Page 18 - PC Master τ. 284

«
άσχετο» με το παιχνίδι, να πρέπει να βάζω
μπροστά από την εκάστοτε φράση μου την
ένδειξη OOC (Out Οf Character).
Ακόμη και αν αποφάσιζα πειραματικά να
υπακούσω στους παραπάνω «κανόνες» που
ανέφερα ενδεικτικά (υπάρχουν και αρκετοί
άλλοι) σύντομα θα διέκοπτα, γιατί θα
έφτανα στην αναπόφευκτη διαπίστωση ότι
το επίπεδο του Roleplay σε ένα MMO δεν
μπορεί ποτέ να πλησιάσει αυτό που συνα-
ντάμε στα single player και στα επιτραπέζια
RPGs. Στα single player, οι δημιουργοί
έχουν πασχίσει να κτίσουν έναν ολόκληρο
κόσμο επιλογών, συνεπειών, και εναλλα-
κτικών δρόμων προς τέρψη του παίκτη,
ενώ στα επιτραπέζια υπάρχει πάντα ο DM
που κρατά σαν ευαγγέλιο το βιβλίο κανό-
νων και προστατεύει την ευρυθμία του παι-
χνιδιού. Αντιθέτως, σε ένα MMO οι παίκτες
πρέπει να είναι σε μία κατάσταση διαρκούς
«
ψυχαναγκασμού» για να βάζουν τον τρόπο
παιχνιδιού τους σε διάφορες φόρμες και
καλούπια και τις περισσότερες φορές να
μην εισπράττουν κάποιας μορφής ανταπό-
δοση ή ηθική ικανοποίηση. Αφήστε που
αρκετές φορές όλο το επικό κλίμα καταρ-
ρέει όταν κάποιοι δεν είναι στην κατάλλη-
λη «διάθεση» για κάνουν Roleplay και αρχί-
ζουν τις συμβάσεις και τις απλοποιήσεις,
προς απογοήτευση των υπολοίπων. Προ-
σωπική άποψη: Αγαπώ το Roleplay σε όλες
τις μορφές του, απλώς στα MMORPGs
υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι που
πρέπει να είναι ευνοϊκές ώστε αυτό να
δουλέψει, κάτι που για τους περισσότε-
ρους μάλλον καθιστά ασύμφορη την όλη
προσπάθεια.
PC
λιγο απ’ ολα!
ιδού ποια ερωτήματα/ζητήματα με
απασχόλησαν στην RPG ενδοσκό-
πηση μου αυτόν το μήνα:
πόσοι συνεχίζουν να παίζουν
Diablo III; Υπάρχουν λόγοι ακό-
μη κάποιος να παίζει; Η ιστορία
μάλλον δεν θα κατατάξει αυτό το
παιχνίδι στις χρυσές σελίδες
της, σε αντίθεση με το Diablo II.
Με εκείνο το Sacred 3 τι θα γί-
νει; οι περισσότεροι είχαμε τιμή-
σει δεόντως το πρώτο μέρος και
είχαμε «παγώσει» με το δεύτερο.
Ελπίζω να δούμε το τρίτο σύντο-
μα, γιατί έχει αρχίσει και Grim
Dawnίζει λίγο η φάση…
Elder Scrolls Online… Μάλιστα.
Μήπως καλύτερα να μένατε στο
single player βασίλειό σας, βρε
παιδιά, που το κατέχετε εκεί το
θέμα; πού πάτε να μπλέξετε τώ-
ρα, είναι «μπέρδεμα» τα MMOs.
Τουλάχιστον μην επιτρέψετε
στις διαδικτυακές δραστηριότη-
τές σας να επιβραδύνουν τη συ-
νέχιση των Elder Scrolls, εντά-
ξει;
Witcher 3: Εσείς πάλι, καλά μου
παιδιά στη CD Projekt, σας πα-
ρακαλώ, μη βιάζεστε καθόλου!
Εκτός του ότι όλοι θέλουμε να
μας δώσετε το καλύτερο RPG
όλων των εποχών (ξέρουμε ότι
μπορείτε), δεν έχουμε τη δυνα-
τότητα να αγοράσουμε νέο PC
σε αυτήν τη συγκυρία ώστε να
απολαύσουμε το αριστούργημά
σας, αφού δεν υπάρχει «σά-
λιο»…
RPG NEWS
Στιγμές χαλάρωσης
στο Fahnark.
Δεν είμαι ένα απλό spite!
Είμαι ο Kuv Macleod, της
φατρίας Macleod από τα
Highlands! Καταλάβατε τώ-
ρα ή θα έχουμε άλλα;