Page 20 - PC Master τ. 286

Κάθε μοντέλο και καλύτερο!
Gigabyte GeForce
GTX 770 WindForce 3X
Επιδόσεις,
θερμοκρασίες, τιμή
Μέγεθος - Βάρος
ΘΕΤΙΚΑ
ΑΡΝΗΤΙΚΑ
PC Master
20
Η
Gigabyte τον τελευταίο καιρό κυκλοφορεί τις,
σχεδόν, πιο προσιτές λύσεις είτε για κάρτες
γραφικών, είτε για μητρικές κάρτες. Με τη νέα
σειρά της Nvidia, η Gigabyte συνεχίζει το έργο της με
ποιοτικά μοντέλα σε χαμηλές τιμές. Στο προηγούμε-
νο τεύχος είδαμε την GTX 780 και συγκεκριμένα, το
reference μοντέλο. Την GTX 770 θα τη δούμε μέσα
από το πολύ καλό μο-
ντέλο της Gigabyte. Για
αρχή να πούμε ότι
βγαίνει σε δύο «εκδό-
σεις», μία με 2GB
μνήμης και μία με
4
GB. Δεν είναι σίγου-
ρο το πότε θα χρεια-
στούν τα 4GB αλλά, αν
σκοπεύετε να αγοράσε-
τε μία GTX 770, καλό θα ήταν, πριν «ξο-
δευτείτε», να καταλήξετε στο μοντέλο που σας συμ-
φέρει. Δηλαδή, αν σκοπεύετε να κρατήσετε την κάρ-
τα για αρκετά χρόνια και θέλετε να είστε σίγουροι,
κοιτάξτε το μοντέλο των 4GB. Αν, από την άλλη,
αγοράζετε και αλλάζετε κάθε 2 χρόνια, αγοράστε αυ-
τό των 2GB καθώς είναι πιο «κοντινό στην πραγματι-
κότητα».
Το σύστημα ψύξης της Gigabyte έχει επανασχεδια-
στεί προς το καλύτερο. Η απόδοσή της παραμένει
στα ίδια εξαιρετικά επίπεδα και δεν πρόκειται να
απογοητευτείτε από την απόδοση του WindForce 3
σε θέματα θερμοκρασίας. Κάτω από τα 3 ανεμιστηρά-
κια των 75mm βρίσκουμε 6 heatpipes, 2 των 8mm
και 4 των 6mm. Ο πυρήνας της κάρτας είναι χρονι-
σμένος στα 1.137 MHz, ενώ η μνήμη (7.012MHz) δεν
έχει δεχθεί κανέναν υπερχρονισμό Out of the box.
Φυσικά η Gigabyte, με αυτό το τεράστιο cooler, θα
μπορούσε να ανεβάσει κι άλλο τα ρολόγια χωρίς
πρόβλημα, αλλά προτίμησε κάτι πιο ασφαλές. Η κάρ-
τα σηκώνει έως και 4 οθόνες ταυτόχρονα, όπως και
το reference μοντέλο.
Οι επιδόσεις της κάρτας θα τολμούσαμε να πούμε
ότι είναι εντυπωσιακές, καθώς η GTX 770 ξεπερνάει
κατά αρκετά fps την «παλιά» GTX 680. Ταυτόχρονα
αποδίδει καλύτερα και από το reference μοντέλο της
Nvidia, αλλά δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για
υλοποιήσεις άλλων εταιρειών καθώς, έστω και λίγο,
αποδίδουν καλύτερα από την GTX 770 της Gigabyte.
Ακόμα και έτσι, όσον αφορά στις επιδόσεις, η κάρτα
της GB βρίσκεται σε πολύ καλά επίπεδα και δεν πρό-
κειται να στερηθείτε frames για κανένα λόγο, σε
αναλύσεις Full HD και πάνω.
Φυσικά τα fps είναι μεν ο κύριος λόγος για να κρί-
νει κάποιος μία κάρτα γραφικών, όμως υπάρχουν κι
άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη συνολική ει-
κόνα ενός μοντέλου. Για παράδειγμα, σημαντικό ρό-
λο παίζει η κατανάλωση, καθώς κανείς δεν θέλει να
«
στηθεί» η ΔΕΗ δίπλα από το σπίτι του. Όταν ο υπο-
λογιστής σας βρίσκεται σε idle κατάσταση, η κατανά-
λωση δεν ξεπερνά τα 50 Watts, ενώ όσο παίζετε και
την πιέζετε, αυτή ανεβαίνει πάνω από τα 270 Watts.
Normal επίπεδα για τη συγκεκριμένη κάρτα. Εκεί
όμως που ξεχωρίζει η αρχιτεκτονική WindForce 3 εί-
ναι στις θερμοκρασίες.
Εκεί στην ουσία παίζει χωρίς αντίπαλο, καθώς κρα-
τάει τις θερμοκρασίες σε πολύ χαμηλά επίπεδα, κα-
λύτερα και από αυτά άλλων υλοποιήσεων της ίδιας
κάρτας. Τα επίπεδα του θορύβου βρίσκονται και αυτά
σε πολύ καλό επίπεδο. Αν ασχολείστε με το
overclocking, θα καταφέρετε να φτάσετε και να ξε-
περάσετε την GTX 780, κάτι που φαντάζει ιδανικό σε
τέτοιες περιπτώσεις, αν υπολογίσουμε ότι η χρηματι-
κή διαφορά των δύο καρτών υπερβαίνει τα
150.
Η
υλοποίηση της Gigabyte ήρθε για να μείνει και να κά-
νει την GTX 770 μία από τις πιο συμφέρουσες κάρτες
που έχουμε δει μέχρι στιγμής.
GiGabyte GeForce GtX 770 WindForce 3X
n
Κατασκευαστής:
Gigabyte
n
Χρονισμοί:
Core Clock: 1.137MHz, Memory Clock: 7.012, 2 ή 4GB Vram
n
Μέγιστη υποστηριζόμενη ανάλυση:
4096
x 2160
n
Εξόδοι:
2
x DVI, HDMI, DP
n
Τιμή:
390 2
GB,
450 4
GB
6
+8pin για τροφοδοσία.
4
έξοδοι εικόνας και ήχου.