Page 103 - PCM272

Basic HTML Version

R
eview
103
PC Master
τές περιπτώσεις η λύση ενός γρίφου προ-
σφέρεται εντελώς στο πιάτο (με πιο χαρα-
κτηριστικά δείγματα αυτά της απόκτησης
των Caba flowers και του ανοίγματος του
χρηματοκιβωτίου του Drake), ενώ θα μπο-
ρούσαν άνετα να μας απασχολήσουν πολύ
περισσότερο, ζητώντας να σκεφτούμε κάτι
έξυπνο, προκειμένου να πετύχουμε το σκο-
πό μας. Ειδικά από τη στιγμή που η δράση
απλώνεται σε πέντε νησιά, με τα τέσσερα
να είναι ταυτοχρόνως προσβάσιμα, μπο-
ρούσε να στηθεί μία πολύ ενδιαφέρουσα
αλληλουχία γρίφων, κάτι που, δυστυχώς,
συμβαίνει μόνο σε ένα σημείο. Προσωπικά
μου δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι υπήρξε
εμφανής ατολμία από πλευράς των ανθρώ-
πων της Wizarbox να καταστήσουν πιο δύ-
σκολο το παιχνίδι τους. Αντ’ αυτού, για μία
ακόμη φορά επέλεξαν να συμπεριλάβουν
έξι, προαιρετικής συμμετοχής, mini games,
πλην ενός, όπου πρέπει υποχρεωτικά να
κερδίσουμε το jackpot για να αποκτήσουμε
ένα απαραίτητο αντικείμενο. Ποιος ξέρει,
πιθανώς το feedback που έλαβαν από το So
blonde –που συνολικά ήταν σαφώς δυσκο-
λότερο του Captain Morgane– να τους απέ-
τρεψε από το να ανεβάσουν το δείκτη δυ-
σκολίας του δεύτερου. Λάβετε επίσης υπό-
ψη ότι οπουδήποτε χρειαστεί η βοήθεια κά-
ποιου χαρακτήρα, εμφανίζεται εντός του
inventory μας το πρόσωπό του, οπότε και
το χρησιμοποιούμε επί του αντικειμένου
που θέλουμε.
Εκτός από τις πολλές και διαφορετικές
τοποθεσίες όπου βρισκόμαστε κατά την
περιήγησή μας στα πέντε νησιά της Καραϊ-
βικής, ευχάριστη είναι η μεγάλη γκάμα των
χαρακτήρων που συναντάμε. Οι κάτοικοι
των διαφόρων νησιών, τα μέλη του πλη-
ρώματος του Winsome Maid, οι ιθαγενείς
του voodoo village, ο Hilary Simpkins (η
εμφάνιση και το περπάτημα του οποίου
δεν μπορεί παρά να σας θυμίσουν τον
LeChuck από τη σειρά των Monkey island
games), αλλά και ο μυστηριώδης άγνωστος
που βρίσκεται στο πανδοχείο του Crab
island, όλοι έχουν έναν λόγο ύπαρξης και
δεν είναι σε καμία περίπτωση «διακοσμητι-
κοί». Δεν απουσιάζει, μάλιστα, και μία κο-
πέλα που είναι ολόιδια η Sunny Blonde,
που εδώ ονομάζεται Sonia Bond. Όπως εί-
ναι λογικό, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην
προσωπικότητα του Alessandro Castillo,
ενώ, αναμφίβολα, το βλέμμα τραβάει ο
Diego, όντας διπλάσιος σε σωματική διά-
πλαση έναντι των υπολοίπων. Όμορφη
σύλληψη η παρουσία της Morgane τόσο
ως μικρού παιδιού, που παίζει ανέμελα με
τους φίλους της, όσο και ως μίας κοπέλας
κοντά στην ενηλικίωση, που επιδιώκει να
κάνει το όνειρό της πραγματικότητα. Το βέ-
βαιο είναι ότι από την αρχή μέχρι και λίγο
πριν από το φινάλε της περιπέτειας θα
αναρωτιέστε για το παρουσιαστικό, αλλά
και για την τύχη του θείου Eduardo. Όταν
έρθει η ώρα να τον συναντήσετε, θα κατα-
λάβετε γιατί ήταν τόσο αγαπητός σε όποι-
ον τον γνώρισε και θα γελάσετε αρκετά.
ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ίσως κάτι να ήξερα τελικά που περίμενα
με θετική διάθεση και σχετική ανυπομονη-
σία το συγκεκριμένο παιχνίδι, μέχρις ότου
οι άνθρωποι της Reef entertainment μας
έστειλαν το review code του. Χωρίς να
αποφεύγει κάποια κλισέ (όπως η εύρεση
πληρώματος για το πλοίο) και τις συνήθεις
παραπομπές στη σειρά των παιχνιδιών
Monkey island, καταφέρνει να γεμίσει πο-
λύ ικανοποιητικά τις ώρες που θα ασχολη-
θείτε μαζί του, προσφέροντας πλήθος γρί-
φων προς επίλυση, έστω και αν η τελευ-
ταία αποδεικνύεται πολύ εύκολη. Συνολι-
κά, αποτελεί μία πολύ ευχάριστη εμπειρία
και ελπίζω, όταν έρθει η ώρα του Captain
Morgane 2, η Wizarbox να καταφέρει να
μας δώσει ένα μεγαλύτερο σε διάρκεια
παιχνίδι, με υψηλότερο βαθμό δυσκολίας,
διατηρώντας τα –πολλά– θετικά σημεία του
πρώτου αυτού μέρους.
Καταφέρνει να γεμίσει
πολύ ικανοποιητικά
τις ώρες που θα
ασχοληθείτε μαζί του.
80
%
ΘΕΤΙΚΑ-ΑΡΝΗΤΙΚΑ
n
Είδος:
3D person point and click adventure game
n
Έκδοση:
Reef entertainment
n
Ανάπτυξη:
Wizarbox
n
Τιμή:
29,90
n
Ελάχιστες απαιτήσεις:
Intel Pentium 4 2,0GHz ή αντίστοιχος
AMD Athlon, VGA nVidia/ATi με 128MB, 512ΜB RAM (1GB για Vista/7), 3GB στο σκληρό δίσκο, O/S Win XP/Vista/7
n
Multiplayer:
Όχι
n
Επίσημο Web site:
http://www.captainmorgane.com/
n
Επιρροές:
So blonde
n
Εναλλακτική πρόταση:
Ghost Pirates of Vooju island, Jack Keane, Secret of Monkey island 1-2 special edition
• Καταπληκτικά γραφικά
• Όμορφη ατμόσφαιρα
• Πλήθος χαρακτήρων
• Ο θείος Eduardo
• Μεγάλος αριθμός γρίφων…
• …αλλά είναι όλοι τους εύκολοι
• Ανακολουθία μεταξύ speech και
μορφασμών των διαφόρων
χαρακτήρων
• Το φαινόμενο των κατοπινής
εμφάνισης hotspots
• Πιθανά αδιέξοδα λόγω απρόσεκτου
σχεδιασμού σε δύο σημεία
Πολύ καλοσχεδιασμένα τα movie sequences.
Δείγμα ενός εκ των mini games.
Πρέπει να βρούμε τρόπο να μπούμε στο σπίτι του Briscoe.