Page 142 - PC Master τ. 286

ΤΟΥ HARDWARE ΤΟ…
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ!
Γεια σας, φίλοι!
Στη σκιά των ειδήσεων της
αποχώρησης του κ. Χρήστου
Κουβόπουλου από τη θέση του
Αρχισυντάκτη και της ανάληψης
της από τον κ. Παύλο Δημόπου-
λο, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά
μου να ευχηθώ τα καλύτερα και
στους ΔΥΟ κυρίους και ιδιαίτερα
στον Χρήστο: Εις το επανιδείν!
Τώρα, θα ήθελα να «γκρινιά-
ξω» λίγο για τα άρθρα «Πριν
Αγοράσετε» των τευχών 283-
284.
1)
Τεύχος 283, «Πριν Αγορά-
σετε επεξεργαστή».
Ως ενδιαφερόμενος για ανα-
βάθμιση (και εν δυνάμει, είμα-
στε όλοι μας), θα ήθελα να δω
και να διαβάσω περισσότερη εμ-
βάθυνση επί του θέματος.
Τι θα ήθελα να δω/διαβάσω:
1)
Ποια είναι τα (mainstream)
chipset που υποστηρίζουν τους
αντίστοιχους επεξεργαστές; 2)
Ποιες λειτουργικές διαφορές
έχουν; 3) Ποια είναι καταλληλό-
τερα για gaming; 4) Για την intel
(
που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα),
για παράδειγμα, δεν αναφέρεται
καθόλου ο i7-3770! 5) Τι διαφο-
ρές (στο gaming) υπάρχουν με-
ταξύ των: i5-3570K, i7-3770 & i7-
3770
K; Σε ποιον θα άξιζε να
επενδύσει κάποιος; Μια ιδιαίτε-
ρη απορία μου είναι η εξής:
όλοι ξέρουμε ότι τα μοντέλα Κ
είναι τα ξεκλείδωτα. 6) Αξίζει να
αγοράσει κάποιος gamer K μο-
ντέλο και να προβεί σε
overclocking τη στιγμή που όλα
τα σύγχρονα motherboards,
προσφέρουν αυτόματο (και κα-
τά βάση ασφαλές) overclocking;
6)
Επίσης, θα ήθελα πολύ να δω
και να διαβάσω μία ενημέρωση
για το μέλλον! Για παράδειγμα,
πολύ πρόσφατα, παρουσιάστη-
καν οι i7 4ης γενιάς, καθώς και
τo chipset Z87! Θα ήθελα να δω:
Ζ77 vs Z87 και i7-3770(k) vs i7-
4770(
k)....! 7) Τι αντίστοιχο συμ-
βαίνει στην AMD; (αν συμβαί-
νει...!)
2)
Τεύχος 283, «Πριν Αγορά-
σετε motherboard».
Αντίστοιχες «απορίες» υπάρ-
χουν και για τα motherboards,
αφού τα 2 στοιχεία
(
motherboard/cpu) είναι αλλη-
λένδετα! Περισσότερο θα ήθε-
λα να υποδείξω 1-2 μικρά
«
fouls» στο άρθρο: 1) ...σελ. 27,
στο Υποστηριζόμενο socket:
«
για παράδειγμα, socket H, το
LGA 1156». Συγνώμη, παιδιά, αλ-
λά θα την πω την «κακία» μου:
Το socket 1156 έχει καταργηθεί
από την intel, ενώ βαίνει ήδη
προς κατάργηση το 1155, ενώ
το πρόσφατο και νέο 1150 δεν
αναφέρεται καθόλου! (Βέβαια η
intel, μειώνει σταθερά το πλή-
θος των pins στα sockets της!!!
Τι να (της) πεις!)
2) ...
σελ. 30, στο Κατηγορία
INTEL: Παρουσιάζονται προτά-
σεις (Ζ77) από Asus/Asrock. Νο-
μίζω ότι θα έπρεπε για λόγους
τάξης να αναφέρεται και η πρό-
ταση της Gigabyte, εφόσον αυ-
τή είναι και η επιλογή του
gaming/home media PC του
οδηγού αγοράς, 3 σελίδες πα-
ρακάτω...!
Αυτά τα ολίγα, και συγνώμη
αν έγινα πολύ «κουραστικός» ή
«
αυστηρός». Το post γράφτηκε
με απόλυτη καλοπιστία προς το
περιοδικό «μας»!
Η «κριτική» και η «γκρίνια»
αναφέρονται περισσότερο σε
δικές μου απορίες...! Ξέρω ότι
ρωτάω κάποια πράγματα συ-
γκριτικά και τα άρθρα δεν είναι
συγκριτικά! Απλώς, θέλω από το
PC Master το καλύτερο!!!
Αλήθεια, πότε θα ξαναδημο-
σιεύσετε κάποιο «μερακλίδικο»
τεστ με CPUs, GPUs,
motherboards?
Σας ευχαριστώ πολύ για την
υπομονή σας να με διαβάσετε
και καλό καλοκαίρι...!!!
Με εκτίμηση,
Κώστας Καραθάνος
Φίλε Κώστα,
Κατ’ αρχάς αντευχόμεθα κα-
λό καλοκαίρι. Και, περνώντας
στο προκείμενο, θα θέλαμε να
τονίσουμε ότι η κριτική (με την
PC Master
142
Αλληλογρα
e-mail:
forum:
Αύγουστος! Ντάλα κατακαλόκαιρο και η θάλασσα ποτέ δεν υπήρξε πιο θελκτική.
Ιδιαίτερα τώρα που η οικονομική κρίση έχει χτυπήσει αλύπητα τους
κατασκευαστές (γυναικείων) μαγιό, με αποτέλεσμα το ύφασμα να μειώνεται με
γεωμετρική πρόοδο κάθε σαιζόν! Βουρ, λοιπόν, σε κοντινές ή μακρινές παραλίες
και ρίξτε και ένα «PC Master» μέσα στην τσάντα θαλάσσης. Βοηθάει στο
(
ξερο)ψήσιμο…
Η τελευταία φορά που κάναμε hardware test κατέληξε κάπως έτσι…