Page 108 - PC Master τ. 286

R
eview
PC Master
108
H
πρώτη σύσταση με το Face
Noir είχε γίνει στην περσινή
GamesCom, στην οποία βρί-
σκονταν οι developers της
Mad Orange για την παρου-
σίαση του καινούργιου τους
πονήματος. Η αλήθεια είναι ότι τα teasers
που είχαμε δει τότε μας είχαν ιντριγκάρει
αρκετά, αλλά δυστυχώς ο τίτλος κυκλοφό-
ρησε μόνο στα Γερμανικά και τα Ιταλικά.
Για καλή μας τύχη, φέτος η Phoenix Online
Studios (Cognition & The Silver Lining) μαζί
με τους developers της Mad Orange, ανέ-
λαβαν να φέρουν στα χέρια μας την αγγλι-
κή έκδοση του παιχνιδιού, ώστε να έχουμε
τη δυνατότητα να το απολαύσουμε χωρίς
μεταφραστικά εργαλεία! Ο τίτλος αρχικά
ξεκίνησε ως ένα project δύο συναδέλφων
(
Papalini & Sgolmin), ενώ η ανάπτυξή του
διήρκεσε περίπου τέσσερα χρόνια, με αρ-
κετά από τα έξοδα παραγωγής να προέρ-
χονται από την τσέπη τους.
Το Face Noir είναι μία ανατρεπτική ιστο-
ρία εμπνευσμένη από την ίντριγκα και την
ατμόσφαιρα των αστυνομικών μυθιστορη-
μάτων του Raymond Chandler σε συνδυα-
σμό με τα χαρακτηριστικά του Humphrey
Bogart. Ένα νέο point-and-click adventure
game έρχεται να κονταροχτυπηθεί με το
L.A. Noire και απ’ ό,τι φαίνεται θα μας απα-
σχολήσει για πολύ ακόμα, μιας και πρόκει-
ται για έναν «επεισοδιακό» τίτλο.
DRuMs AlONg
ThE NEw YORk CiTY
Πίσω στη Νέα Υόρκη του 1930, στη δύση
του βωβού κινηματογράφου και στο ζενίθ
της μελαγχολίας, ο ιδιωτικός detective Jack
Del Nero, παρά την αδυναμία του στο αλκο-
όλ, προσπαθεί να βγάλει τα προς το ζην
αναλαμβάνοντας μυστηριώδεις υποθέσεις.
Η ιστορία ξεκινάει με τον απρόσμενο θάνα-
το του πρωταγωνιστή μας. Ο Jack φτάνει κα-
θυστερημένα σε ένα αεροδρόμιο, με αποτέ-
λεσμα να χάσει την πτήση. Στην προσπά-
θειά του να βρει τρόπο ώστε να φτάσει
στον προορισμό του, ο ήχος της σκανδάλης
θα είναι αυτός που θα τον κρατήσει μακριά
από τα σχέδια που είχε. Ποιος όμως είναι ο
μυστηριώδης άντρας που πάτησε τη σκαν-
δάλη; Τι είχε προηγηθεί ώστε να φτάσουν
τα πράγματα ως εδώ; Με ένα rewind των
δεικτών του ρολογιού, θα βρεθούμε πίσω
στο χρόνο ώστε να ανακαλύψουμε τι κρύ-
βεται πίσω από αυτή τη στυγερή δολοφο-
νία. Μέσα από το πρώτο επεισόδιο της σει-
ράς μαθαίνουμε (κυρίως από τις σκέψεις
του ήρωά μας) πως ο Jack ανήκε παλιότερα
στο σώμα της αστυνομίας, προτού κατηγο-
ρηθεί για διαφθορά και βρεθεί στης φυλα-
κής τα σίδερα. Αυτή και άλλες πολλές είναι
οι στιγμές από το μελανό παρελθόν του
πρωταγωνιστή, οι οποίες θα επηρεάσουν
την εξέλιξη της ιστορίας του παιχνιδιού. Μία
από τις σημαντικότερες στιγμές ήταν όταν ο
Jack βρέθηκε άδικα στο εδώλιο του κατηγο-
ρουμένου για τη δολοφονία ενός φίλου και
συναδέλφου. Τι σχέση μπορεί να έχει ένας
Κινέζος οδηγός ταξί με έναν Ιταλό μαφιόζο,
έναν Ρώσο και έναν Ολλανδό ιδιοκτήτη
pub; Κάποιες απορίες λύνονται και άλλες
παραμένουν αναπάντητες μέσα στο περί-
πλοκο σενάριο του πρώτου επεισοδίου για
το Face Noir. Τα ξεθωριασμένα χρώματα, η
μελαγχολία της εποχής, ο βροχερός καιρός,
οι retro φωτεινές ταμπέλες των καταστημά-
των, τα κατάλοιπα της οικονομικής κρίσης
μετά τη δύση της Wall Street, σε συνδυα-
σμό με τους swing ήχους βγαλμένους από
τη δεκαετία του ’30, αποτυπώνουν εξαιρετι-
κά την απόλυτη noire ατμόσφαιρα που χρει-
άζεται ο τίτλος.
ΟΔηγiΕΣ ΧΡhΣηΣ
Το gameplay είναι αρκετά φιλικό ακόμα
και για τους μη εξοικειωμένους με point-
and-click adventure games. Όλες οι κινή-
σεις γίνονται με το ποντίκι, ενώ αυτές συ-
νήθως αφορούν στο περπάτημα, στην εξε-
ρεύνηση του χώρου και στη λύση γρίφων.
Με δεξί κλικ πάνω σε κάποιο αντικείμενο,
μπορούμε να δούμε και τις υπόλοιπες χρή-
σεις του, όπως view, action, speak και άλ-
λα παρόμοια. Γι’ αυτό πολλές φορές μπο-
ρεί να μη δώσουμε εξαρχής την απαραίτη-
τη σημασία σε κάποιο αντικείμενο το οποίο
μπορεί να φανεί περισσότερο χρήσιμο από
ό,τι είχαμε φανταστεί. Το inventory εμφα-
νίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης και εί-
ναι αρκετά εύχρηστο χωρίς πολύπλοκες
επιλογές. Κοντά στο inventory θα βρείτε
και ένα χέρι βοηθείας για τις δύσκολες
στιγμές: πατώντας το κουμπί δίπλα από
PERFORMANCE
REPORT
ΤΟ ΤΡΕΞΑΜΕ ΣΕ:
Intel Core i7 920, 8GB RAM, ATi Radeon
HD 5670 1GB, Windows 7 64-bit,
1.680
x1.050.
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ:
Έτρεξε υποδειγματικά.
FACE NOIR
Μία από τις πολλές τοποθεσίες στο ταξίδι του
Jack.
Έτσι ξηγιούνται μαφιόζικα!
Ο διάδοχος του Cole Phelps ακούει στο όνομα Jack Del Nero.
Της Μαρίλης «Fairy» Νίκολη