Page 10 - PCM272

Basic HTML Version

Δ
εν το είχαμε πάρει είδηση, αλλά σί-
γουρα το υποψιαζόμασταν τα τε-
λευταία χρόνια: η Zenimax Online
όχι μόνο έχει αναλάβει την ανάπτυξη ενός
ΜΜΟ στον κόσμο των Elder Scrolls, αλλά
έχει προχωρήσει αρκετά, αφού εργάζεται
πυρετωδώς στο project εδώ και κάμποσα
χρόνια.
Όπως ήταν αναμενόμενο, το Elder
Scrolls Online δεν έχει καμία σχέση στο
στήσιμο και στους μηχανισμούς με ένα
κλασικό Elder Scrolls παιχνίδι: άποψη τρί-
του προσώπου, γραφικά πιο ανάλαφρα (τύ-
που Amalur) και ξεκάθαρος διαχωρισμός
κλάσεων που αποτρέπει την υπερανάπτυ-
ξη ενός χαρακτήρα που κάνει τα πάντα.
Στο τιμόνι του εγχειρήματος βρίσκεται ο
Matt Firor, γνωστός από το Dark Age of
Camelot: αυτό το εξαιρετικό ΜΜΟ έγινε
δημοφιλές για το μηχανισμό Realm vs
Realm, δηλαδή το μαζικό PvP μεταξύ των
παρατάξεων με σκοπό την εδαφική κατοχή
στον χάρτη του κόσμου. Η Bethesda δεν
ασχολείται με την ανάπτυξη του παιχνιδι-
ού, αλλά έχει καθαρά συμβουλευτικό χα-
ρακτήρα και εμπλέκεται μόνο σε θέματα
ιστορικού περιεχομένου, ώστε να υπάρχει
συνοχή με προηγούμενους τίτλους.
Στο παιχνίδι, λοιπόν, θα υπάρχουν τρεις
μεγάλες παρατάξεις, με καθεμία να απα-
σχολεί τρεις διαφορετικές φυλές. Υπάρχει
το Ebonheart Pact με τους Argonians, Dark
Elves, Nords, η Aldmeri Dominion με τα
Khajiit, Wood Elves, High Elves και η
Daggerfall Covenant με Orcs, Redguards,
Bretons. Αν και θα υπάρχουν instanced
αρένες μάχης για PvP, το κέντρο της μάχης
θα είναι η επαρχία της Cyrodiil που βρίσκε-
ται στο κέντρο του χάρτη, όπου θα γίνονται
μαζικές πολιορκίες με εκατοντάδες παίκτες
για την κατάληψη της Imperial City. Σημει-
ώστε ότι θα υπάρχουν instances για ομά-
δες (πέντε μελών), αλλά και σημεία για
public quests, στα οποία καθένας θα μπο-
ρεί να συμμετέχει. O κόσμος του Tamriel
είναι πραγματικά τεράστιος και παρ’ όλο
που έχουν ανακοινωθεί κάποιες περιοχές
για το λανσάρισμα του τίτλου (Elsewyr,
Morrowind, Skyrim, Summerset Isles), δεν
θα είναι εξαντλητικές… να αφήσουμε κάτι
και για τα expansions, σωστά;
Ξεχάστε επίσης το γνωστό aggro table:
PC Master
10
Και λύθηκε η διαφωνία με
τη Valve
Ε
δώ και αρκετό καιρό υπάρχει μία μεγά-
λη διαμάχη σχετικά με τη χρήση του
όρου dota, αφού Valve και Blizzard φτιά-
χνουν αντίστοιχα δύο νέα παιχνίδια. Τελι-
κά, η Blizzard δεν θα έχει το δικαίωμα να
χρησιμοποιεί τον όρο σε εμπορικό πλαίσιο,
παρά μόνο για χάρτες που κατασκευάζει η
κοινότητα των modders για τα Warcraft 3
και StarCraft 2. Έτσι, το project της
Blizzard θα ονομάζεται πλέον επισήμως
Blizzard all Stars.
Τα αφεντικά και από τις δύο μεριές (rob
Pardo από Blizzard και Gabe Newell από
Valve), συμφώνησαν ότι δεν υπάρχει λόγος
να χάνουν χρόνο με τέτοιες διαφωνίες και
ότι προτιμούν να ξοδεύουν ενέργεια στη
δημιουργία και στην κυκλοφορία ποιοτικών
τίτλων. Τους πιστεύουμε, καθώς και οι δύο
εταιρείες είναι πραγματικοί κολοσσοί με
εκπληκτικούς on-line τίτλους στο ενεργη-
τικό τους.
Κανένα από τα παιχνίδια πάντως δεν έχει
επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας, αν και
το dota 2 προβλέπεται για μέσα στο 2012.
H dota 2 στοχεύει να φτιάξει μία φιλική
και ζεστή community, μακριά από τα πρό-
τυπα του dota community, ενώ το Blizzard
all Stars ακολουθεί μία πολύ απλή τεχνο-
τροπία με λίγα στατιστικά, αριθμούς και
μαθηματικές φόρμουλες. Τρέμε, league of
legends!
Η Blizzard
dota ΕγινΕ
Blizzard
all StarS
Πρώτες πληροφορίες και εικόνες!
matrix
EldEr ScrollS onlinE