρυξη της
EA σε χειρότερη εταιρεία της
χρονιάς στην Αμερική, ακόμα
και πάνω από αντιδημοφιλείς
πετρελαϊκές πολυεθνικές
(
υπερβολή, αλλά καλά να πά-
θουν).
Για πολλούς από εμάς τους
30
+ στην ηλικία, το gaming δεν
είναι απλά μία μορφή διασκέδα-
σης που κρατάμε ακόμα, αλλά
και η επαφή μας με την παιδική
και εφηβική ηλικία μας, που
προσπαθούμε να κρατήσουμε
ζωντανή μέσα σε μία σκληρή
και ζοφερή πολλές φορές πραγ-
ματικότητα, όπως αυτή που ζού-
με σήμερα – τουλάχιστον στη
χώρα μας. Ταυτόχρονα, έχοντας
πλέον συνείδηση της αξίας του
χρήματος, οι περισσότεροι ενή-
λικες –και, αν έχουμε την τύχη,
εργαζόμενοι– gamers επιλέγου-
με πού θα επενδύσουμε τα
σκληρά κερδισμένα και λιγοστά
χρήματά μας με βάση το σεβα-
σμό που δείχνουν απέναντί μας
οι εταιρείες που ασχολούνται
με το gaming και την ανταπό-
κριση των προϊόντων που αυτές
μας προσφέρουν στις προσδο-
κίες μας.
Έχοντας περάσει ως έφηβος
άπειρες ώρες στο παρελθόν με
τα παλιά SimCity, περίμενα πώς
και πώς 9 ολόκληρα χρόνια για
την κυκλοφορία του reboot και
σχεδόν έμπαινα καθημερινά από
τη μέρα της ανακοίνωσής του
στην official page για να μάθω
τα νεότερα για το development
και τα νέα στοιχεία. Μετά τον
αρχικό ενθουσιασμό (και ευτυ-
χώς πριν αποφασίσω να σπατα-
λήσω 60 ολόκληρα ευρώ για την
προπαραγγελία του παιχνιδιού),
κατάλαβα πως η παιδικότητα και
ο συναισθηματισμός που προα-
νέφερα, υπήρχε μόνο στην
πλευρά των gamers που λά-
τρευαν τη σειρά και οι οποίοι
παρακολουθούσαν απογοητευ-
μένοι και οργισμένοι να κατα-
στρέφονται οι προσδοκίες και οι
αναμνήσεις τους από ένα από τα
πιο καθοριστικά παιχνίδια στην
ιστορία του computer gaming
και της νιότης τους: υποχρεωτι-
κό social gaming, always on-line
requirement σε υπολειτουργού-
ντες servers, που έχαναν μέχρι
και τα saves των παικτών, υπο-
χρεωτική εγκατάσταση της υπη-
ρεσίας-ιός Origin, τετράγω -
νες πόλεις-χωριά, απαγορευτικό
modding, απουσία δεκάδων
features από το παιχνίδι (που,
συν τοις άλλοις, είχε και εκατο-
ντάδες bugs) με σκοπό την κυ-
κλοφορία 350 επί πληρωμή dlc’s
και όλα αυτά σε τιμή-πρόκληση,
χωρίς καν ένα στοιχειώδες
localization (1$=
1).
Εκεί που
όλοι βλέπαμε την αναβίωση
ενός μύθου, η EA έβλεπε το
όνομα SimCity σαν αγελάδα για
ανελέητο άρμεγμα και τους
gamers σαν ανεγκέφαλα πρόβα-
τα! Τα πρόβατα όμως ξύπνησαν
και ανέδειξαν την EA στη θέση
που της αξίζει –και μάλιστα για
2
η συνεχόμενη χρονιά–, στη θέ-
ση της χειρότερης εταιρείας
στις ΗΠΑ.
Δεν θα σπαταλήσω περαιτέρω
χώρο για την ανάλυση αυτού
του σιχάματος. Το review σας,
καθώς και το μεγαλοπρεπέστα-
το 64% στο metacritic τα λέει
όλα (για να μην αναφερθώ στο
1,9/10
των 3.800 χρηστών του
ίδιου site, προϊόν, κατά βάση,
ανεξέλεγκτης οργής). Επιτρέψ-
τε μου απλά να αναφερθώ σε
αντιδιαστολή σε μία εταιρεία-
κόσμημα για το gaming, τη CD
Projekt, με το μοναδικό παρά-
δειγμα του Witcher 2: ένα παι-
χνίδι-σταθμός για τα RPG, που
ήταν state of the art AAA τίτλος
και που η boxed του standard
έκδοση στοίχιζε
40,
περιλαμ-
βάνοντας… της Παναγιάς τα μά-
τια (από χάρτες και φιγούρες
μέχρι OST CD). Σχεδόν 3 χρόνια
μετά και ενώ το Witcher 3 βρί-
σκεται στα σκαριά, η εταιρεία
προσθέτει ακόμα δωρεάν περιε-
χόμενο στο παιχνίδι και τώρα
έφτασε στο σημείο να δίνει
στους αγοραστές μέσω της
εφαρμογής REDkit ουσιαστικά
δωρεάν την game engine του
παιχνιδιού, για να μπορούν να
το mod-άρουν εύκολα. Νομίζω
πως κάθε σύγκριση με τους
ανεγκέφαλους γιάπηδες της EA
περιττεύει.
Το έχετε πει κι εσείς κατά και-
ρούς μέσα από τη στήλη User
Power και κλείνω με αυτό: Στη-
ρίξτε τις εταιρείες που σέβονται
εσάς και αυτό που κάνουν και
μποϊκοτάρετε αυτές που σας
εκμεταλλεύονται. Είναι κρίμα να
PC Master
142
Αλληλογρα
e-mail:
forum:
Έπιασαν οι ζέστες, αλλά εμείς είμαστε απτόητοι. Ανεμιστήρας; Τσεκ! Υπολογιστής
και καλό σύστημα ψύξης; Τσεκ! Παγωμένο τσάι και καφές; Τσεκ! Άπειρα παιχνίδια
στο ράφι από προσφορές ή που απλά δεν έχουμε παίξει ακόμα και περιμέναμε το
καλοκαίρι για να τα παίξουμε; Τσεκ! Let the summer games begin…
Ο Witcher ακόμα στηρίζει τους φίλους της σειράς...