Page 97 - PC Master τ. 284

R
eview
97
PC Master
η οποία, παρά το μικρό της budget, θα ικα-
νοποιήσει τους περισσότερους φίλους του
συγκεκριμένου είδους επιστημονικής φα-
ντασίας.
«
YOu ’vE gOT whAT YOu wANT,
COhAgEN! NOw givE ThEsE
PEOPlE AiR!»
Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του
Mars: War Logs είναι ο κόσμος του. Οι επιρ-
ροές από την «Ολική Επαναφορά» (το origi-
nal, με τον Σβαρτσενέγκερ), τον σκοτεινό
κόσμο του «Chronicles of Riddick» και το
Dune (δείτε τους τεχνομάντες και θα κατα-
λάβετε) είναι εμφανείς σε όποιον φίλο της
επιστημονικής φαντασίας ασχοληθεί με το
παιχνίδι, ωστόσο «δένουν» μεταξύ τους αρ-
κετά καλά, χωρίς να το αποτέλεσμα να ξε-
νίζει (άλλωστε, ακόμη και το Mass Effect
συρραφή ιδεών ήταν, από το Babylon 5
έως το Battlestar Galactica).
Το παιχνίδι ξεκινά κάπως απότομα και
αφηγηματικά πρωτοτυπεί, καθώς ο αφηγη-
τής είναι ένας νεαρός στρατιώτης ονόματι
Innocence (ναι, οι «Αρειανοί» της μίας πα-
ράταξης παίρνουν τα ονόματά τους από
ανθρώπινα χαρακτηριστικά), αν και ο βασι-
κός χαρακτήρας είναι ο badass, ζόρικος
Roy (Temperance). Στην εκκίνηση, ο Inno-
cence βρίσκεται σε στρατόπεδο αιχμαλώ-
των πολέμου (στον Άρη μαίνεται ο πόλε-
μος μεταξύ δύο εταιρειών που διαχειρίζο-
νται το νερό) και κινδυνεύει με… βιασμό
(
αυτό που έλεγαν για τα σίδερα της φυλα-
κής; Ε, δεν ισχύει) από συγκρατουμένους,
ωστόσο ο Roy τον γλιτώνει (με τον χαρα-
κτηριστικά «ζόρικο» τρόπο που περιμένει
κανείς από έναν χαρακτήρα που θυμίζει
κάτι ανάμεσα στον Riddick και τον Snake
Plissken) και η περιπέτεια ξεκινά.
Τα γραφικά του δεν είναι ό,τι πιο τεχνο-
λογικά εξελιγμένο έχετε δει και σε κάποια
σημεία διαλόγων ο συγχρονισμός της κίνη-
σης των χειλιών με τον ήχο χτυπά κάπως
άσχημα, όμως, κατά τα άλλα, το παιχνίδι
από αυτή την πλευρά «σώζεται» σε μεγάλο
βαθμό λόγω του κοκκινωπού/αμμώδους
περιβάλλοντός του, που καλύπτει αρκετές
ατέλειες. Ο ήχος είναι ΟΚ, με τα vocaliza-
tions των χαρακτήρων να είναι απόλυτα
ταιριαστά (αν και πρέπει να πω ότι όταν
πρωτοείδα τον Roy, περίμενα τη φωνή του
πιο «Riddick»). Ειδική μνεία πρέπει να γίνει
στους διαλόγους, που είναι πραγματικά
«
εντός ατμόσφαιρας»: το παιχνίδι σε αυτό
τον τομέα είναι γραμμένο καλά – δεν θα
βρείτε «αντιατμοσφαιρικά» ή «ξεκάρφωτα»
σημεία πουθενά.
Όσον αφορά στο gameplay του, ακολου-
θεί τη «συνταγή» του Mass Effect: κινείστε
με την ομάδα σας στους χώρους του παι-
χνιδιού σε τρίτο πρόσωπο, μιλάτε σε χαρα-
κτήρες, βρίσκετε αντικείμενα, εξοπλίζεστε,
παίρνετε levels, αναζητάτε και ολοκληρώ-
νετε quests και όταν και εφόσον χρειαστεί,
ανοίγετε και μερικά κεφάλια.
«
i’ll kill YOu wiTh MY TEA
CuP»
Οι μάχες είναι ένα από τα χαρακτηριστι-
κότερα και σημαντικότερα κομμάτια των
RPG. Το Mars: War Logs εδώ έχει πάρει
Άμα είσαι badass, ρε φίλε, κάθε ατάκα σου εί-
ναι ζόρικη. Και η πόζα σου το ίδιο!
Τι περιμένατε, τίποτα θόλους και high tech
βιόσφαιρες; Τσαρδιά ftw, φίλε!
Στις φυλακές του Κόκκινου Πλανήτη.
Ένα από τα βασικά
πλεονεκτήματα του
Mars: War Logs είναι
ο κόσμος του.
Ο φουκαρατζίκος ο Innocence, εκπέμπει κακομοιριά…