Page 40 - PCM267

Basic HTML Version

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
40
ΓΚΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΑΣΤ ΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
να δεχόμαστε όλους αυτούς τους αλλοδα-
πούς, αλλά εδώ η κατάσταση έχει γίνει πλέ-
ον ανεξέλεγκτη και πρέπει να πείσουμε και
τις άλλες χώρες της ΕΕ να τους δεχτούν,
αφού υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Πιστεύω
ότι μόνο έτσι θα υπάρξει λύση, δηλαδή, με
ελεγχόμενη εισροή μεταναστών από το
κράτος. Τη λύση δεν μπορούμε να τη δώ-
σουμε εμείς και αυτό που κάνουμε εδώ,
αναγκαστήκαμε και το κάνουμε για να επι-
βιώσουμε.»
Αγιος Παντελεήμονας
Τους ίδιους προβληματισμούς είχαν και λί-
γο πιο πάνω οι κάτοικοι του Αγίου Παντελεή-
μονα, οι οποίοι βλέπουν καθημερινά τους
γείτονές τους να βάζουν πωλητήρια στα σπί-
τια τους και να φεύγουν από εκεί. Ενας κά-
τοικος μας είπε ότι η περιοχή αντιμετωπίζει
τόσο μεγάλο πρόβλημα με την εγκληματικό-
τητα, ώστε μόλις βραδιάσει κανένας δεν κα-
τεβαίνει από το σπίτι του και ειδικά οι γυναί-
κες:
«Φοβάται ο κόσμος. Κάθε βράδυ όλο
και κάτι θα γίνει εδώ πέρα, σε τέτοιο βαθμό
που πλέον το έχουμε συνηθίσει. Εχουμε κα-
ταντήσει τα σπίτια μας φυλακές. Τι να μέ-
νεις στον Κορυδαλλό, τι να μένεις στο σπίτι
σου. Ανεβαίνω στην πολυκατοικία, στο σπίτι
μου, και ακούω για μία ώρα τις κλειδαριές
που κλειδώνουν, λες και είναι ο Κορυδαλ-
λός. Εχει έρθει πολλή εισαγόμενη εγκλημα-
τικότητα. Αστυνόμευση υπάρχει και μάλιστα
καλή. Το Αστυνομικό Τμήμα του Αγίου Πα-
ντελεήμονα είναι ένα από τα καλύτερα, αλ-
λά τι να προλάβουν και αυτοί. Τους καλούν
σε αυτή τη γωνία γιατί κάποιος έπεσε θύμα
ληστείας και την ίδια ώρα που οι αστυνομι-
κοί είναι σε αυτή τη γωνία, στην άλλη πλευ-
ρά του δρόμου ληστεύουν έναν άλλον. Χα-
μός γίνεται εδώ πέρα. Τι να κάνει εδώ η
Αστυνομία; Φτάνει; Ετσι που καταντήσαμε,
πρέπει να γίνουμε όλοι αστυνόμοι, για να
προφταίνουμε! Τώρα τελευταία, κάπως έχει
βελτιωθεί η κατάσταση. Καταλαβαίνω τους
ανθρώπους. Πεινάνε και είναι λογικό να
κλέβουν και να ληστεύουν, γιατί και αυτοί
θέλουν να ζήσουν, αλλά εμείς τι φταίμε;
Δεν είμαι ρατσιστής, αλλά καλώς η κακώς η
Χρυσή Αυγή συνέβαλε στο να βελτιωθεί κά-
πως η κατάσταση εδώ πέρα. Θα πριμοδο-
τούν νέα ζευγάρια, λένε, για να έρθουν
εδώ. Μα πλέον ο ένας μετά τον άλλον χάνει
τη δουλειά του, το να του πριμοδοτήσουν
το σπίτι, δεν αρκεί. Και στο κάτω–κάτω της
γραφής όλοι πουλάνε όσο-όσο και φεύγουν
πλέον από εδώ.»
Την ίδια άποψη είχε και ο κλειδαράς στην
πλατεία, ο κύριος Πέτρος Μήτσου, ο οποίος
μας περιέγραψε πώς μέρα με τη μέρα ερη-
μώνει η γειτονιά τους:
«Εδώ γίνονται ανατρι-
χιαστικά πράγματα πλέον. Προχθές μία ηλι-
κιωμένη κυρία την πέταξαν κάτω τρία άτομα
και της έσπασαν με γροθιές το σαγόνι, για
να της πάρουν ένα βραχιόλι που φορούσε
στο χέρι. Χθες μία νεαρή κοπέλα τη χτύπη-
σαν πολύ άσχημα, μόνο και μόνο για να της
πάρουν την τσάντα. Μία κυρία ηλικιωμένη
που έμενε εδώ απέναντι, τη μαύρισαν στο
ξύλο για να της πάρουν ένα κολιέ και ένα
βραχιόλι. Την άλλη ημέρα, έβαλε πωλητή-
ριο στο σπίτι της και έφυγε. Εφυγαν όλοι
από εδώ, πλέον δεν υπάρχει άνθρωπος. Εί-
ναι ζήτημα αν έχουν μείνει εκατό Ελληνες
εδώ πέρα. Θα πριμοδοτήσουν, λένε, νέους
για να έρθουν εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση
Mόνιμο φαινόμενο οι συμπλοκές κατοίκων-αλλοδαπών, με αντικείμενο τη διεκ-
δίκηση του χώρου της πλατείας...
Οι κάτοικοι «σφράγισαν» την παιδική χαρά της πλατείας, για να μη μένουν μέσα λαθρομετανάστες.