Page 89 - Τουριστική Αγορά τ. 251

89
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ MARKETING
σικό Μαραθώνιο Αθηνών, με τις ακόλουθες
ενέργειες:
Οι GB Marathon Runners, συνεργάτες του
ξενοδοχείου, προπονούνται καθημερινά και
προετοιμάζονται γι’ αυτό το ιστορικό γεγο-
νός, ακολουθώντας ειδικά προγράμματα δια-
τροφής και μυϊκής χαλάρωσης.
Το ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία», σε
μία προσπάθεια κατανόησης των αναγκών
των μαραθωνοδρόμων πελατών της λίγο πριν
και μετά τον αγώνα, διαμόρφωσε ένα ειδικό
πακέτο διαμονής, διατροφής και χαλάρωσης,
ώστε να βοηθήσει με το δικό της τρόπο στην
καλύτερη δυνατή επίδοση των αθλητών επι-
σκεπτών του ξενοδοχείου.
Συγκεκριμένα, ο executive chef του ξενο-
δοχείου, Σωτήρης Ευαγγέλου, έχει δημιουρ-
γήσει ένα μενού εστιασμένο στα στοιχεία
που είναι απαραίτητα στον οργανισμό ενός
δρομέα λίγο πριν από το μαραθώνιο, όπως
υδατάνθρακες, πρωτεΐνη και φρούτα.
Επίσης, η διευθύντρια του GB Spa, Anne
Specque, μαζί με την ομάδα της, επέλεξαν
την κατάλληλη θεραπεία με φυσικά συστατικά
για την άμεση ανακούφιση των καταπονημέ-
νων και κουρασμένων μυών και αρθρώσεων.
Ακόμη, με αφορμή τη διεξαγωγή του αγώνα,
το ξενοδοχείο αποφάσισε να στηρίξει για
ακόμη μία χρονιά τη μη κερδοσκοπική οργά-
νωση Médecins Sans Frontiéres Greece
(
MSF)/Γιατροί Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ). Έτσι,
για κάθε κράτηση του πακέτου Athens Mara-
thon θα υπάρχει μία αύξηση του ποσού της
δωρεάς κατά
10
ανά δωμάτιο/ διαμονή.
Επιπλέον, η συμμετοχή της ομάδας GB
Marathon Runners στον αγώνα έχει ως στόχο
τη συγκέντρωση του ποσού των
1.000,
που
θα προκύψει από τις δωρεές του κοινού. Πε-
ρισσότερα στο
gb-marathon-runners-team.
ΝΕΟ – Navarino Environmental
Observatory
Στα εγκαίνια του Περιβαλλοντικού Παρα-
τηρητηρίου (ΝΕΟ – Navarino Environmental
Observatory), παρέστη η υπουργός Τουρι-
σμού, κα Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία επαί-
νεσε τη λειτουργία του, τονίζοντας ότι απο-
τελεί την πρώτη δυναμική προσπάθεια για τη
δημιουργία στην Ελλάδα ενός διεθνούς φή-
μης ερευνητικού κέντρου στο τομέα της κλι-
ματικής αλλαγής στη Μεσόγειο. Το ΝΕΟ
βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του «Costa
Navarino» στη Μεσσηνία. «Τέτοιες κινήσεις
συμβάλλουν και στην αναβάθμιση του τουρι-
στικού τομέα που για την Ελλάδα αποτελεί
εθνική υπόθεση και χρειάζεται τη συστρά-
τευση όλων», τόνισε η κα Κεφαλογιάννη στο
χαιρετισμό της. «Η επιστημονική υποδομή
του ΝΕΟ», επισήμανε η υπουργός Τουρι-
σμού, «η δυνατότητα να πραγματοποιούνται
έρευνες από την παγκόσμια επιστημονική
κοινότητα, να αναπτύσσονται εργαλεία και
μέθοδοι, να ανταλλάσσεται τεχνογνωσία, σί-
γουρα αναδεικνύουν μία νέα Ελλάδα, αυτήν
της επιστήμης, της τεχνολογίας, της πρωτο-
πορίας, που αποτελεί συνέχεια και συμπλη-
ρωματική παράμετρο του πολιτισμού, της
ιστορίας και της παράδοσής μας».
Αναφερόμενη στις κλιματικές αλλαγές
που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα,
ανέφερε ότι αναμφίβολα επηρεάζουν τον
τουρισμό και έχουν επιπτώσεις στην τουρι-
στική κίνηση και στη ζήτηση που διαμορφώ-
νεται για τουριστικούς προορισμούς. «Χώ-
ρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, που
βασίζουν σημαντικό ποσοστό της τουριστι-
κής ζήτησης στο φυσικό περιβάλλον, είναι
εκτεθειμένες περισσότερο σε φαινόμενα
που επηρεάζουν τις κλιματικές συνθήκες»,
υπογράμμισε χαρακτηριστικά.
Αιμοδοσία του προσωπικού των
ξενοδοχείων «Apollonia Beach Resort
&
Spa» και «Santa Marina Beach»
Παράδειγμα προς μίμηση: Αιμοδοσία από
τον όμιλο Cyan Group of Hotels («Apollonia
Beach Resort & Spa», «Santa Marina Beach»
και «Sitia Beach Resort & Spa»).
Στις 9/10/2012, στο ξενοδοχείο «Apollonia
Beach Resort & Spa», μέλος του ομίλου Cyan
Group of Hotels, ολοκληρώθηκε η μία από τις
δύο αιμοδοσίες, που έχει καθιερωθεί πλέον
να πραγματοποιείται δύο φορές κάθε σαιζόν,
σε ετήσια βάση. Γι’ αυτόν το λόγο, η κινητή
μονάδα αιμοδοσίας του Βενιζέλειου Νοσοκο-
μείου βρέθηκε στο χώρο του ξενοδοχείου.
Βρετανοί τουριστικοί πράκτορες
επισκέπτονται τη Μονεμβασιά
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε
στις 2-3 Οκτωβρίου επίσκεψη γνωριμίας 14
Βρετανών τουριστικών πρακτόρων στο δήμο
Μονεμβασιάς.
Η επίσκεψη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο ταξι-
διού γνωριμίας που διοργανώθηκε με πρωτο-
βουλία του γραφείου ΕΟΤ Μ. Βρετανίας &
Ιρλανδίας και σε συνεργασία με τον ΤΟ
Sunvil Holidays, από 30 Σεπτεμβρίου έως 7
Οκτωβρίου. Στο ταξίδι συμμετείχαν γραφεία
που ενδιαφέρονται να επεκτείνουν τη δρα-
στηριότητα τους στην Ελλάδα και ιδιαίτερα
στην Πελοπόννησο. Στο κομμάτι του ταξιδιού
που αφορούσε στη Λακωνία, η Ένωση Ξενο-
δοχείων Λακωνίας φρόντισε να προσφερθεί
φιλοξενία για την παραμονή των Βρετανών
πρακτόρων σε ξενοδοχεία κάθε πόλης στην
οποία είχε προγραμματισθεί διανυκτέρευση.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου φρόντισε για
την παρουσία ξεναγού που συνόδευσε την
ομάδα των Βρετανών πρακτόρων σε όλο το
ταξίδι.
Σκοπός του ταξιδιού ήταν οι Βρετανοί του-
ριστικοί πράκτορες να αποκτήσουν ζωντανή
εικόνα μέσω προσωπικών εμπειριών και να