Page 36 - Τουριστική Αγορά τ. 251

36
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Η στήλη των προμηθευτών
Τ
ο ξενοδοχείο «Neptune
Hotels», που βρίσκεται στο
Μαστιχάρι της Κω, βραβεύτηκε
για δέκατη συνεχόμενη φορά με
το διεθνές βραβείο της «Γαλά-
ζιας Σημαίας» που απονέμεται με
αυστηρά κριτήρια σε οργανωμέ-
νες ακτές και πιστοποιεί την κα-
θαριότητα, την υποδομή και τις
εγκαταστάσεις της ακτής, αλλά
κυρίως την ασφάλεια των λουο-
μένων. Για το ξενοδοχείο
«
Neptune Hotels» η διάκριση αυτή
είναι σημαντική και επιβραβεύει
τις συνεχείς προσπάθειες που
καταβάλλει για την προστασία της
ακτής «Τρούλος» την οποία δια-
χειρίζεται.
«
Γαλάζια Σημαία» για την παραλία του ξενοδοχείου «Neptune Hotels»
Ο
πολυβραβευμένος και
μεταφρασμένος σε
οκτώ γλώσσες κόμβος
της Best Western,
com, ανανεώ-
θηκε, προσφέροντας ακόμη πιο
εύκολη περιήγηση, περισσότε-
ρες πληροφορίες και προσφο-
ρές, καθώς και πιο γρήγορη δια-
δικασία κράτησης:
Προσθήκη της Trip Advisor
βαθμολογίας κάθε ξενοδοχείου.
Λεπτομερής περιγραφή και
περισσότερες φωτογραφίες για
κάθε τύπο δωματίου.
Δυνατότητα δημιουργίας λί-
στας «αγαπημένων Best Western
ξενοδοχείων».
Εμπλουτίστηκαν οι υπηρεσίες
που αφορούν στα μέλη του Club
πιστότητας πελατών Best
Western Rewards και έχουν τη
δυνατότητα για:
Online κράτηση με εξαργύ-
ρωση πόντων.
Άμεση επιβεβαίωση για
τους πόντους που αντιστοιχούν
σε κάθε κράτηση.
Πρόσβαση σε περισσότερα
πακέτα και προσφορές για κάθε
ξενοδοχείο.
Ο κόμβος
com, εκτός από βασικό εργαλείο
προβολής των Best Western ξενο-
δοχείων διεθνώς, είναι και βασική
πηγή κρατήσεων, αφού οι μισές
από τις διαδικτυακές κρατήσεις
που επιβεβαιώνονται σε Best
Western ξενοδοχεία προέρχονται
από το Web site της αλυσίδας. Η
Best Western συνεχίζει σταθερά
να επενδύει σε νέες τεχνολογίες
και υπηρεσίες, ώστε να εξασφα-
λίσει το καλύτερο δυνατό αποτέ-
λεσμα τόσο για τα ξενοδοχεία μέ-
λη της όσο και για τους πελάτες
τους. Μετά την επιτυχημένη ανα-
νέωση του Web site, η αλυσίδα
προχωρά στην ολοκλήρωση αντί-
στοιχης βελτίωσης της Mobile
σελίδας και της εφαρμογής κρα-
τήσεων μέσω Facebook.
Ανανεωμένο και με νέες λειτουργίες το
Ο
ι γνωστές ξενοδοχεια-
κές μονάδες «Louis
Hotels», με παρουσία
σε Ελλάδα και Κύπρο, επέλεξαν
τις τηλεοράσεις της LG για την
καλύτερη ψυχαγωγία και ενημέ-
ρωση των επισκεπτών τους. Ιδα-
νικά για οικογενειακές και ατομι-
κές διακοπές, αλλά και για επαγ-
γελματικές συναντήσεις και συ-
νέδρια, τα ξενοδοχεία «Louis
Hotels» εξοπλίστηκαν με τηλεο-
ράσεις των 22, 26 και 32 ιντσών
της LG. Συγκεκριμένα, επιλέ-
χθηκαν τα μοντέλα 22LD350C
και 26LD350C, τεχνολογίας
LCD, 22 και 26 ιντσών αντίστοι-
χα, που διαθέτουν ανάλυση
1.366
x768, ενσωματωμένο ψη-
φιακό δέκτη MPEG4 και ξενοδο-
χειακές λειτουργίες.
Επίσης, επιλέχθηκε το μοντέ-
λο 26 ιντσών 26LK335C, που δια-
θέτει επιπλέον δυνατότητα ανα-
παραγωγής περιεχομένου μέσω
της θύρας USB. Στις 32 ίντσες
επιλέχθηκαν τα μοντέλα
32
LK330 και 32LK455C, τεχνολο-
γίας LCD, με ανάλυση 1.366x768
και Full HD αντίστοιχα.
Φυσικά, όλα τα μοντέλα δια-
κρίνονται για τη χαμηλή κατανά-
λωση ενέργειας.
Louis Hotels και LG