Page 56 - Τουριστική Αγορά τ. 251

56
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
Ρεπορτάζ-επιμέλεια: Στέφανος Γκίκας
Ξενοδοχειακό λογισμικό
ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Στον κλάδο ανάπτυ-
ξης λογισμικού για
ξενοδοχειακές μονά-
δες δραστηριοποι-
ούνται αρκετές εται-
ρείες, με μία μεγάλη
γκάμα προϊόντων
ικανή να καλύψει κά-
θε ανάγκη της μι-
κρής, μεσαίας ή με-
γάλης επιχείρησης,
καθώς και των του-
ριστικών γραφείων.
Σ
την ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική
περίοδο που περνά η χώρα μας, ο
τουρισμός είναι μία από τις λίγες
πολλά υποσχόμενες δραστηριότη-
τες που μπορεί να συμβάλει σημα-
ντικά στην οικονομική ανάκαμψη.
Σε αυτήν τη δύσκολη εποχή αποκτά ιδιαίτερη ση-
μασία η επιτυχημένη και αποτελεσματική επικοι-
νωνία που στοχεύει στην καλύτερη ενημέρωση
των επιχειρήσεων. Το περιοδικό «Τουριστική
Αγορά», στο πλαίσιο της καλύτερης ενημέρωσης
των ξενοδόχων που αποτελούν και το μεγαλύτερο
μέρος του αναγνωστικού της κοινού, παρουσιάζει
το φάκελο «Η ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ στον τομέα
της φιλοξενίας σήμερα». Στόχος του αφιερώμα-
τος είναι να δοθούν απαντήσεις στις καίριες ερω-
τήσεις των επιχειρηματιών του τομέα της φιλοξε-
νίας, για την επιλογή των αποδοτικότερων και
αποτελεσματικότερων προγραμμάτων, τα οποία
μπορούν να θα καλύψουν ικανοποιητικά τις ανά-
γκες της επιχείρησής τους.
Ποια είναι τα βασικά κριτήρια με τα οποία
επιλέγει ο επαγγελματίας ξενοδόχος τα προ-
γράμματα/εφαρμογές μηχανογράφησης για
την αποτελεσματικότερη λειτουργία back &
front office του ξενοδοχείου;
Η υψηλή τεχνολογία σε μία εφαρμογή μηχανο-
γράφησης και το επίπεδο τεχνογνωσίας του
προμηθευτή αποτελούν σίγουρα τα βασικότερα
κριτήρια για τον Έλληνα ξενοδόχο που επιθυμεί
αυξημένη διαδραστικότητα μεταξύ όλων των
εφαρμογών μηχανογράφησης που διαθέτει το
ξενοδοχείο (συμβατότητα), περισσότερες αυτο-
ματοποιημένες διαδικασίες με χαμηλότερο κό-
στος απόκτησης και συντήρησης (αναβαθμί-
σεις/βελτιωμένες εκδόσεις κ.λ.π.). Επίσης, η
αξιοπιστία και της εφαρμογής και του παρόχου
της, όπως και δυνατότητα αδιάλειπτης υποστήρι-
ξης του πελάτη 24/7 είναι πολύ υψηλά στη λίστα.
Η δημοφιλία μίας εφαρμογής μηχανογράφησης
και η πολυετής παρουσία του παρόχου στην αγο-
ρά είναι για τον ξενοδόχο σαφέστατοι δείκτες
ότι τα παραπάνω έχουν επιτευχθεί από μία ξενο-
δοχειακή εφαρμογή, άρα γίνονται αυτόματα κρι-
τήρια επιλογής του κατάλληλου για την ξενοδο-
χειακή μονάδα προϊόντος.
Ποιες είναι οι σύγχρονες ανάγκες του επι-
χειρηματία σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη εξε-
λιγμένων τεχνολογικά υπηρεσιών;
Η ίδια η τεχνολογική πρόοδος επιτάσσει τις νέ-
ες εφαρμογές μηχανογράφησης: άμεση και έξυ-
πνη προβολή της επιχείρησης στο Διαδίκτυο
έξυπνα Web sites– για σταδιακή αύξηση των
κρατήσεων μέσω Διαδικτύου, μείωση του κό-
στους μηχανογράφησης, απόλυτη διαδραστικότη-
τα μεταξύ των διαφόρων τομέων (front-back
office-F&B-online reservations-booking engine-
official site-POS) για αυτοματοποιημένες διαδικα-
σίες, λειτουργίες on-line ελέγχου και ενημερώ-
σεων σε πραγματικό χρόνο και 24/7, απομακρυ-
σμένη διαχείριση της ξενοδοχειακής επιχείρη-
σης, όλα αυτά σε προσιτή τιμή.
Οι ανάγκες του Έλληνα ξενοδόχου σήμερα
διαμορφώνονται πρωτίστως με βάση την κρατού-
σα οικονομική κρίση, οπότε ιδιαίτερα χαμηλού κό-
ΦΑΚΕΛΟΣ