Page 7 - PC Master τ. 286

PC Master
7
θώνει κάποια bugs και βελτιστοποιεί το lo-
calization του στην αγγλική γλώσσα. Το μό-
νο που έχετε να κάνετε είναι να αντιγράψε-
τε τα περιεχόμενα του Extras\Broken_
Sword25_Patch μέσα στο φάκελο όπου
έχετε εγκαταστήσει το παιχνίδι.
QUEST FOR GLORY II:
TRIAL BY FIRE REMAKE
Αν ανατρέξει κανείς στη «χρυσή» εποχή
της παντοκρατορίας των adventures, μία
από τις σημαντικότερες σειρές ήταν τα
Quest for Glory του ζεύγους Lori Ann και
Corey Cole, και είχε κυκλοφορήσει από την
πάλαι ποτέ κραταιά Sierra-on-Line.
Παρά τη μέτρια εμπορική επιτυχία της
σειράς στο ξεκίνημά της, οι διθυραμβικές
κριτικές που είχε αποσπάσει και η μετέπει-
τα επαναξιολόγησή της από την αγορά με
την κυκλοφορία κάθε νέου QFG, την κατέ-
στησαν τελικά μία από τις πιο επιτυχημένες
σειρές παιχνιδιών στην ιστορία της Sierra
αλλά και των adventures εν γένει.
Ιδιαίτερα το QFG2 Trial by Fire θεωρήθη-
κε από πολλούς η πεμπτουσία του adven-
ture/RPG, ενός είδους το οποίο δυστυχώς
δεν καθιερώθηκε και κατ’ επέκταση δεν
εξελίχθηκε περαιτέρω λόγω, κυρίως, της
σχεδόν ταυτόχρονης έλευσης των FPS.
Εδώ και αρκετά χρόνια πολλοί λάτρεις
του είδους αναλώνονται στην εγκατάσταση
και τη χρήση διάφορων emulators που τους
έδιναν τη δυνατότητα να παίξουν στα νέα
λειτουργικά συστήματα κάποια «παλιά κλα-
σικά» παιχνίδια του είδους, μία διαδικασία
αρκετά κουραστική και με αμφίβολα αποτε-
λέσματα. Ευτυχώς, όμως, κάποιοι ευσυνεί-
δητοι fans του χώρου αφιέρωσαν αρκετό
χρόνο (και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη
και χρήμα), προκειμένου να μεταφέρουν
στην ουσία κάποια από αυτά τα οldies but
goodies στο «παρόν» του PC.
Για το λόγο αυτό βρήκαμε και σας προ-
σφέρουμε το VGA remake του, κατά κοινή
ομολογία, καλύτερου παιχνιδιού της σειράς.
Για περισσότερες λεπτομέρειες ή πληροφο-
ρίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση
n
ΟΔΗΓΙΕΣ:
Αν θέλετε να δείτε βελτίωση
των γραφικών του παιχνιδιού σε σχέση με
την παλιά έκδοση, μετά την εγκατάσταση
«
τρέξτε» το launcher και, αφού επιλέξετε
ανάλυση, φροντίστε να ενεργοποιήσετε το
Direct3D 9 αντί του DirectDraw 5, anti-
aliasing 4X, καθώς και να επιλέξετε Smooth
Scaled Sprites. Κατόπιν απλώς πιέστε Save
and Run και...καλή διασκέδαση!
FLIGHTGEAR
Τα τελευταία, αρκετά χρόνια όλοι οι λά-
τρεις της καλής εξομοίωσης μάλλον κυνη-
γάμε τους αξιόλογους τίτλους με το…
ντουφέκι! Γι’ αυτό λοιπόν αποφασίσαμε να
βρούμε και να φέρουμε στους υπολογι-
στές σας έναν από τους πιο ολοκληρωμέ-
νους εξομοιωτές που έχουν ακολουθήσει
τη «λογική» του MS Flight και υπάρχουν
αυτήν τη στιγμή διαθέσιμοι, δηλαδή το
Flightgear. Πρόκειται για έναν open source
εξομοιωτή που ασχολείται αποκλειστικά με
τη «χαρά της πτήσης» και όχι με αερομαχίες
ή βομβαρδισμούς. Για το λόγο αυτό διατί-
θενται κυρίως εμπορικά αεροσκάφη, αν και
υπάρχουν και αρκετά στρατιωτικά, γιατί
ποιος δεν θα ήθελε να ζήσει την πτήση με
ένα F-14 Tomcat, ακόμη και αν δεν κυνηγά
MIGs;
Το παιχνίδι κινείται γενικότερα στη λογι-
κή του MS Flight, ζητώντας σας στην ουσία
να υποβάλετε ολόκληρο σχέδιο πτήσης,
προτού μπορέσετε να απογειωθείτε. Αερο-
δρόμιο αναχώρησης και άφιξης, καιρικές
συνθήκες καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδι-
ού και άλλες πολλές παράμετροι θα πρέπει
να ρυθμιστούν, προτού ανοίξετε καν την
πόρτα του κόκπιτ.
Ολόκληρες επιστημονικές μελέτες των
εθελοντών που συνεισέφεραν στην ανά-
πτυξη του Flightgear «κρύβονται» πίσω από
τα φυσικά και καιρικά μοντέλα του παιχνιδι-
ού και κατ’ επέκταση έχει δοθεί ιδιαίτερη
σημασία στο ρεαλισμό και την «πιστότητα»
όσον αφορά το χειρισμό και τη συμπεριφο-
ρά των αεροσκαφών.
Το Flightgear διαθέτει εξαιρετικά ενεργό
community, με διαρκή updates αλλά και
συνεχή ροή νέων μοντέλων αεροσκαφών.
Όλα αυτά, όπως και το εκτενές εγχειρίδιο
του παιχνιδιού, είναι διαθέσιμα στη διεύ-
θυνση
n
ΟΔΗΓΙΕΣ:
Στον υποφάκελο Extras (Ex-
tras\Flightgear\Bonus_Aircraft) του DVD
του παρόντος τεύχους μπορείτε να βρείτε
τα περισσότερα από τα μοντέλα αεροσκα-
φών που έχουν δημιουργήσει οι fans του
Flightgear υπό μορφή zip. Το μόνο που
έχετε να κάνετε είναι να αποσυμπιέσετε το
καθένα ξεχωριστά και να «ρίξετε» τα περιε-
χόμενά του στον υποφάκελο FlightGear/
data/Aircraft της εγκατάστασής σας.
MOTOGP 13 PLAYABLE DEMO
Ε
ίστε λάτρης του MotoGP ή απλώς οπα-
δοί του Valentino Rossi ή του Marc Mar-
quez; Θέλετε να ζήσετε έστω και για λίγο
την ένταση και την έκκριση αδρεναλίνης
που προσφέρουν οι αγωνιστικές Yamaha
και Honda; Το μόνο που έχετε να κάνετε
είναι να εγκαταστήσετε το demo του Mo-
toGP 13 και να πάρετε μία, πρώτη τουλάχι-
στον, γεύση από τις συγκινήσεις που μπο-
ρεί να σας προσφέρει το πλήρες game.
ΠΑΙΞΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
FLIGHTGEAR
FLIGHTGEAR
QUEST FOR GLORY II:
TRIAL BY FIRE REMAKE