Page 68 - Τουριστική Αγορά τ. 251

68
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ON THE WEB
Σ
τη σημερινή εποχή, το Διαδί-
κτυο προσφέρει απίστευτες
δυνατότητες επικοινωνίας,
άμεσης ενημέρωσης και
επαλήθευσης πληροφοριών.
Έχει αποδειχτεί ότι σήμερα
οι επιτυχημένες πωλήσεις αξιοποιούν το Δια-
δίκτυο για να γνωρίσουν και να επικοινωνή-
σουν με δυνητικούς πελάτες.
Το ξενοδοχείο στη νέα εποχή του
Διαδικτύου!
Η δημιουργία ενός Web site για ένα ξενο-
δοχείο είναι σίγουρα ένα απαραίτητο βήμα,
αλλά δεν αρκεί. Η αποστολή μηνυμάτων και
εκκλήσεων προς τους πελάτες ή τους δυνη-
τικούς πελάτες για να κάνουν Like στη σελί-
δα είναι κίνηση επικοινωνίας, αλλά ούτε αυτό
αρκεί. Και σε καμία περίπτωση δεν αρκεί η
κατά καιρούς ανανέωση των τιμών στα book
engines…
Στόχος κάθε ξενοδόχου είναι οι δυνητικοί
πελάτες από την οθόνη του υπολογιστή να
φτάσουν στην πόρτα του ξενοδοχείου. Είναι
όμως αυτός ο στόχος εφικτός και πώς μπο-
ρεί να γίνει η θεωρία πράξη;
Oι λέξεις, SEO, backlinks, Adwords,
Banner, Blog, Cookie, conversion rate, pay
per click, είναι για πολλούς νέες και δεν
έχουν γίνει απόλυτα κατανοητές.
Η έκθεση HO.RE.CA., στο πλαίσιο της
όγδοης διοργάνωσής της (8 έως 11 Φεβρου-
αρίου 2013 στο Metropolitan Expo) θα πραγ-
ματοποιήσει ένα καινοτόμο event για τις νέ-
ες τεχνολογίες και τα εργαλεία που προσφέ-
ρονται στο σύγχρονο ξενοδόχο.
Στόχος αυτής της εκδήλωσης είναι να πα-
ρουσιαστούν, μέσα από σύντομες και φιλι-
κές στο θεατή παρουσιάσεις με διαδραστι-
κές εφαρμογές, όλες οι νέες διαδικτυακές
τεχνολογίες και υπηρεσίες που ως σκοπό
έχουν την αύξηση των πωλήσεων και τη μεγι-
στοποίηση των κρατήσεων από το Διαδίκτυο.
Εξειδικευμένοι επαγγελματίες του διαδι-
κτυακού marketing στον ξενοδοχειακό κλάδο
θα αναπτύξουν θεματικές ενότητες σε αυτά
τα σημαντικά ζητήματα όπως:
Ο σύγχρονος ξενοδόχος αντιμέτωπος
με τα εργαλεία της νέας διαδικτυακής πραγ-
ματικότητας (Social Media, Mobile Marke-
ting, Web site development)
Συστήματα οn-line κρατήσεων, διαχείρι-
ση on-line καναλιών και βελτιστοποίηση εσό-
δων
Ανάπτυξη και προώθηση ενός σύγχρο-
νου ξενοδοχειακού διαδικτυακού τόπου
Η εκδήλωση αυτή απευθύνεται σε όλους
τους ξενοδόχους και τα επιφορτισμένα με
την αύξηση των πωλήσεων στελέχη τους, κα-
θώς και στους επιχειρηματίες των καταλυμά-
των φιλοξενίας διαμονής. Λόγω όμως του τε-
χνολογικού χαρακτήρα της, αφορά σε κάθε
σύγχρονη επιχείρηση, ακόμη και στο χώρο
της εστίασης.
Οι εταιρείες που συμμετέχουν στην εκδή-
λωση Future Hotel On The Web, έχουν κατα-
νοήσει τις σύγχρονες ανάγκες των ξενοδό-
χων για ενημέρωση στις νέες τεχνολογίες
και τους νέους τρόπους επικοινωνίας. Με τη
συμμετοχή τους έχουν ως στόχο να ενημε-
ρώσουν τους ενδιαφερόμενους για την αξιο-
ποίηση των νέων τεχνολογιών και τις υπηρε-
σίες που μπορούν να τους προσφέρουν σε
αυτόν τον τομέα. Οι εταιρείες αυτές μίλησαν
στο περιοδικό «Τουριστική Αγορά» για τα θέ-
ματα που θα αναπτύξουν και για την εταιρεία
τους.
Στόχος του event Future Hotel On The
Web είναι να παρουσιάσει τρόπους για τη
μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των
ευκαιριών που προσφέρει το Διαδίκτυο
στους επαγγελματίες των ξενοδοχείων και
της μαζικής εστίασης, ανεξάρτητα από το αν
έχουν διαδικτυακή παρουσία ή όχι.
Τα θέματα θα παρουσιάζονται σε ειδικά
διαμορφωμένο χώρο στην Αίθουσα 3 της
8
ης HO.RE.CA. από την Παρασκευή 8 μέ-
χρι και τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013,
με πρόγραμμα που μπορείτε να βρείτε στο
ώστε να μπορέσουν
όλοι οι ενδιαφερόμενοι να τα παρακολου-
θήσουν. Περιλαμβάνονται οι παρακάτω
ενότητες:
Στο πλαίσιο της έκθεσης ΗΟ.RE.CA. διοργανώνεται η
ενδιαφέρουσα εκδήλωση με θέμα το σύγχρονο
ξενοδοχείο στη νέα διαδικτυακή εποχή, Future Hotel on
the Web.
Από τον WEB στο
ξενοδοχείο
ΟΙ ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ MARKETING