Page 32 - Τουριστική Αγορά τ. 251

32
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Η στήλη των προμηθευτών
Ο
ι αναγνώστες του αμε-
ρικανικού «Cond? Nast
Traveler» ανέδειξαν το
«
Blue Palace, a Luxury Colle-
ction Resort and Spa» στην Ελού-
ντα της Κρήτης στην 4η θέση
των 15 καλύτερων resorts στην
Ευρώπη. Τα Cond? Nast
Traveler Readers’ Choice
Awards, που διοργανώνονται από
την αμερικανική έκδοση του κο-
ρυφαίου ταξιδιωτικού περιοδι-
κού για 25η χρονιά, θεωρούνται
από τους σημαντικότερους θε-
σμούς στον τουρισμό, επιβρα-
βεύοντας τις καλύτερες μονά-
δες και προορισμούς σε κάθε
γωνιά του πλανήτη. Στα φετινά
βραβεία ψήφισαν 46.476 αναγώ-
στες – συμμετοχή ρεκόρ για τα
δεδομένα του διεθνούς φήμης
περιοδικού. Οι υποψηφιότητες
εξετάζονται με βάση συγκεκρι-
μένα κριτήρια σε κάθε κατηγο-
ρία, ενώ πρέπει να λάβουν πάνω
από ένα συγκεκριμένο ποσοστό
ψήφων, προκειμένου να τεθούν
υπόψη για τα Βραβεία Κοινού.
Η αρχισυντάκτρια του «Cond?
Nast Traveler», Klara Glowcze-
wska, δήλωσε: «Κάθε χρόνο οι
πιο απαιτητικοί ταξιδιώτες στον
κόσμο –οι αναγνώστες μας– επι-
λέγουν τα καλύτερα ξενοδοχεία,
resorts, αεροπορικές εταιρείες,
κρουαζιερόπλοια, νησιά και πό-
λεις του κόσμου... Στη φετινή
25
η χρονιά τους, τα Readers’
Choice Awards ανέδειξαν πάνω
από 1.300 ξενοδοχεία και προο-
ρισμούς που αποτελούν την
αφρόκρεμα του ταξιδιωτικού κό-
σμου». Η κα Αγάπη Σμπώκου, δι-
ευθύντρια πωλήσεων και μάρκε-
τινγκ του «Blue Palace Resort
and Spa», δήλωσε: «Είμαστε πε-
ρήφανοι για την υψηλή διάκριση
που έδωσαν οι αναγνώστες του
Cond? Nast Traveler” στο “Blue
Palace Resort and Spa”. Οι δια-
κρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν τις
προσπάθειές μας και ανανεώ-
νουν τη δέσμευσή μας να προ-
σφέρουμε στους επισκέπτες μο-
ναδικές, αυθεντικές εμπειρίες.»
Εκτός από τη διάκριση από το
«
Cond? Nast Traveler», το «Blue
Palace Resort and Spa» είχε
βραβευτεί στις 6 Οκτωβρίου και
στα διεθνή βραβεία World
Travel Awards, στην κατηγορία
Leading Spa Resort in Greece.
Τα World Travel Awards, που
απονέμονται από το 1993, επι-
βραβεύουν τα καλύτερα ξενοδο-
χεία παγκοσμίως. Τα φετινά
βραβεία είναι αποτέλεσμα
791.358
ψήφων, από ταξιδιώτες
και επαγγελματίες του χώρου,
σε 171 χώρες συνολικά.
M
ε απόλυτη επιτυχία ολοκλη-
ρώθηκαν και φέτος τα
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Φούρνων
UNOX, που διοργάνωσε για τρίτη
συνεχή χρονιά η Α. & Δ. Βαρανά-
κης. Σε μία πολυτελή και ευρύχω-
ρη αίθουσα στο Περιστέρι, παρου-
σιάστηκαν οι καινούργιες σειρές
φούρνων μαγειρικής-αρτοποιίας-
ζαχαροπλαστικής: Νέα γενιά Lux
με εύχρηστο χειροκίνητο πάνελ, 2
ταχύτητες και υγρασία/ατμό, νέα
σειρά TOP E υψηλών προδιαγρα-
φών με πάνελ αφής με 6 ταχύτη-
τες, 9 επίπεδα ψησίματος,
standard σύστημα πλυσίματος,
υγρασία/ατμό, 99 προγράμματα
κ.ά. Όλοι οι φούρνοι είναι εφοδια-
σμένοι με τις πατενταρισμένες τε-
χνολογίες της UNOX, που απλου-
στεύουν ακόμη περισσότερο τη
διαδικασία ψησίματος, εγγυώμε-
νες πάντα το ίδιο τέλειο αποτέλε-
σμα! Κατά τη διάρκεια του σεμινα-
ρίου πραγματοποιήθηκε επίδειξη
ψησίματος στον πατενταρισμένο
φούρνο-κοτοπουλιέρα από το συ-
νεργαζόμενο σύμβουλο chef της
εταιρείας, Tony Kavaliero. Το σύ-
στημα φούρνος-κοτοπουλιέρα ήρ-
θε για να καλύψει τις σύγχρονες
ανάγκες των αλυσίδων σούπερ-
μάρκετ, της ταχείας εστίασης και,
φυσικά, των ψητοπωλείων. Με το
ήδη εγκατεστημένο πρόγραμμα
από το εργοστάσιο, ψήνονται
ομοιόμορφα και ζουμερά κοτό-
πουλα, χωρίς την ανάγκη επαγγελ-
ματία μάγειρα. Χάρη στο πατεντα-
ρισμένο αυτό σύστημα, η UNOX
έχει καταφέρει τον αυτόματο δια-
χωρισμό των λιπών και του νερού:
τα λίπη κατευθύνονται στο δοχείο
περισυλλογής, που βρίσκεται στο
ειδικά διαμορφωμένο ερμάριο,
και το νερό, κατά τη διαδικασία
πλυσίματος των φούρνων, κατευ-
θύνεται στην αποχέτευση. Οι πα-
ρευρισκόμενοι συνεργάτες και φί-
λοι απ’ όλη την Ελλάδα είχαν επί-
σης την ευκαιρία να ενημερωθούν
για τις μηχανές παρασκευής πα-
γωτού του ιταλικού οίκου Telme,
να παρακολουθήσουν την ειδική
προβολή/video λειτουργίας των
μηχανημάτων και, φυσικά, μετά το
μεσημεριανό γεύμα, να δοκιμά-
σουν frozen yogurt με λαχταριστά
toppings, που είχε ετοιμάσει η
Α .& Δ. Βαρανάκης. Στον ειδικά
διαμορφωμένο χώρο, η Α. & Δ. Βα-
ρανακης είχε ετοιμάσει για τους
συνεργάτες της μία μίνι έκθεση,
όπου μπορούσαν να ενημερωθούν
για την πλήρη γκάμα της UNOX
και όχι μόνο.
3
η ΣΥΝΕΧΗΣ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Α. & Δ. ΒΑΡΑΝΑΚΗΣ
Διάκριση για το «Blue Palace Resort and Spa» από το αμερικανικό
«
Condé Nast Traveller»