Page 58 - Τουριστική Αγορά τ. 251

Manager, στέλνοντας σχετικό e-mail στη δι-
εύθυνση elena.morozini@amadeus.com.
Εξειδικευμένες λύσεις
RP script: Για να διευκολυνθεί η διαδικα-
σία έκδοσης εισιτηρίων μεταξύ ΙΑΤΑ και
Non IATA γραφείων σε περίπτωση που χρη-
σιμοποιείται διαφορετικό GDS, η Amadeus
Hellas ανέπτυξε το RP script, με το οποίο
μπορείτε να στέλνετε την κράτηση στην Q
του Help Desk μας (για να γίνει το RP/ES)
ακόμη και σε ώρες που το Help Desk είναι
κλειστό.
Profile Creator: Αν έχετε σταθερούς πε-
λάτες των οποίων τα στοιχεία (τηλέφωνα,
email, στοιχεία διαβατηρίου κ.λ.π.) τηρούνται
σε ευρετήρια και ατομικά αρχεία, ενώ θα
σας διευκόλυνε να τα έχετε στα Amadeus
Profiles; Δεν βρίσκετε το χρόνο να δημιουρ-
γήσετε τα Profiles; Με το Profile Creator, η
Amadeus μπορεί να κατασκευάζει τα
Company/Traveler profiles για το δικό σας
ταξιδιωτικό γραφείο, διαβάζοντας όλες τις
απαιτούμενες πληροφορίες από ένα απλό
αρχείο Excel.
Γενικά, αν πιστεύετε ότι χάνετε πολύτιμο
χρόνο καθημερινά σε επαναλαμβανόμενες
λειτουργίες που πιθανώς να μπορούσαν να
αυτοματοποιηθούν, ώστε να μηδενιστούν οι
καθυστερήσεις και να ελαχιστοποιηθούν οι
πιθανότητες λανθασμένων καταχωρίσεων,
μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ama-
deus (τμήμα Business Solutions της Ama-
deus Hellas), η οποία θα αναλάβει να υλοποι-
ήσει τις απαιτούμενες αυτοματοποιήσεις.
Content Inn
Μία ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία στην
ελληνική αγορά έχει να παρουσιάσει η εξει-
δικευμένη πλατφόρμα δημιουργίας ξενοδο-
χειακού περιεχομένου, Content Ιnn, της
Amadeus.
Η συγκεκριμένη λύση δίνει τη δυνατότητα
πρόσβασης σε περισσότερα από 140.000 ξε-
νοδοχεία σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές,
μέσω συνεργασίας της Amadeus με διεθνείς
προμηθευτές ξενοδοχείων. Η συγκεκριμένη
πλατφόρμα δημιουργίας ξενοδοχειακού πε-
ριεχομένου κατασκευάστηκε για να προσφέ-
ρει εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε προ-
μηθευτές ξενοδοχείων, καθώς και πολλές
άλλες ταξιδιωτικές υπηρεσίες, καλύπτοντας
το κενό που υπήρχε στη συγκεκριμένη κατη-
γορία λογισμικού. Η πλατφόρμα διαθέτει με-
γάλη ευελιξία, καθώς μπορεί να ενσωματω-
θεί πλήρως στη λύση Amadeus Selling
Platform και προσφέρει πολλές ευκολίες,
όπως η δυνατότητα μεταφοράς των στοιχεί-
ων μίας αεροπορικής κράτησης από το κε-
ντρικό σύστημα της Amadeus ώστε να διευ-
κολυνθεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία
μίας κράτησης, καθώς και μεταφοράς των
στοιχείων των ξενοδοχειακών κρατήσεων
στο Amadeus PNR για την παρουσίαση ενιαί-
ας εικόνας δρομολογίου για τον πελάτη.
Άλλα πλεονεκτήματα που προσφέρει η
Content Inn by Amadeus στα ταξιδιωτικά
γραφεία είναι η πρόσβαση σε πληθώρα ξε-
νοδοχείων, σε περισσότερες από 240 χώρες,
η δυνατότητα πραγματοποίησης ομαδικών
κρατήσεων, η απευθείας πρόσβαση σε μεγά-
λες αλυσίδες, όπως οι Best Western, Fair-
mont, Intercontinental, Hilton και Hyatt, η σύ-
γκριση τιμών των διάφορων προμηθευτών και
η προβολή της καλύτερης διαθέσιμης τιμής.
Η Content Inn by Amadeus εξελίσσεται συ-
νεχώς εμπλουτίζοντας το περιεχόμενό της
και αναπτύσσοντας νέες δυνατότητες. Για
παράδειγμα, η πρόσφατη συμφωνία της
Amadeus με την Destinations of the World
αυξάνει το εύρος και τις επιλογές για τα τα-
ξιδιωτικά γραφεία και τις εταιρείες διαχείρι-
σης ταξιδιών, ενώ είναι πλέον δυνατή η έκδο-
ση εισιτηρίου με το λογότυπο του ταξιδιωτι-
κού γραφείου. Τέλος, η Content Inn by Ama-
deus είναι πλέον διαθέσιμη και στην κυπρια-
κή ταξιδιωτική αγορά.
Στους προσεχείς μήνες αναμένεται η εν-
σωμάτωση της Content Inn by Amadeus στην
on-line λύση κρατήσεων, Amadeus e-Power,
που θα παρέχει τη δυνατότητα ξενοδοχεια-
κών κρατήσεων στον τελικό ταξιδιώτη.
EUROTEL
HOSPITALITY
ΤΗΛ.: 210 6595000
WEB:
E-MAIL:
Η
Eurotel Hospitality προσφέρει ποικίλα
προϊόντα μηχανοργάνωσης και μηχα-
νογράφησης ξενοδοχειακών μονάδων.
n
Afrodite Spa-Salon-Fitness
Το Afrodite Spa-Salon-Fitness δημιουργή-
θηκε από το τμήμα Ανάπτυξης της Eurotel
Hospitality και έχει παγιωθεί στην αγορά ως
ένα από τα πιο δυναμικά συστήματα διαχείρι-
σης για επιχειρήσεις που δραστηριοποιού-
νται ενεργά στον τομέα της ομορφιάς και
της ευεξίας, στον απαιτητικό κλάδο των Spa,
Beauty Salons και Fitness Centers.
Το Afrodite δίνει τη δυνατότητα της σω-
στής οργάνωσης, της αποτελεσματικής δια-
χείρισης όλων των εργασιών και των πόρων,
αλλά και της ανάπτυξης κάθε επιχείρησης.
Επιπλέον, αποτελεί ένα βασικό εργαλείο
στην προσπάθεια κάθε επιχειρηματία να
προσφέρει άριστη εξυπηρέτηση στους πε-
λάτες του και να διατηρήσει μακροχρόνια
σχέση μαζί τους.
Το Afrodite Spa-Salon-Fitness βελτιώνεται
συνεχώς και έχει φτάσει πλέον στην πέμπτη
έκδοσή του, η οποία περιλαμβάνει όλες τις
αρχικές δυνατότητες, ενώ έχει εμπλουτιστεί
με πλήθος νέων χαρακτηριστικών που καθι-
στούν την εφαρμογή ακόμη πιο εύχρηστη και
ολοκληρωμένη.
Βασικές δυνατότητες εφαρμογής:
Εύκολη και απλή διαχείριση ημερολογί-
ου-ραντεβού
Διαχείριση πολλαπλών τιμοκαταλόγων
ανά πελάτη/ανά ημέρα
Αναλυτικό ιστορικό πελατών το οποίο
δεν σβήνεται ποτέ
Διαχείριση προσωπικού και καμπινών
Διαχείριση μελών-συνδρομών και δυνα-
τότητα παγώματος συνδρομής Loyalty
Programs
Διαχείριση voucher-δωροεπιταγών
Point of Sales/Πώληση Προϊόντων Λιανι-
κής και F&B του spa
58
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΦΑΚΕΛΟΣ