Page 104 - PC Master τ. 286

R
eview
PC Master
104
H
ταν το 1999 όταν ο blood-
sucker μετατράπηκε σε
blockbuster φέρνοντας στα
χέρια μας το πολυσυζητη-
μένο franchise με το όνομα
«
Dracula», βασισμένο στο
ομώνυμο βιβλίο του Bram Stoker. Από τότε
κυκλοφόρησαν τρεις ακόμα τίτλοι με την
υπογραφή της Microids. Το τέταρτο μέρος
της σειράς λέγεται Dracula 4: The Shadow
of the Dragon, αν και ο αριθμός «τέσσερα»
δεν θα λέγαμε ότι αντιπροσωπεύει κάποι-
ου είδους συνέχεια για το franchise. Πρό-
κειται για ένα τρίωρο point ‘n click adven-
ture game, το οποίο θα λέγαμε ότι αποτε-
λεί ένα επεισόδιο της σειράς και όχι έναν
ολοκληρωμένο τίτλο.
ΕΙΣ ΤΟν ΑφΡO ΤηΣ ΘAλΑΣΣΑΣ
Ένα πλοίο με προορισμό την Αμερική,
μεταφέρει –εκτός των άλλων– και κάποι-
ους εξαιρετικά πολύτιμους πίνακες.
Πρoτού προλάβει όμως να φτάσει στον
προορισμό του, βυθίζεται μυστηριωδώς κα-
ταμεσής του Ατλαντικού Ωκεανού. Δεκαπέ-
ντε πανάκριβοι πίνακες καταστρέφονται
στο βυθό της θάλασσας, ενώ η αιτία για το
άτυχο συμβάν παραμένει άγνωστη. Μερι-
κές μέρες αργότερα, ένας από τους πίνα-
κες του Professor Vambery που αγνοού-
νται, εμφανίζεται στη Βουδαπέστη. Το Met-
ropolitan Museum, το οποίο έως τότε
«
έκλαιγε» αρκετά αριστουργήματά του,
στέλνει την Ellen Cross στην έπαυλη του
Prof. Vampery στο Λονδίνο, να ερευνήσει
την υπόθεση. Η πρωταγωνίστριά μας εργά-
ζεται στο μουσείο, με εξειδίκευση στην
αποκατάσταση έργων τέχνης. Ο λόγος που
η Ellen αποφασίζει να αναλάβει με ιδιαίτε-
ρο ζήλο τη συγκεκριμένη υπόθεση, είναι
ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμε-
τωπίζει. Για την ακρίβεια, η κατάστασή της
είναι τόσο προχωρημένη που μπορεί να
αποδημήσει εις Κύριον ανά πάσα στιγμή,
εάν δεν λαμβάνει τις σωστές φαρμακευτι-
κές δοσολογίες της αγωγής που ακολου-
θεί. Η σκέψη ότι αυτή μπορεί να είναι η τε-
λευταία της αποστολή, την κάνει να θέλει
όσο τίποτα να λύσει αυτό το μυστήριο που
στοίχειωσε την Ευρώπη. Το Dracula 4 μάς
ταξιδεύει σε τρεις διαφορετικούς προορι-
σμούς, τη Βουδαπέστη, το Λονδίνο και την
Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο, το μεγαλύτε-
ρο μέρος της ιστορίας λαμβάνει χώρα στο
Λονδίνο, ενώ οι άλλες δύο χώρες αποτε-
λούν ένα μικρό απόσπασμα του παιχνιδιού.
NOw whAT?
Οι adventure gamers ξέρουν καλά τι
πρέπει να περιμένουν από ένα αξιόλογο
point ’n click game του είδους. Δυστυχώς,
το Dracula 4 δεν κάνει πολλά για να χορτά-
σει τα διψασμένα μάτια μας, σε αντίθεση
με το πρώτο μέρος της σειράς το οποίο
μας είχε αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις
τόσο σε storytelling όσο και στην ανάπτυ-
ξη. Ο χειρισμός της ηρωίδας κινείται στο
γνωστό πλαίσιο, χωρίς να δυσκολεύει, με
τα αγαπημένα WASD να κάνουν τη δουλειά
τους στο περπάτημα και το ποντίκι να ανα-
λαμβάνει το ρόλο των χεριών και των μα-
τιών μας. Σε αυτόν τον τίτλο δεν υφίσταται
περπάτημα, με ένα click η Ellen βρίσκεται
στο σημείο που επιλέγουμε, χωρίς να έχει
σημασία η απόσταση. Ο μόνος τρόπος για
να εξερευνήσουμε το περιβάλλον είναι η
απλή περιστροφή των 360 μοιρών, με
απλά λόγια οι τοποθεσίες είναι κυρίως φω-
τογραφικές και στατικές, χωρίς να δίνεται
κανένα δυναμικό στοιχείο. Στο δεξί κάτω
μέρος της οθόνης βρίσκεται το inventory,
το οποίο περιέχει τα χρήσιμα αντικείμενα,
τα φάρμακα της Ellen, τις δοσολογίες που
πρέπει να ακολουθεί, τα rewards που κα-
τακτά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και
τις γνωστές σημειώσεις.
Γενικά, θα λέγαμε ότι το Dracula 4 θα
μπορούσε να είχε αναπτυχθεί τη δεκαετία
του ’90, όπου ίσως τότε να είχε περισσότε-
ρες ελπίδες να κερδίσει μέρος του κοινού.
Δυστυχώς εν έτει 2013, η Microids μάς
απογοήτευσε φέρνοντας στα χέρια μας
ένα ημιτελές παιχνίδι εκτός εποχής.
Ένα από τα θετικά στοιχεία του τίτλου εί-
ναι η ποικιλία των γρίφων. Παρ’ όλο που οι
hardcore adventure gamers δεν θα συνα-
ντήσουν μεγάλο βαθμό δυσκολίας, κάποια
DRACULA 4:
THE SHADOW OF THE DRAGON
Μία από τις κλασικές σπαζοκεφαλιές που θα
συναντήσετε.
Το φτωχικό του Professor Vambery
είναι το σημείο εκκίνησης.
Αν δεν βρεις τον Dracula... ζωγράφισέ τον!
Της Μαρίλης «Fairy» Νίκολη
PERFORMANCE
REPORT
ΤΟ ΤΡΕΞΑΜΕ ΣΕ:
Intel Core i7 920, 8GB RAM, ATi Radeon
HD 5670 1GB, Windows 7 64-bit,
1.680
x1.050.
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ:
Αρκετά crushes και bugs κυρίως στο
main menu.