Page 104 - PCM272

Basic HTML Version

R
eview
PC Master
104
Ξ
εκινώντας αυτό το review, κρίνω
απαραίτητο να αναφέρω κάτι
που θεωρώ σημαντικό: το
Journey Down δεν είναι ένα αμι-
γώς νέο παιχνίδι. Η πρωτότυπη
έκδοσή του ανήκει στη μεγάλη
εκείνη μερίδα τίτλων που αρχικά δημιουρ-
γήθηκαν με χρήση της AGS μηχανής γραφι-
κών και αποτέλεσε δουλειά ενός πρωτοεμ-
φανιζόμενου gaming studio, της Skygoblin.
Το συγκεκριμένο εμφανίστηκε το 2010 και
σάρωσε τα σχετικά βραβεία, κερδίζοντας
την πρώτη θέση σε 11 διαφορετικές κατη-
γορίες. Καλύτερο συνολικά AGS παιχνίδι,
καλύτερη μουσική, καλύτερη ιστορία, κα-
λύτερος πρωταγωνιστής και καλύτερο
animation είναι μερικοί από τους τίτλους
που απέσπασε. Γιατί κρίνω σημαντικό να
σας γνωστοποιήσω τα παραπάνω; Απλού-
στατα διότι το πρώτο αυτό επεισόδιο (θα
ακολουθήσουν τρία ακόμη) του Journey
Down αποδεικνύει περίτρανα ότι η AGS μη-
χανή μπορεί να αποδειχθεί το μέσο για να
έρθουν στην επιφάνεια μικρά, αρχικά, δια-
μαντάκια, τα οποία στη συ-
νέχεια μπορούν να
μεταμορφωθούν σε
πλήρως εμπορικά
και αρτιότατα παι-
χνίδια περιπέτει-
ας. Ένα τέτοιο
είναι κι αυτό που
παρουσιάζεται
παρακάτω.
ΚΑΛΛΙΟ ΑΡΓΑ ΠΑΡΑ ΠΟΤΕ
Μπορεί η ύπαρξη της αρχικής, προ διε-
τίας, έκδοσης να μου είχε διαφύγει εντε-
λώς, τα παιδιά όμως του γνωστού site
www.adventureadvocate.gr φρόντισαν να
μου γνωστοποιήσουν την αναμονή τους
για τη νέα, επανασχεδιασμένη version του
εν λόγω game. Δίχως να χάσω χρόνο, επι-
κοινώνησα με το σχεδιαστή του, Theodor
Waern, ο οποίος ευγενικά μου παραχώρη-
σε πρόσβαση στο περιεχόμενό του, πριν
αυτό δει το φως της κυκλοφορίας. Το
αποτέλεσμα είναι να έχουμε τη χαρά να
συμπεριλαμβάνουμε στο παρόν τεύχος το
review ενός τίτλου ο οποίος κατέστη δια-
θέσιμος προς πώληση στο κοινό μία μόλις
εβδομάδα νωρίτερα από την ημέρα που
φτάνει το περιοδικό μας στα περίπτερα.
Όπως αντιλαμβάνεστε, κάτι τέτοιο δεν
συμβαίνει συχνά και πρόκειται για επιτυχία
του εντύπου. Ξέρω ότι θεωρείτε πως ευ-
λογώ τα γένια μας με όσα γράφω, αλλά
σε μία εποχή που τα περιοδικά έχουν τό-
σο έντονο ανταγωνισμό από τον ηλεκτρο-
νικό Τύπο και στο πλαίσιο της συνεχούς
προσπάθειάς μας να είμαστε (πρωτίστως)
έγκυροι και –ει δυνατόν– έγκαιροι, κάθε
άλλο παρά κακό θεωρώ το να αναφέρου-
με τέτοιου είδους περιστατικά. Πριν κλεί-
σω τη μικρή αυτή παρένθεση, να τονίσω
ότι η συμπληρωματική ονομασία του πρώ-
του επεισοδίου του αρχικού παιχνιδιού,
που άκουγε στον τίτλο «Over the edge»,
έχει περιέργως απαλειφθεί στο παρόν
remake.
Δεν έχει επέλθει όμως καμία αλλαγή
στην κεντρική ιστορία της περιπέτειας,
κύριοι πρωταγωνιστές της οποίας είναι ο
Bwana και ο Kito, παιδικοί φίλοι και αμφό-
τεροι υιοθετημένα τέκνα του εξαφανισμέ-
νου τα τελευταία χρόνια Kaonandodo. Οι
δυο τους διαμένουν στον κόλπο Kings-
port της ήσυχης πόλης St. Armando και
έχουν αναλάβει τη διαχείριση του βενζι-
Ώρα επιβράβευσης…
του Μάνου «manos426f» Καρκαλέμη manos426f@hotmail.com
Τα δύο αδέρφια–πρωταγωνιστές.
Βρίσκοντας το βιβλίο του Kaonandodo.
PERFORMANCE
REPORT
ΤΟ ΤΡΕΞΑΜΕ ΣΕ:
MacBook Pro 4.1, Core 2 Duo 2,4GHz,
2GB RAM DDR2, nVidia 8600M GT, Win
XP SP3, ανάλυση 1.440x900
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ:
Χαμηλότατες οι απαιτήσεις του, ούτε λε-
πτό δεν πέσαμε κάτω από τα 60fps.
THE JOURNEY
DOWN EPISODE 1